Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİK1242440Bahar Dönemi2+025
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mahmut Selami AKIN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nevin ÇALIŞKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı“Örgütsel İletişim” dersinin amacı; modern dünya ile birlikte günlük yaşam büyük bir değişime uğramıştır. Bu değişim sonucunda örgütler yaşam içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu açıdan ders kapsamında öncelikle örgütün ortaya çıkış sürecinin izleri sürülecektir. Daha sonra örgütsel davranışın oluşumu ve örgüt içerisindeki iletişim sürecinin nasıl gerçekleştirildiği sorunsallaştırılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanımı ve dönem boyunca işlenecek konuların mahiyeti,Yeni dünyanın doğuşu ve örgütsel dünyanın temelleri,Örgütün tarihi: Dünyanın büyüden arındırılması sonucuna “örgütsel insan”ın ortaya çıkışı,Örgüt Kavramı ve Örgüt Kültürü,Örgüt kimliğinin oluşumu,Örgütsel gruplar ve özellikleri,Örgütsel yönetimin doğası ve hiyerarşi I,Örgütsel yönetimin doğası ve hiyerarşi II,Örgütsel itibar ve yönetimi, İletişim Teknolojileri ve örgütsel iletişim,Örgüt yönetiminde medyanın kullanılması,Örgütlerde kriz yönetimi I, Örgütlerde kriz yönetimi II,Yönetime felsefi nazar ile yaklaşmak; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Modern toplum çok yönlü olarak değerlendirilebilecektir. 16, 19, 20, 9A
1.1. Modern toplumun özellikleri tanımlanır.
1.2. Modern toplumun dinamikleri kavranır.
2. Örgütsel yapıların ortaya çıkışı öğrenilebilecektir. 10, 12, 19, 9A
2.1. Örgütsel yapıların türleri tanımlanır.
2.2. Örgütsel yapıların doğuşu açıklanır.
3. Teorik olarak görülen bir sürecin varoluşa yansımaları idrak edilebilecektir. 12, 16, 19, 23, 9A
3.1. Teorik süreçler anlaşılır.
3.2. Pratik süreçler anlaşılır.
4. Teorik metinleri kavrama kabiliyetinin gelişimi idraik edilebilecektir. 14, 16, 23, 9A
4.1. Teorik metin türleri anlaşılır.
4.2. Teorik metin okuma yöntemleri açıklanır.
5. Örgütsel iletişim sürecinin nasıl gerçekleştiğini anlaşılabilecekir. 10, 12, 16, 19, 9A
5.1. Örgüt içi iletişim anlaşılır.
5.2. Örgüt dışı iletişim açıklanır.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanımı ve dönem boyunca işlenecek konuların mahiyeti
2Yeni dünyanın doğuşu ve örgütsel dünyanın temelleri
3Örgütün tarihi: Dünyanın büyüden arındırılması sonucuna “örgütsel insan”ın ortaya çıkışı
4Örgüt Kavramı ve Örgüt Kültürü
5Örgüt kimliğinin oluşumu
6Örgütsel gruplar ve özellikleri
7Örgütsel yönetimin doğası ve hiyerarşi I
8Örgütsel yönetimin doğası ve hiyerarşi II
9Örgütsel itibar ve yönetimi
10 İletişim Teknolojileri ve örgütsel iletişim
11Örgüt yönetiminde medyanın kullanılması
12Örgütlerde kriz yönetimi I
13 Örgütlerde kriz yönetimi II
14Yönetime felsefi nazar ile yaklaşmak
Kaynak
1. Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, çev. Murat Belge, İletişim Yayınları, 2015. 2. Eric J. Hobsbawm, Sanayi ve İmparatorluk, çev. Abdullah Ersoy, Dost Kitapevi, Ankara, 2013. 3. Hans Van der Loo-Willem Van Reijen, Modernleşmenin Paradoksları,çev. Kadir Canatan, İnsan Yayınları, İstanbul, 2006. 4. Andre Groz, İktisadi Aklın Eleştirisi, çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 5. Max Weber, Bürokrasi ve Otorite, çev. H. Bahadır Akın, Adres Yayınları, Ankara, 2014. 6. Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil, Ayrıtı Yayınları, İstanbul, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
X
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
X
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
X
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
X
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
X
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
X
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme122
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12525
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(135/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİK1242440Bahar Dönemi2+025
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mahmut Selami AKIN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nevin ÇALIŞKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı“Örgütsel İletişim” dersinin amacı; modern dünya ile birlikte günlük yaşam büyük bir değişime uğramıştır. Bu değişim sonucunda örgütler yaşam içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu açıdan ders kapsamında öncelikle örgütün ortaya çıkış sürecinin izleri sürülecektir. Daha sonra örgütsel davranışın oluşumu ve örgüt içerisindeki iletişim sürecinin nasıl gerçekleştirildiği sorunsallaştırılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanımı ve dönem boyunca işlenecek konuların mahiyeti,Yeni dünyanın doğuşu ve örgütsel dünyanın temelleri,Örgütün tarihi: Dünyanın büyüden arındırılması sonucuna “örgütsel insan”ın ortaya çıkışı,Örgüt Kavramı ve Örgüt Kültürü,Örgüt kimliğinin oluşumu,Örgütsel gruplar ve özellikleri,Örgütsel yönetimin doğası ve hiyerarşi I,Örgütsel yönetimin doğası ve hiyerarşi II,Örgütsel itibar ve yönetimi, İletişim Teknolojileri ve örgütsel iletişim,Örgüt yönetiminde medyanın kullanılması,Örgütlerde kriz yönetimi I, Örgütlerde kriz yönetimi II,Yönetime felsefi nazar ile yaklaşmak; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Modern toplum çok yönlü olarak değerlendirilebilecektir. 16, 19, 20, 9A
1.1. Modern toplumun özellikleri tanımlanır.
1.2. Modern toplumun dinamikleri kavranır.
2. Örgütsel yapıların ortaya çıkışı öğrenilebilecektir. 10, 12, 19, 9A
2.1. Örgütsel yapıların türleri tanımlanır.
2.2. Örgütsel yapıların doğuşu açıklanır.
3. Teorik olarak görülen bir sürecin varoluşa yansımaları idrak edilebilecektir. 12, 16, 19, 23, 9A
3.1. Teorik süreçler anlaşılır.
3.2. Pratik süreçler anlaşılır.
4. Teorik metinleri kavrama kabiliyetinin gelişimi idraik edilebilecektir. 14, 16, 23, 9A
4.1. Teorik metin türleri anlaşılır.
4.2. Teorik metin okuma yöntemleri açıklanır.
5. Örgütsel iletişim sürecinin nasıl gerçekleştiğini anlaşılabilecekir. 10, 12, 16, 19, 9A
5.1. Örgüt içi iletişim anlaşılır.
5.2. Örgüt dışı iletişim açıklanır.
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanımı ve dönem boyunca işlenecek konuların mahiyeti
2Yeni dünyanın doğuşu ve örgütsel dünyanın temelleri
3Örgütün tarihi: Dünyanın büyüden arındırılması sonucuna “örgütsel insan”ın ortaya çıkışı
4Örgüt Kavramı ve Örgüt Kültürü
5Örgüt kimliğinin oluşumu
6Örgütsel gruplar ve özellikleri
7Örgütsel yönetimin doğası ve hiyerarşi I
8Örgütsel yönetimin doğası ve hiyerarşi II
9Örgütsel itibar ve yönetimi
10 İletişim Teknolojileri ve örgütsel iletişim
11Örgüt yönetiminde medyanın kullanılması
12Örgütlerde kriz yönetimi I
13 Örgütlerde kriz yönetimi II
14Yönetime felsefi nazar ile yaklaşmak
Kaynak
1. Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, çev. Murat Belge, İletişim Yayınları, 2015. 2. Eric J. Hobsbawm, Sanayi ve İmparatorluk, çev. Abdullah Ersoy, Dost Kitapevi, Ankara, 2013. 3. Hans Van der Loo-Willem Van Reijen, Modernleşmenin Paradoksları,çev. Kadir Canatan, İnsan Yayınları, İstanbul, 2006. 4. Andre Groz, İktisadi Aklın Eleştirisi, çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 5. Max Weber, Bürokrasi ve Otorite, çev. H. Bahadır Akın, Adres Yayınları, Ankara, 2014. 6. Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil, Ayrıtı Yayınları, İstanbul, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
X
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
X
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
X
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
X
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
X
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
X
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:32Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:33