Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ2+024
Ders Programı Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ceyda SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, iş dünyası ve toplumsal mükemmellik ilkelerini tanıtmak, öğrencilere model ve kalite yönetim metodolojisini özel ve kamu sektörünün her alanında kullanabilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kalite , Genel Terimler ve Temel Değerler ve TQM paradigmaları,Toplam Yönetim ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi,Kalite kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi,Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Sadakat, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi,Akreditasyon, Kalibrasyon ve EFQM Modeli,Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal ve uluslararası kalite Ödülleri,Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler ( Strateji, Misyon, Vizyon, Değerler, Müşteri odaklılık ve Kıyaslama),Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (Proses Yönetimi, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Takım Çalışması,Kalite Kontrol Çemberi ve özellikleri,İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süreci,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği,Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda, öğrenci;
1. Kalite ve toplam kalitenin tarihsel gelişimini öğrenebilecektir. 1, 2A
1.1 Kalite ve Toplam Kalite Yönetimini tanımlar1A
1.2 Kalite Gurularını tanır.1A
1.3. Kalite'nin tarihsel gelimini açıklar.1A
2. Toplam Kalite Yönetimi ve unsurlarını açıklayabilecektir. 1, 2A
2.1. Strateji, Misyon, Vizyon ve Değerler kavramlarını ayırt eder.1, 17, 19, 2A
3. Akreditasyon-Kalibrasyon kavramlarını açıklayabilecektir ve Türk Akreditasyon Kurumunu (TÜRKAK) tanıyabilecektir.1, 2A
3.1. Akreditasyon ve Kalibrasyon kavramlarını açıklar.1, 12, 2A
3.1.1. Akreditasyonun Genel Özelliklerini yararlarını ve Sürecinin Temel Unsurlarını bilir.1A
3.1.2. Avrupa Akreditasyon Birliğini ve Uluslararası Avrupa Akreditasyon Forumunu tanır.1A
3.1.3. Kalibrasyonun avantajlarını bilir.1, 12A
3.2. Türk Akreditasyon Kurumu kuruluş ve Görevlerini bilir.1, 2A
4. Mükemmellik Modelini, EFQM Mükemmellik Modelini, Türkiye Kalite Derneğinin Kuruluş amacını ve Türkiye'deki Kalite ödüllerini bilecektir.1, 14, 18, 2A
4.1. Mükemmelik Modelini açıklar ve Deming Kalite Ödülünü bilir.1, 18A
4.2. EFQM Mükemmellik Modelini bilir.1A
4.3. Türkiye kalite Derneğinin (Kalder) kuruluş amacı ve çalışması hakkında fikir sahibidir.1, 10, 2A
5. Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Adımlarını bilmek Standart tanımı, çeşitleri ve standartlaşma kavramlarını ayırt edebilecektir.1, 11, 14A
5.1. ISO Kalite yönetimi Sistemini tanımlar.1, 11A
5.2. Standardizasyonun faydalarını bilir.1, 10A
6. Kalite Kontrol Çemberlerini açıklayabilecektir.1, 10, 11, 12, 18A
6.1. Kalite Çemberlerini tanımlar, Tarihçesi ve Amaçları hakkında fikir sahibidir.1, 2A
6.2. Kalite Çemberlerinin Kuruluş Aşamalarını ve İşleyişini açıklar.1, 10, 11A
7. Problem Çözümünde Kalite Kontrol Çemberlerinde Kullanılan Teknikleri kullanabilecektir.1, 10, 11, 12, 14, 15A
7.1. Süreç Akış şemasını ve Neden-Sonuç diyagramını uygular. 1, 10, 11, 12, 14, 15A
7.2. Ve Diğer İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemlerini uygular. 1, 10, 11, 12, 14, 15A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kalite , Genel Terimler ve Temel Değerler ve TQM paradigmaları
2Toplam Yönetim ve kalite yönetiminin tarihsel gelişimi
3Kalite kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi
3Müşteri Memnuniyeti, Elde Tutma ve Sadakat
5 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
6Akreditasyon, Kalibrasyon ve EFQM Modeli
7Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Ulusal ve uluslararası kalite Ödülleri
8Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler ( Strateji, Misyon, Vizyon, Değerler, Müşteri odaklılık ve Kıyaslama)
9Kaliteyi Etkileyen Temel Faktörler (Proses Yönetimi, Sürekli İyileştirme (KAİZEN), Takım Çalışması
10Kalite Kontrol Çemberi ve özellikleri
11İstatistiksel Kalite Kontrol Yöntemleri
12Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Planlama süreci
13Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği
14Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci: Kalite planlama tekniği
Kaynak
Ders Notu yüklenmiştir.
SARP Nilgün (2014), Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları, Siyasal Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
0
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
0
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
0
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme
0
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma
0
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
0
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
0
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
0
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu