Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, iş dünyası ve toplumsal mükemmellik ilkelerini tanıtmak, öğrencilere model ve kalite yönetim metodolojisini özel ve kamu sektörünün her alanında kullanabilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kalite , Genel Terimler ve Temel Değerler ve TQM paradigmaları,Toplam Yönetim ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi,Kalite kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi,Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Sadakat,ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi,Akreditasyon, Kalibrasyon ve EFQM Modeli,Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal ve uluslararası kalite Ödülleri,Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler ( Strateji, Misyon, Vizyon, Değerler, Müşteri odaklılık ve Kıyaslama),Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (Proses Yönetimi, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Takım Çalışması,Kalite Kontrol Çemberi ve özellikleri,İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süreci,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kalite ve toplam kalitenin tarihsel gelişimini öğrenebilecektir. 16, 9A
1.1 Kalite ve Toplam Kalite Yönetimini tanımlar.
1.2 Kalite Gurularını tanır.
1.3. Kalitenin tarihsel gelimini açıklar.
2. Toplam Kalite Yönetimi ve unsurlarını açıklayabilecektir. 16, 9A
2.1. Strateji, Misyon, Vizyon ve Değerler kavramlarını ayırt eder.
3. Akreditasyon-Kalibrasyon kavramlarını açıklayabilecektir ve Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) tanıyabilecektir.16, 9A
3.1. Akreditasyonun genel özelliklerini yararlarını ve sürecin temel unsurlarını bilir.
3.2. Avrupa Akreditasyon Birliğini ve Uluslararası Avrupa Akreditasyon Forumunu tanır.
3.3. Kalibrasyonun avantajlarını bilir.
3.4. Türk Akreditasyon Kurumu kuruluş ve görevlerini bilir.
4. Mükemmellik Modelini, EFQM Mükemmellik Modelini, Türkiye Kalite Derneğinin Kuruluş amacını ve Türkiye'deki Kalite ödüllerini bilecektir.14, 16, 4, 9A
4.1. Mükemmelik Modelini açıklar ve Deming Kalite Ödülünü bilir.
4.2. EFQM Mükemmellik Modelini bilir.
4.3. Türkiye kalite Derneğinin (Kalder) kuruluş amacı ve çalışması hakkında fikir sahibidir.
5. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımlarını bilmek Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaşma kavramlarını ayırt edebilecektir.14, 18, 9A
5.1. ISO Kalite yönetimi sistemini tanımlar.
5.2. Standardizasyonun faydalarını bilir.
6. Kalite Kontrol Çemberlerini açıklayabilecektir.13, 18, 19, 4, 9A
6.1. Kalite Çemberlerini tanımlar, tarihçesi ve amaçları hakkında fikir sahibidir.
6.2. Kalite Çemberlerinin kuruluş aşamalarını ve işleyişini açıklar.
7. Problem çözümünde Kalite Kontrol Çemberlerinde kullanılan teknikleri kullanabilecektir.12, 13, 14, 18, 19, 9A
7.1. Süreç Akış şemasını ve Neden-Sonuç diyagramını uygular.
7.2. Diğer İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerini uygular.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kalite , Genel Terimler ve Temel Değerler ve TQM paradigmaları
2Toplam Yönetim ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi
3Kalite kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi
3Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Sadakat
5ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
6Akreditasyon, Kalibrasyon ve EFQM Modeli
7Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal ve uluslararası kalite Ödülleri
8Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler ( Strateji, Misyon, Vizyon, Değerler, Müşteri odaklılık ve Kıyaslama)
9Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (Proses Yönetimi, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Takım Çalışması
10Kalite Kontrol Çemberi ve özellikleri
11İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri
12Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süreci
13Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği
14Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği
Kaynak
Ders Notu yüklenmiştir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, Örgütsel Mükemmellik İçin, David L. Goetsch, Stanley B. Davis, Nobel Akademik Yayıncılık, Eylül, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme0250
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)109
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(109/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, iş dünyası ve toplumsal mükemmellik ilkelerini tanıtmak, öğrencilere model ve kalite yönetim metodolojisini özel ve kamu sektörünün her alanında kullanabilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kalite , Genel Terimler ve Temel Değerler ve TQM paradigmaları,Toplam Yönetim ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi,Kalite kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi,Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Sadakat,ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi,Akreditasyon, Kalibrasyon ve EFQM Modeli,Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal ve uluslararası kalite Ödülleri,Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler ( Strateji, Misyon, Vizyon, Değerler, Müşteri odaklılık ve Kıyaslama),Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (Proses Yönetimi, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Takım Çalışması,Kalite Kontrol Çemberi ve özellikleri,İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süreci,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kalite ve toplam kalitenin tarihsel gelişimini öğrenebilecektir. 16, 9A
