Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SUNUM TEKNİKLERİ VE GÖRSEL TASARIMİK1132960Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders amacı, öğrencilerin sunum teknikleri ve görsel tasarımın günümüzdeki yeri ve önemi hakkında içgörü kazanarak bilgi ve fikir edinmelerini sağlamak, sunum teknikleri ve görsel tasarım/sanatlar arasındaki ilişkiyi nasıl yorumlamaları gerektiğini göstermek, kültür endüstrisi bağlamında çağdaş sunum tekniği ve görsel tasarımın geldiği aşamada iletişisel prezantabl yaratım sürçlerini eleştirel bir perspektiften irdeleme yetisi ve yaratıcı katkılar sunma yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.,Retoriğin tarihçesi,İletişim türleri ve süreçleri, Etkili iletişim kuralları ve beden dili,Algı, Görsel algılama ve Görsel tasarım, Sunum hazırlama ve power point sunu programı, Sunumlar,Çatışma yönetimi, Stresle başa çıkma ve empati, Sunum konsepti saptama ve görsel-işitsel estetizasyon,Sunum ve gösterimlerde entegre iletişim teknolojileri,Gösterim/projeksiyon sistemleri ve temel öğeler, Görsel-İşitsel metin dizaynı ve analizi,Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
3.Dijitalleşen görsel tasarım ve sunum formasyonları arasındaki ilişkiyi ayırd eder, sorgular, tanımlar, açıklar ve yaratıcı yönde yeniden üretebilir.,13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
3.1.Sosyal medya ve görsel dijital tasarımları analitik eleştirel bir gözle çözümler ve okur.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
1. Görsel sanatlar ve tasarımın tarihsel gelişim süreçlerini yorumlayabilecektir.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
1.1. Görsel sanatın tarihsel gelişimi ve çağdaş işlevlerini kavrar.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
1.2. Tasarım ve görsel sanatsal formasyonların temel öğelerini ayırd eder ve sınıflandırır.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
1.3. Sunum tekniği ve sanatsal üretim arasındaki ilişkiyi açıklar ve örnekler.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
2. Kitle iletişim araçları, Kişiler arası iletişim, sunum teknikleri ve görsel sanatlar arasındaki etkileşimi tanır, tanımlar ve yorumlar.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
2.1. Temel kitle iletişim araçları ve yeni medya bileşenlerini kavrayarak tanımlar ve açıklar.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
2.2. Görsel sanatlar ve medya arasındaki analitik ilişkiyi formüle edebilir ve innovative bir çerçevede yaratıcı fikirler önerebilir.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
2.3. Görsel tasarım kreasyonlarına eklemlenmek üzere tasarlanan metinlere analitik perspektiften optimum özgün katkılar önerebilir ve sunabilir.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
2.4. Görsel bir tasarımı analitik bileşenlerine teknik ve estetik açıdan ayırıp sunum tekniği açısından yorumlayabilir, çözümleyebilir, tartışabilir ve geliştirebilir.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
3.2. Medya ve görsel sanatların çeşitli mesleki alt alanları hakkında içgörü kazanır.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
3.3. Sanat, sunum ve tasarım alanında teknik terminoloji ve kavramları tanımlar, sınıflandırır ve doğru bir şekilde kullanır. Günlük yaşamlarında ve gelecekteki mesleki yaşamlarında sunum tekniği ve görsel tasarım terminolojisini anlamlı bir biçimde kullanabilir olmaları, analog ve dijital sistemlerin tarihselliği ve tekniklerine vakıf olmaları ve optimum sunum biçimleriyle tematik görselleri üretebilmeleri beklenir.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
3.4. Kitle iletişim araçları, sosyal medya, kişiler arası iletişim ve grup önünde gösterim açısından görsel sunum teknikleri ve görsel tasarımdaki dijitalleşmenin önemini kavrar ve özgün tematik yazılı/işitsel/görsel sunum metinleri tasarlar, üretir ve icra eder.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.
2Retoriğin tarihçesi
3İletişim türleri ve süreçleri
4 Etkili iletişim kuralları ve beden dili
5Algı, Görsel algılama ve Görsel tasarım
6 Sunum hazırlama ve power point sunu programı
7 Sunumlar
8Çatışma yönetimi
9 Stresle başa çıkma ve empati
10 Sunum konsepti saptama ve görsel-işitsel estetizasyon
11Sunum ve gösterimlerde entegre iletişim teknolojileri
12Gösterim/projeksiyon sistemleri ve temel öğeler
13 Görsel-İşitsel metin dizaynı ve analizi
14Sunumlar
Kaynak
Dersi veren öğretim üyesine ait ders notları
Primer Okuma Listesi: Heinrichs, J. (2016). Stratejik İkna, 1.b., Koridor Yay., İstanbul. Demiray, U. (Edit.) (2013). Etkili İletişim, 6.b., Pegem Akademi Yay., Ankara. Güven, B. (Edit.) (2016). Etkili İletişim, 2.b., Pegem Akademi Yay., Ankara. Kaya, A. (Edit.) (2015). Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, 8.b., Pegem Akademi Yay. Ankara. Sekonder Okuma Listesi: Kamburoğlu, Ö. (2012). Fotoğrafın Temel Prensipleri, 1.b., Say Yay., Istanbul. Vardar, B. (2012). Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri, 3.bs., Beta Yay., İstanbul. Kamburoğlu, Ö. (2012). Dijital Fotoğrafta Yaratıcı Teknikler, 2.b., Say Yay., Istanbul. Fener, S. (2012). HD Sinematografi, 1.b., Antrakt Sinema Kitapları, Istanbul. Benjamin, W. (2012). Fotoğrafın Kısa Tarihi: Teknik araçlarla yeniden-üretim (çoğaltma) çağında sanat eseri, 1.b., Agora Yay., İstanbul. Sartori, G. (2004). Görmenin İktidarı, 1.b., Karakutu Yay., İstanbul. Berger, J. (2016). Görme Biçimleri, Metis Yay, İstanbul. Foss, B. (2012) Sinema ve TV’de Anlatım Teknikleri ve Dramatürji, 2.b., Hayalperest Yay. Istanbul. Brown, B. (2014). Sinematografi: Kuram ve Uygulama, 4.b., Hil Yay., İstanbul. Turani, A. (2015). Sanat Terimleri Sözlüğü, 16.b., Remzi Kitavbevi, İstanbul. Freud, S. (1999). Sanat ve Edebiyat, 1.b., Payel Yay., İstanbul. Kandinsky, W. (2013). Sanatta Ruhsallık Üzerine, 1.b., Altıikikırkbeş Yay., Istanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
X
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
X
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
X
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
X
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
X
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
X
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14456
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer2714
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı212
Ara Sınav ve Hazırlığı188
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SUNUM TEKNİKLERİ VE GÖRSEL TASARIMİK1132960Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Cuma 11:00-11:45

Cuma 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Emine AKBAŞ DEMİRKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders amacı, öğrencilerin sunum teknikleri ve görsel tasarımın günümüzdeki yeri ve önemi hakkında içgörü kazanarak bilgi ve fikir edinmelerini sağlamak, sunum teknikleri ve görsel tasarım/sanatlar arasındaki ilişkiyi nasıl yorumlamaları gerektiğini göstermek, kültür endüstrisi bağlamında çağdaş sunum tekniği ve görsel tasarımın geldiği aşamada iletişisel prezantabl yaratım sürçlerini eleştirel bir perspektiften irdeleme yetisi ve yaratıcı katkılar sunma yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.,Retoriğin tarihçesi,İletişim türleri ve süreçleri, Etkili iletişim kuralları ve beden dili,Algı, Görsel algılama ve Görsel tasarım, Sunum hazırlama ve power point sunu programı, Sunumlar,Çatışma yönetimi, Stresle başa çıkma ve empati, Sunum konsepti saptama ve görsel-işitsel estetizasyon,Sunum ve gösterimlerde entegre iletişim teknolojileri,Gösterim/projeksiyon sistemleri ve temel öğeler, Görsel-İşitsel metin dizaynı ve analizi,Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
3.Dijitalleşen görsel tasarım ve sunum formasyonları arasındaki ilişkiyi ayırd eder, sorgular, tanımlar, açıklar ve yaratıcı yönde yeniden üretebilir.,13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
3.1.Sosyal medya ve görsel dijital tasarımları analitik eleştirel bir gözle çözümler ve okur.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
1. Görsel sanatlar ve tasarımın tarihsel gelişim süreçlerini yorumlayabilecektir.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
1.1. Görsel sanatın tarihsel gelişimi ve çağdaş işlevlerini kavrar.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
1.2. Tasarım ve görsel sanatsal formasyonların temel öğelerini ayırd eder ve sınıflandırır.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
1.3. Sunum tekniği ve sanatsal üretim arasındaki ilişkiyi açıklar ve örnekler.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
2. Kitle iletişim araçları, Kişiler arası iletişim, sunum teknikleri ve görsel sanatlar arasındaki etkileşimi tanır, tanımlar ve yorumlar.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
2.1. Temel kitle iletişim araçları ve yeni medya bileşenlerini kavrayarak tanımlar ve açıklar.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
2.2. Görsel sanatlar ve medya arasındaki analitik ilişkiyi formüle edebilir ve innovative bir çerçevede yaratıcı fikirler önerebilir.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
2.3. Görsel tasarım kreasyonlarına eklemlenmek üzere tasarlanan metinlere analitik perspektiften optimum özgün katkılar önerebilir ve sunabilir.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
2.4. Görsel bir tasarımı analitik bileşenlerine teknik ve estetik açıdan ayırıp sunum tekniği açısından yorumlayabilir, çözümleyebilir, tartışabilir ve geliştirebilir.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
3.2. Medya ve görsel sanatların çeşitli mesleki alt alanları hakkında içgörü kazanır.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
3.3. Sanat, sunum ve tasarım alanında teknik terminoloji ve kavramları tanımlar, sınıflandırır ve doğru bir şekilde kullanır. Günlük yaşamlarında ve gelecekteki mesleki yaşamlarında sunum tekniği ve görsel tasarım terminolojisini anlamlı bir biçimde kullanabilir olmaları, analog ve dijital sistemlerin tarihselliği ve tekniklerine vakıf olmaları ve optimum sunum biçimleriyle tematik görselleri üretebilmeleri beklenir.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
3.4. Kitle iletişim araçları, sosyal medya, kişiler arası iletişim ve grup önünde gösterim açısından görsel sunum teknikleri ve görsel tasarımdaki dijitalleşmenin önemini kavrar ve özgün tematik yazılı/işitsel/görsel sunum metinleri tasarlar, üretir ve icra eder.13, 14, 17, 2, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.
2Retoriğin tarihçesi
3İletişim türleri ve süreçleri
4 Etkili iletişim kuralları ve beden dili
5Algı, Görsel algılama ve Görsel tasarım
6 Sunum hazırlama ve power point sunu programı
7 Sunumlar
8Çatışma yönetimi
9 Stresle başa çıkma ve empati
10 Sunum konsepti saptama ve görsel-işitsel estetizasyon
11Sunum ve gösterimlerde entegre iletişim teknolojileri
12Gösterim/projeksiyon sistemleri ve temel öğeler
13 Görsel-İşitsel metin dizaynı ve analizi
14Sunumlar
Kaynak
Dersi veren öğretim üyesine ait ders notları
Primer Okuma Listesi: Heinrichs, J. (2016). Stratejik İkna, 1.b., Koridor Yay., İstanbul. Demiray, U. (Edit.) (2013). Etkili İletişim, 6.b., Pegem Akademi Yay., Ankara. Güven, B. (Edit.) (2016). Etkili İletişim, 2.b., Pegem Akademi Yay., Ankara. Kaya, A. (Edit.) (2015). Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, 8.b., Pegem Akademi Yay. Ankara. Sekonder Okuma Listesi: Kamburoğlu, Ö. (2012). Fotoğrafın Temel Prensipleri, 1.b., Say Yay., Istanbul. Vardar, B. (2012). Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri, 3.bs., Beta Yay., İstanbul. Kamburoğlu, Ö. (2012). Dijital Fotoğrafta Yaratıcı Teknikler, 2.b., Say Yay., Istanbul. Fener, S. (2012). HD Sinematografi, 1.b., Antrakt Sinema Kitapları, Istanbul. Benjamin, W. (2012). Fotoğrafın Kısa Tarihi: Teknik araçlarla yeniden-üretim (çoğaltma) çağında sanat eseri, 1.b., Agora Yay., İstanbul. Sartori, G. (2004). Görmenin İktidarı, 1.b., Karakutu Yay., İstanbul. Berger, J. (2016). Görme Biçimleri, Metis Yay, İstanbul. Foss, B. (2012) Sinema ve TV’de Anlatım Teknikleri ve Dramatürji, 2.b., Hayalperest Yay. Istanbul. Brown, B. (2014). Sinematografi: Kuram ve Uygulama, 4.b., Hil Yay., İstanbul. Turani, A. (2015). Sanat Terimleri Sözlüğü, 16.b., Remzi Kitavbevi, İstanbul. Freud, S. (1999). Sanat ve Edebiyat, 1.b., Payel Yay., İstanbul. Kandinsky, W. (2013). Sanatta Ruhsallık Üzerine, 1.b., Altıikikırkbeş Yay., Istanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
X
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
X
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
X
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
X
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
X
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
X
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
X
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
X
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
X
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
X
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:32Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:33