Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ2+025
Ders Programı Çarşamba 12:00-12:45 Çarşamba 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nagehan UZUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİnsanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek insanları anlama ve yönetebilmenin en önemli anahtarıdır. Bu derste insan anlaşılmaya ve davranışları yordamaya çalışılmakta ve onu pozitif yönlendirmenin yolları öğretilmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Psikolojide Temel Yaklaşımlar,Algı ve Tutum,Atıf,Öğrenme,Duygular,Kişilik ve Benlik,İhtiyaçlar ve Motivasyon,Gruplar,Kültür,İnanç ve Değerler,İletişim,Çatışma,Stres,Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İnsan Davranışı ile ilgili temel kaynakları yorumlayabilecektir.1, 10, 3C
2. İnsanların algı, tutum ve atıf süreçlerini açıklayabilir.1A
3. Duyguların anlaşılması ve kontrol edilmesi hakkında bilgi sahibi olur.1, 18A
4. Öğrenme ve davranış değişikliği sürecini anlatabilir.1, 3C
5. Motivasyon kaynaklarını saptayabilir.1, 10, 3A
6. Toplumun insan davranışına etkisini açıklayabilecektir.1, 3C
6.1 Kültürel farklılıkları ayırt edebilir.1, 18, 3A
6.2. Kültür ve davranış ilişkisini gösterebilir.1, 10, 3A
6.3. Bireysel ve sosyal etkileri karşılaştırabilir.1, 3A
7. Kişilerarası ilişkileri etkileyen durumları saptayabilecektir.1, 18, 3C
7.1. Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder.1, 3, 7A
7.2. Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri ayırt eder.1, 15, 3A
7.3. Kişilerarası farklılıkları açıklar.1, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Psikolojide Temel YaklaşımlarMEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
2Algı ve TutumMEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
3Atıf MEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
4Öğrenme MEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
5Duygular MEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
6Kişilik ve Benlik MEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
7İhtiyaçlar ve Motivasyon MEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
8Gruplar MEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
9Kültür MEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
10İnanç ve Değerler MEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
11İletişim MEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
12Çatışma MEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
13Stres MEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
14Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar MEBİSte yer alan notların önceden okunarak derse gelinmesi
Kaynak
Derste kullanıan sunumlar
Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013). Psikoloji ve Yaşam. Ankara: Nobel. Davranış Bilimleri, M. Şerif Şimşek, Adnan Çelik, Tahir Akgemci, Eğitim Yayınevi Davranış Bilimleri, Salih Güney, Nobel Yayıncılık Rana Özen Kutanis, Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yay., 2014, 6. Baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
0
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
0
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
0
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
0
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
0
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
0
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
0
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu