Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BORÇLAR HUKUKUMLY2233340Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ergün DİLAVEROĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Doruk UTKU
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. Davut Armağan, Öğr. Gör. Kaan Karaman, Ar. Gör. Ayşe Melek Başyiğit, Ar. Gör. Buğra Kaan Çakıroğlu
Dersin AmacıBorçlar Kanunu'nun kişiler arasındaki borç ilişkilerini modern hukukun verileri ışığında teori ve uygulamada oluşan gelişmelerin gözetilmesi suretiyle incelemek , Borçlar Hukukunun kaynaklarını ve temel kavramlarını pratik çalışmalarla birlikte açıklayabilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Borçlar hukukunun temel kavramları,Borcun kaynakları,Sözleşmeden doğan borçlar, Sözleşme özgürlüğü, Sözleşme öncesi sorumluluk,Sözleşmenin geçerliliği- İrade ve beyan arasındaki uyum,Temsil,Sözleşmelerin yorumlanması-sözleşme vaadi- ilan yoluyla ödül,Haksız fiilden doğan borçlar,Kusursuz Sorumluluk halleri,Haksız fiilin hüküm ve sonuçları,Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar,İfa,Borç ilişkisinde özel durumlar,Borcu sona erdiren haller; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Borcun kaynaklarını öğrenebilecekler.12, 13, 16, 9A
1.1. Borcun kaynaklarını bilir ve yorumlar.12, 13, 16, 9A
1.2. Kanundan doğan yükümlülükler yerine getirilmediğinde yaptırımlarının neler olduğunu bilir.12, 13, 16, 9A
2. Haksız fiil kavramını tanımlayabilecektir.12, 13, 16, 9A
2.1. Haksız fiil hukukuna ilişkin problemleri çözebilir.12, 13, 16, 9A
2.2. Haksız fiilin anlamını bilir ve ortaya çıkan problemleri çözer.12, 13, 16, 9A
3. Borçlar hakkındaki hukuksal sorunları çözümleme yeteneği kazanabilecektir.12, 13, 16, 9A
3.1. Borçtan kaynaklanan hukuksal problemlerin neler olduğunu bilir.12, 13, 16, 9A
3.2. Borca aykırılık durumunda başvuru yapılabilecek yargı organları hakkında bilgi sahibi olur.12, 13, 16, 9A
4. Sebepsiz zenginleşmenin ne olduğunu anlayabilecektir.12, 13, 16, 9A
4.1 Sebepsiz zenginleşme durumunda ortaya çıkan iade yükümlülüğünü yorumlar.12, 13, 16, 9A
4.2. Sebepsiz zenginleşme teşkil eden durumlarda iade yükümlülüğü için aranan şartları ifade edebilir.12, 13, 16, 9A
5. Borçlar hukuku kaynaklı sözleşmelerin neler olduğunu anlayabilecektir.12, 13, 16, 9A
5.1 Sözleşmelerin kuruluşu ve gerçeklik şartlarının neler olduğunu bilir.12, 13, 16, 9A
5.2. Sözleşmeye aykırılık durumunda doğacak sonuçları anlatır.12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Borçlar hukukunun temel kavramları
2Borcun kaynakları
3Sözleşmeden doğan borçlar, Sözleşme özgürlüğü, Sözleşme öncesi sorumluluk
4Sözleşmenin geçerliliği- İrade ve beyan arasındaki uyum
5Temsil
6Sözleşmelerin yorumlanması-sözleşme vaadi- ilan yoluyla ödül
8Haksız fiilden doğan borçlar
9Kusursuz Sorumluluk halleri
10Haksız fiilin hüküm ve sonuçları
11Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
12İfa
13Borç ilişkisinde özel durumlar
14Borcu sona erdiren haller
Kaynak
1. Prof.Dr. Haluk N.NOMER, Borçlar Kanunu Genel Hükümler, Beta Basım, İstanbul. 2. Türk Borçlar Kanunu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
X
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme5210
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13636
Genel Sınav ve Hazırlığı15252
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(126/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BORÇLAR HUKUKUMLY2233340Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ergün DİLAVEROĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Doruk UTKU
