Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DEMOGRAFİ-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT, Prof.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin doğurganlığın rolünü anlamalarını sağlamak ve nüfus artışının çevresel Halk Sağlığı mortalite morbiditesi üzerindeki sonuçlarını nüfus yapısı için göstergeler olarak göstermek.
Dersin İçeriğiBu ders; Doğurganlık,doğurganlık Döngüsü,Doğurganlık Ölçütü,Doğurganlık İstatistikleri ,Ölümlülük,Mortaliteyi etkileyen özellikler: doğuştan gelen, seçici ve çevresel,Mortalite ölçümü [Standartlaştırılmış Mortalite Oranları (SMR) ],Ölümlülük İstatistikleri ,Morbidite : İnsidans ve Prevalans,Nüfus piramitleri, nüfus artış oranları ve doğal artış,Yaşam Tabloları ,Yaşam Tabloları-2,Popülasyonların geçiş evreleri,Göç: İç ve Dış; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1) Güvenilir sağlık politikaları planlaması yapar ve optimum sağlık hizmeti sunum sistemini organize eder14, 6, 9E
2) Yaşam tahmini ve hastalık paterni için yaşam tablolarının önemini vurgulayın12, 16, 9A, E
3) Ulusal demografik özellikleri dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırır.12, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1DoğurganlıkDers kitaplarında ilgili bölümler
2doğurganlık DöngüsüDers kitaplarında ilgili bölümler
3Doğurganlık ÖlçütüDers kitaplarında ilgili bölümler
4Doğurganlık İstatistikleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
5ÖlümlülükDers kitaplarında ilgili bölümler
6Mortaliteyi etkileyen özellikler: doğuştan gelen, seçici ve çevreselDers kitaplarında ilgili bölümler
7Mortalite ölçümü [Standartlaştırılmış Mortalite Oranları (SMR) ]Ders kitaplarında ilgili bölümler
8Ölümlülük İstatistikleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
9Morbidite : İnsidans ve PrevalansDers kitaplarında ilgili bölümler
10Nüfus piramitleri, nüfus artış oranları ve doğal artışDers kitaplarında ilgili bölümler
11Yaşam Tabloları Ders kitaplarında ilgili bölümler
12Yaşam Tabloları-2Ders kitaplarında ilgili bölümler
13Popülasyonların geçiş evreleriDers kitaplarında ilgili bölümler
14Göç: İç ve DışDers kitaplarında ilgili bölümler
Kaynak
1.The Demography of Health and Health care, By P.G.Louis and T.K.Richard, First Edition, 1992, Plenum Publishing Corporation, New York 2.Essential Medical Statistics, B.R.Kirkwood, Second Edition 1990, Blackwell Scientific Publications

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DEMOGRAFİ-Güz Dönemi3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Pakize YİĞİT, Prof.Dr. Abdulbari BENER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin doğurganlığın rolünü anlamalarını sağlamak ve nüfus artışının çevresel Halk Sağlığı mortalite morbiditesi üzerindeki sonuçlarını nüfus yapısı için göstergeler olarak göstermek.
Dersin İçeriğiBu ders; Doğurganlık,doğurganlık Döngüsü,Doğurganlık Ölçütü,Doğurganlık İstatistikleri ,Ölümlülük,Mortaliteyi etkileyen özellikler: doğuştan gelen, seçici ve çevresel,Mortalite ölçümü [Standartlaştırılmış Mortalite Oranları (SMR) ],Ölümlülük İstatistikleri ,Morbidite : İnsidans ve Prevalans,Nüfus piramitleri, nüfus artış oranları ve doğal artış,Yaşam Tabloları ,Yaşam Tabloları-2,Popülasyonların geçiş evreleri,Göç: İç ve Dış; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1) Güvenilir sağlık politikaları planlaması yapar ve optimum sağlık hizmeti sunum sistemini organize eder14, 6, 9E
2) Yaşam tahmini ve hastalık paterni için yaşam tablolarının önemini vurgulayın12, 16, 9A, E
3) Ulusal demografik özellikleri dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırır.12, 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1DoğurganlıkDers kitaplarında ilgili bölümler
2doğurganlık DöngüsüDers kitaplarında ilgili bölümler
3Doğurganlık ÖlçütüDers kitaplarında ilgili bölümler
4Doğurganlık İstatistikleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
5ÖlümlülükDers kitaplarında ilgili bölümler
6Mortaliteyi etkileyen özellikler: doğuştan gelen, seçici ve çevreselDers kitaplarında ilgili bölümler
7Mortalite ölçümü [Standartlaştırılmış Mortalite Oranları (SMR) ]Ders kitaplarında ilgili bölümler
8Ölümlülük İstatistikleri Ders kitaplarında ilgili bölümler
9Morbidite : İnsidans ve PrevalansDers kitaplarında ilgili bölümler
10Nüfus piramitleri, nüfus artış oranları ve doğal artışDers kitaplarında ilgili bölümler
11Yaşam Tabloları Ders kitaplarında ilgili bölümler
12Yaşam Tabloları-2Ders kitaplarında ilgili bölümler
13Popülasyonların geçiş evreleriDers kitaplarında ilgili bölümler
14Göç: İç ve DışDers kitaplarında ilgili bölümler
Kaynak
1.The Demography of Health and Health care, By P.G.Louis and T.K.Richard, First Edition, 1992, Plenum Publishing Corporation, New York 2.Essential Medical Statistics, B.R.Kirkwood, Second Edition 1990, Blackwell Scientific Publications

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
2
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
3
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
4
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
5
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
6
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
7
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
8
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
9
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
10
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
11
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
12
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
13
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
14
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
15
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
16
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
17
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:19Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:22