1.1 Kalite ve Toplam Kalite Yönetimini tanımlar.
1.2 Kalite Gurularını tanır.
1.3. Kalitenin tarihsel gelimini açıklar.
2. Toplam Kalite Yönetimi ve unsurlarını açıklayabilecektir. 16, 9A
2.1. Strateji, Misyon, Vizyon ve Değerler kavramlarını ayırt eder.
3. Akreditasyon-Kalibrasyon kavramlarını açıklayabilecektir ve Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) tanıyabilecektir.16, 9A
3.1. Akreditasyonun genel özelliklerini yararlarını ve sürecin temel unsurlarını bilir.
3.2. Avrupa Akreditasyon Birliğini ve Uluslararası Avrupa Akreditasyon Forumunu tanır.
3.3. Kalibrasyonun avantajlarını bilir.
3.4. Türk Akreditasyon Kurumu kuruluş ve görevlerini bilir.
4. Mükemmellik Modelini, EFQM Mükemmellik Modelini, Türkiye Kalite Derneğinin Kuruluş amacını ve Türkiye'deki Kalite ödüllerini bilecektir.14, 16, 4, 9A
4.1. Mükemmelik Modelini açıklar ve Deming Kalite Ödülünü bilir.
4.2. EFQM Mükemmellik Modelini bilir.
4.3. Türkiye kalite Derneğinin (Kalder) kuruluş amacı ve çalışması hakkında fikir sahibidir.
5. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımlarını bilmek Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaşma kavramlarını ayırt edebilecektir.14, 18, 9A
5.1. ISO Kalite yönetimi sistemini tanımlar.
5.2. Standardizasyonun faydalarını bilir.
6. Kalite Kontrol Çemberlerini açıklayabilecektir.13, 18, 19, 4, 9A
6.1. Kalite Çemberlerini tanımlar, tarihçesi ve amaçları hakkında fikir sahibidir.
6.2. Kalite Çemberlerinin kuruluş aşamalarını ve işleyişini açıklar.
7. Problem çözümünde Kalite Kontrol Çemberlerinde kullanılan teknikleri kullanabilecektir.12, 13, 14, 18, 19, 9A
7.1. Süreç Akış şemasını ve Neden-Sonuç diyagramını uygular.
7.2. Diğer İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerini uygular.
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kalite , Genel Terimler ve Temel Değerler ve TQM paradigmaları
2Toplam Yönetim ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi
3Kalite kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi
3Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Sadakat
5ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
6Akreditasyon, Kalibrasyon ve EFQM Modeli
7Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal ve uluslararası kalite Ödülleri
8Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler ( Strateji, Misyon, Vizyon, Değerler, Müşteri odaklılık ve Kıyaslama)
9Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (Proses Yönetimi, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Takım Çalışması
10Kalite Kontrol Çemberi ve özellikleri
11İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri
12Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süreci
13Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği
14Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği
Kaynak
Ders Notu yüklenmiştir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, Örgütsel Mükemmellik İçin, David L. Goetsch, Stanley B. Davis, Nobel Akademik Yayıncılık, Eylül, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
4
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
5
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
8
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
10
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
11
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
12
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
14
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:32Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:33