Geri
AKADEMİK

EKİBİMİZ

Adı Soyadı Zekai Şen
Görevi İKLİMER Müdürü
E-Posta zsen
Çalışma Alanları

İklim Değişikliği ve Etkileri

Adı Soyadı Prof. Dr. Mehmet H. OMURTAG
Görevi  
E-Posta mhomurtag
Çalışma Alanları

Mekanik

Adı Soyadı Doç. Dr. İsmail DABANLI
Görevi İKLİMER Müdür Yardımcısı
E-Posta idabanli
Çalışma Alanları

İklim Değişikliği ve Etkileri

Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Eyüp ŞİŞMAN
Görevi  
E-Posta esisman
Çalışma Alanları

İklim Değişikliği ve Etkileri

Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Duygu ERTEN
Görevi İKLİMER Müdür Yardımcısı
E-Posta derten
Çalışma Alanları

İklim Değişikliği ve Etkileri

Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Billur Deniz KARAHAN
Görevi  
E-Posta bdkarahan
Çalışma Alanları

Malzeme ve Enerji

Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Atakan MANGIR
Görevi  
E-Posta amangir
Çalışma Alanları

Yapı Analizi

Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Adlen ALTUNBAŞ
Görevi  
E-Posta aaltunbas
Çalışma Alanları

Zemin

Adı Soyadı Öğr. Gör. Mert ÖZTÜRK
Görevi  
E-Posta mertozturk
Çalışma Alanları

Mekanik

Bilgi Talep Formu