Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM VE ORGANİZASYONİK1232840Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nagehan UZUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYönetim ve organizasyon kapsamında teorik bilgi birikimini kazandırmak ve çalışma hayatında sahip olması gereken yönetsel becerilere ulaşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim ve Organizasyon ile ilgili Temel Kavramlar,Yöneticilik ve Liderlik,Yönetimin Fonksiyonları- Planlama ve Organizasyon,Yönetimin Fonksiyonları-Yöneltme, Koordinasyon ve Kontrol,Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Klasik Yönetim,Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Neo Klasik Yönetim,Yönetimin Tarihsel Gelişimi-Modern Yönetim Teorileri,Çağdaş Yaklaşımlar- Z Teorisi,Çağdaş Örgüt Yapıları,Çağdaş Yönetim: Bilgi Yönetimi- Çatışma Yönetimi,Çağdaş Yönetim: Farklılık Yönetimi- Kriz Yönetimi,Çağdaş Yönetim: İtibar Yönetimi- Risk Yönetimi,Çağdaş Yönetim: Stres Yönetimi- Değişim Yönetimi,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramları ve teorileri tanıyabilecektir.10, 14, 16, 9A
2. Yönetim yaklaşımlarını yorumlar ve farklarını açıklayacaktır.10, 14, 16, 19, 9A
3. Yönetimin süreci ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.10, 14, 16, 9A
4. Örgütsel davranışın yönetimi için gerekli kavramlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.10, 14, 16, 9A
5. Temel yönetim tekniklerini açıklayabilecektir.10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim ve Organizasyon ile ilgili Temel KavramlarMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
2Yöneticilik ve LiderlikMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
3Yönetimin Fonksiyonları- Planlama ve OrganizasyonMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
4Yönetimin Fonksiyonları-Yöneltme, Koordinasyon ve KontrolMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
5Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Klasik YönetimMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
6Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Neo Klasik YönetimMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
7Yönetimin Tarihsel Gelişimi-Modern Yönetim TeorileriMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
8Çağdaş Yaklaşımlar- Z TeorisiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
9Çağdaş Örgüt YapılarıMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
10Çağdaş Yönetim: Bilgi Yönetimi- Çatışma YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
11Çağdaş Yönetim: Farklılık Yönetimi- Kriz YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
12Çağdaş Yönetim: İtibar Yönetimi- Risk YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
13Çağdaş Yönetim: Stres Yönetimi- Değişim YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
14Genel Tekrar
Kaynak
Ders notları MEBİSe yüklenecektir.
Prof. Dr. Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta yay. 2022. Prof. Dr. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Evi 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı13535
Genel Sınav ve Hazırlığı14545
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(122/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNETİM VE ORGANİZASYONİK1232840Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nagehan UZUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYönetim ve organizasyon kapsamında teorik bilgi birikimini kazandırmak ve çalışma hayatında sahip olması gereken yönetsel becerilere ulaşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim ve Organizasyon ile ilgili Temel Kavramlar,Yöneticilik ve Liderlik,Yönetimin Fonksiyonları- Planlama ve Organizasyon,Yönetimin Fonksiyonları-Yöneltme, Koordinasyon ve Kontrol,Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Klasik Yönetim,Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Neo Klasik Yönetim,Yönetimin Tarihsel Gelişimi-Modern Yönetim Teorileri,Çağdaş Yaklaşımlar- Z Teorisi,Çağdaş Örgüt Yapıları,Çağdaş Yönetim: Bilgi Yönetimi- Çatışma Yönetimi,Çağdaş Yönetim: Farklılık Yönetimi- Kriz Yönetimi,Çağdaş Yönetim: İtibar Yönetimi- Risk Yönetimi,Çağdaş Yönetim: Stres Yönetimi- Değişim Yönetimi,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramları ve teorileri tanıyabilecektir.10, 14, 16, 9A
2. Yönetim yaklaşımlarını yorumlar ve farklarını açıklayacaktır.10, 14, 16, 19, 9A
3. Yönetimin süreci ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.10, 14, 16, 9A
4. Örgütsel davranışın yönetimi için gerekli kavramlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.10, 14, 16, 9A
5. Temel yönetim tekniklerini açıklayabilecektir.10, 14, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim ve Organizasyon ile ilgili Temel KavramlarMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
2Yöneticilik ve LiderlikMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
3Yönetimin Fonksiyonları- Planlama ve OrganizasyonMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
4Yönetimin Fonksiyonları-Yöneltme, Koordinasyon ve KontrolMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
5Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Klasik YönetimMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
6Yönetimin Tarihsel Gelişimi- Neo Klasik YönetimMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
7Yönetimin Tarihsel Gelişimi-Modern Yönetim TeorileriMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
8Çağdaş Yaklaşımlar- Z TeorisiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
9Çağdaş Örgüt YapılarıMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
10Çağdaş Yönetim: Bilgi Yönetimi- Çatışma YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
11Çağdaş Yönetim: Farklılık Yönetimi- Kriz YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
12Çağdaş Yönetim: İtibar Yönetimi- Risk YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
13Çağdaş Yönetim: Stres Yönetimi- Değişim YönetimiMEBİSteki notların ilgili kısımların okunarak derse gelinmesi
14Genel Tekrar
Kaynak
Ders notları MEBİSe yüklenecektir.
Prof. Dr. Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar, Beta yay. 2022. Prof. Dr. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Evi 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:32Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:33