Ana içeriğe atla

İklim Değişikliği Araştırmaları Uygar Merkezi (İKLİMER) 1 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesinde kurulmuştur. İKLİMER için çalışan araştırma gurubu İstanbul Medipol Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne bağlıdır. Sadece kırsal alanlarda sınırlı kalmayıp ayrıca büyük şehirlerde ve yerleşim merkezlerinde, iklim değişikliği ve değişkenliğin etkileri konularında araştırma, yenilik ve uygulama faaliyetleri içerisinde bulunmak bu merkezin gayeleri arasındadır.
İklim değişikliği faaliyetleri şemsiyesi altında seller, kuraklıklar gibi aşırı hidro-meteorolojik olaylar; su kaynakları yönetimi, sıcak hava dalgaları; kara, deniz ve atmosfer çevreleri; insan kaynaklı gaz emisyonları; tarım ve sosyo-ekonomi; yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği; sağlık etkileri; iklim değişikliği temelli yazılım geliştirme gibi konular bulunmaktadır. Ayrıca İKLİMER ulusal ve uluslararası kısa kurslar, seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenleyecektir.
İKLİMER ulusal ve dünya geneli başarılar elde etmek için iklim değişikliği etkilerini ve yukarıda bahsedilen faaliyetleri önemseyen farklı devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve araştırma merkezleri, özel şirketler ve de uluslararası organizasyonlar ile yakın ilişki içerisinde olacaktır. Ayrıca merkez yenilikçi modeller, usuller ve raporlar üretecektir.
İKLİMER devlet ve sivil toplum sektörlerine gerekli teknik destek ve bilimsel müşavirlik aracılığıyla karar vericilere yardımcı olmak, bilgi ve becerilerini artırmak ve iklim değişikliği ve değişkenliğinin etkilerine uyum sağlama noktalarında destek verecektir.

Ekleme Tarihi: 01/07/2022 - 15:13Son Güncelleme Tarihi: 01/07/2022 - 15:14