Ana içeriğe atla

İstanbul Medipol Üniversitesinde UNESCO Kürsüsü kuruldu

12.06.2023

Üniversitemiz bünyesinde “Kadınların Yasal Korunması ve Kadın Girişimcilerin Eğitimi UNESCO Kürsüsü” kuruldu.

medipol_unv_guney_kampus_01.jpg

İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile UNITWIN/UNESCO Kürsüleri Programları kapsamında “Kadınların Yasal Korunması ve Kadın Girişimcilerin Eğitimi UNESCO Kürsüsü” (UNESCO Chair on Legal Protection of Women and Education of Women Entrepreneurs) kuruldu. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ayşegül Sezgin Huysal direktörlüğünde kurulan kürsü, ülkemizde ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ amacına yönelik olarak faaliyet gösteren dördüncü kürsü olma özelliği taşıyor. Kürsü, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan biri olan ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ çerçevesinde kadın ve erkek arasında eşit haklar, sorumluluklar, fırsatları sağlama ve tüm kadınlarla kız çocuklarını güçlendirme amacına yönelik çalışmalar sürdürüyor.

TOPLANTI, SEMİNER VE SEMPOZYUMLAR YAPILACAK

Kürsü, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve ana hedefleri içerisinde kadının güçlendirilerek sosyal varlığının kuvvetlendirilmesi, kadın girişimcilerin eğitilerek iş alanında etkilerinin artırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme amaçlarına paralel olarak kadın haklarına yönelik faaliyet gösteriyor. Kürsü, kadınları ve kız çocuklarını temel hak ve fırsatlardan mahrum bırakan cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı çıkarak insan haklarının korunmasını sağlayacak yasal çerçeveler ve hukuki çözümler üzerinde çalışmayı amaçlıyor. UNITWIN/UNESCO kürsüleri programındaki diğer kürsülerle iş birliği içinde çalışmalar yürütme hedefiyle kurulan kürsü bu kapsamda yükseköğrenim kurumları, yargı üyeleri, avukatlar, STK ve diğer kurum ve kuruluşların katılımı ile çalışmalar düzenleyecek. Kürsünün yapacağı çalışmalar arasında projeler geliştirme, farklı hukuk dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapma, bilimsel toplantılar, seminerler, sempozyumlar yer alıyor.

Son Güncelleme Tarihi: 12/06/2023 - 11:10