Dersin Yardımcıları Ar. Gör. Davut Armağan, Öğr. Gör. Kaan Karaman, Ar. Gör. Ayşe Melek Başyiğit, Ar. Gör. Buğra Kaan Çakıroğlu
Dersin AmacıBorçlar Kanunu'nun kişiler arasındaki borç ilişkilerini modern hukukun verileri ışığında teori ve uygulamada oluşan gelişmelerin gözetilmesi suretiyle incelemek , Borçlar Hukukunun kaynaklarını ve temel kavramlarını pratik çalışmalarla birlikte açıklayabilmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Borçlar hukukunun temel kavramları,Borcun kaynakları,Sözleşmeden doğan borçlar, Sözleşme özgürlüğü, Sözleşme öncesi sorumluluk,Sözleşmenin geçerliliği- İrade ve beyan arasındaki uyum,Temsil,Sözleşmelerin yorumlanması-sözleşme vaadi- ilan yoluyla ödül,Haksız fiilden doğan borçlar,Kusursuz Sorumluluk halleri,Haksız fiilin hüküm ve sonuçları,Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar,İfa,Borç ilişkisinde özel durumlar,Borcu sona erdiren haller; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Borcun kaynaklarını öğrenebilecekler.12, 13, 16, 9A
1.1. Borcun kaynaklarını bilir ve yorumlar.12, 13, 16, 9A
1.2. Kanundan doğan yükümlülükler yerine getirilmediğinde yaptırımlarının neler olduğunu bilir.12, 13, 16, 9A
2. Haksız fiil kavramını tanımlayabilecektir.12, 13, 16, 9A
2.1. Haksız fiil hukukuna ilişkin problemleri çözebilir.12, 13, 16, 9A
2.2. Haksız fiilin anlamını bilir ve ortaya çıkan problemleri çözer.12, 13, 16, 9A
3. Borçlar hakkındaki hukuksal sorunları çözümleme yeteneği kazanabilecektir.12, 13, 16, 9A
3.1. Borçtan kaynaklanan hukuksal problemlerin neler olduğunu bilir.12, 13, 16, 9A
3.2. Borca aykırılık durumunda başvuru yapılabilecek yargı organları hakkında bilgi sahibi olur.12, 13, 16, 9A
4. Sebepsiz zenginleşmenin ne olduğunu anlayabilecektir.12, 13, 16, 9A
4.1 Sebepsiz zenginleşme durumunda ortaya çıkan iade yükümlülüğünü yorumlar.12, 13, 16, 9A
4.2. Sebepsiz zenginleşme teşkil eden durumlarda iade yükümlülüğü için aranan şartları ifade edebilir.12, 13, 16, 9A
5. Borçlar hukuku kaynaklı sözleşmelerin neler olduğunu anlayabilecektir.12, 13, 16, 9A
5.1 Sözleşmelerin kuruluşu ve gerçeklik şartlarının neler olduğunu bilir.12, 13, 16, 9A
5.2. Sözleşmeye aykırılık durumunda doğacak sonuçları anlatır.12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Borçlar hukukunun temel kavramları
2Borcun kaynakları
3Sözleşmeden doğan borçlar, Sözleşme özgürlüğü, Sözleşme öncesi sorumluluk
4Sözleşmenin geçerliliği- İrade ve beyan arasındaki uyum
5Temsil
6Sözleşmelerin yorumlanması-sözleşme vaadi- ilan yoluyla ödül
8Haksız fiilden doğan borçlar
9Kusursuz Sorumluluk halleri
10Haksız fiilin hüküm ve sonuçları
11Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
12İfa
13Borç ilişkisinde özel durumlar
14Borcu sona erdiren haller
Kaynak
1. Prof.Dr. Haluk N.NOMER, Borçlar Kanunu Genel Hükümler, Beta Basım, İstanbul. 2. Türk Borçlar Kanunu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
X
4
Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme.
X
5
Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme.
X
6
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme.
X
7
Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma.
X
8
Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
X
9
Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme.
X
10
Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11
Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
X
12
Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:34Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 09:35