Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMİNDE İLKELER3+038
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdulbari BENER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Kıvanç KÖK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBilginin temelleri, bilimin nitelikleri, bilim yapma ilkeleri, düşünce ilkeleri, araştırmacılık ruhu, yöntembilim
Dersin İçeriğiBu ders; Bilim Felsefesi ile ilgili temel kavramlar ,Bilimin ve Bilimsel Araştırmanın Tanımı ,Bilimde Doğrumacılık,Bilimde Yanlışlamacılık,Varsayımsal-tümdengelim yöntemi,Nedenleri ve çıkarımı tespit etme,Birleştirme, indirgemecilik ve çoğulculuk,Bilimsel devrimler,Bilimsel gerçekçilik ,Yapıcı ampirizm ve karamsar meta-tümevarım,Bilimsel anlayış,Bilimsel keşif ve yaratıcılık, Philosophy of specific sciences,Bilimde değerler ve normlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
3- Kritik ve Mantıksal Düşünce kavramları bilir ve uygular. 1, 10, 14, 15, 2C
1-Bilimin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını ve uygulandığını anlamak.1, 10, 14, 15, 2A, C
2- Bilimsel araştırmalar için gerekli becerilerini bilir ve kullanabilir. 1, 14, 15, 2, 3C
4-Bilimsel ve etik araştırma ilkelerini bilir, açıklar ve uygular. 15, 2, 22, 3, 4C
5-Bilim Felsefesinin anlamını ve problemlerini açıklayabilir.1, 12, 14, 15, 3C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilim Felsefesi ile ilgili temel kavramlar Ders Notları
2Bilimin ve Bilimsel Araştırmanın Tanımı Ders notları
3Bilimde DoğrumacılıkDers Notları
4Bilimde YanlışlamacılıkDers Notları
5Varsayımsal-tümdengelim yöntemiDers notları
6Nedenleri ve çıkarımı tespit etmeDers notları
7Birleştirme, indirgemecilik ve çoğulculukDers Notları
8Bilimsel devrimlerDers notları
9Bilimsel gerçekçilik Ders Notları
10Yapıcı ampirizm ve karamsar meta-tümevarımDers Notları
11Bilimsel anlayışDers Notları
12Bilimsel keşif ve yaratıcılıkDers Notları
13 Philosophy of specific sciencesDers Notları
14Bilimde değerler ve normlarDers Notları
Kaynak
Ders notları
Losee, John. A historical introduction to the philosophy of science. OUP Oxford, 2001., 4. baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Teorik ve uygulamalı biyoistatisitik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
X
0
Temel olasılık ve istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanabilir.
X
0
Sağlık alanında yapılan her türlü araştırma tasarımı konusunda bilgi sahibidirler.
X
0
Sağlık alanında yapılan araştırmaları tasarlayabilir, kurgulayabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
X
0
Sağlık araştırmalarında sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilir
X
0
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik tanımlayıcı veya çözümleyici bir araştırma yapar.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve anlatabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili veri toplanması, kayıt edilmesi, yorumlanması, raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
X
0
Biyoistatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve ez az birini etkin şekilde kullanabilmek
X
0
Biyoistatistik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız veya ekip olarak yürütür.
X
0
Biyoistatistik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, karar verme sürecine katılabilir, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapabilir ve sonuçlandırabilir.
X
0
Biyoistatistik alanı ile yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
X
0
Bilimsel bir makaleyi ulusal ve uluslararası düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
X
0
Diğer sağlık alanındaki disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Duyarlı bir birey olarak bütün süreçlerde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre konularında yeterli bilince sahip olmak ve bilgi birikimini toplum yararına kullanabilir.
X
0
Biyoistatistik alanında sentezlediği bilgileri ve problem çözme yeteneklerini, sağlık araştırmalarında etik ilkeleri göz eterek kullanır.
X
0
Biyoistatistik ve eğitimi alanında ulusal ve uluslararası politika çalışmalarında bulunabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu