Geri
AKADEMİK

•    Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak.
•    Üniversite personelinin atama, özlük ve ayrılış işleriyle ilgili işlemleri yapmak, arşivlemek ve personel liste ve sayısal verilerini tutmak .
•    İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
•    Performans Değerlendirme sürecini planlamak, yürütmek ve sonuçları analiz edip geri bildirimlerde bulunmak,
•    İdari personelin performansının değerlendirilmesi için başarı ölçekleri geliştirmek , uygulamak ve sonuçları analiz edip geribildirimlerde bulunmak,
•    Rektörlük ve diğer resmi kurumlarca istenen çeşitli bilgi/istatistiklerin hazırlanması, resmi yazıların yazılması, arşivlenmesi, Üniversitemiz Bilgi işletim sistemimiz ve ilişkili olduğumuz diğer işletim sistemlerinin veri girişlerini sağlamak.
•    Verilecek benzeri görevleri yapmak.