Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Sağlık kurum ve kuruluşlarında haberleşme ve yazışma hizmetlerini, randevu ve hasta kabul hizmetlerini, dosya-arşiv işlemlerini yürüten; tıbbi ve idari kayıtları tutan ara hizmet elemanları yetiştirmek.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TDS1141910 PAZARLAMA İLKELERİ VE SAĞLIK HİZMET. PAZARLAMA Türkçe 3 4
TDS1126600 TIBBİ DOKÜMANTASYON I Türkçe 2 4
TDS1126500 HALK SAĞLIĞI Türkçe 2 4
TDS1126440 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 2 3
TDS1124400 TIBBİ TERMİNOLOJİ Türkçe 2 4
TDS1112350 RADYASYONDAN KORUNMA Türkçe 2 2
TDS1125970 RADYOBİYOLOJİ Türkçe 2 2
TDS1124900 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
TDS1124600 MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
TDS1121810 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
TDS1124700 İLETİŞİM Türkçe 2 2
TDS1124500 İLKYARDIM Türkçe 1+1 2
TDS1124800 İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TDS1226700 TIBBİ DOKÜMANTASYON II Türkçe 2 4
TDS1228800 EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 2 4
TDS1263200 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 2 4
TDS1228700 SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 2 4
TDS1226010 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 4
TDS1213960 HASTANE YÖNETİMİ VE SÜREÇLERİ Türkçe 2 4
TDS1211250 GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLAR Türkçe 2 2
TDS1225300 ÇEVRE KORUMA Türkçe 2 2
TDS1225100 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 2
TDS1225600 SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 2
TDS1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TDS2136750 BÜRO YÖNETİMİ VE ARŞİV BİLGİSİ Türkçe 2 5
TDS2174600 TEMEL BİYOİSTATİSTİK Türkçe 2 4
TDS2135120 TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ Türkçe 2 5
TDS2126520 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2 4
TDS2110898 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ Türkçe 5
TDS2174500 HASTALIKLAR BİLGİSİ Türkçe 2 3
TDS2113880 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ Türkçe 2 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
TDS2274800 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMASI Türkçe 5
TDS2276700 SAĞLIK MEVZUATI Türkçe 2 5
TDS2276800 TIBBİ DOKÜM. VE SEKREKTERLİKTE MESLEKİ İNG. Türkçe 2 5
TDS2274900 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ Türkçe 2 5
TDS2276900 GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON Türkçe 2 5
TDS2242060 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Türkçe 3 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim bilgisine; ayrıca alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. Alanında öngörülemeyen durumlarla karşılaştığında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak çözüm üretir.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Alanında kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

İstihdam Olanakları

Program mezunları kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının polikliniklerinde, kliniklerinde, bilgi-işlem birimlerinde, hasta kabul ve kayıt servislerinde, insan kaynakları birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde iş olanakları bulmaktadır.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 225543122
BÜRO YÖNETİMİ VE ARŞİV BİLGİSİ 535544423
ÇEVRE KORUMA 110000155
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 030000303
EPİDEMİYOLOJİ 444444555
GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLAR 211010220
GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON 535420000
HALK SAĞLIĞI 444444555
HASTALIKLAR BİLGİSİ 313330010
HASTANE YÖNETİMİ VE SÜREÇLERİ 543434555
İŞ GÜVENLİĞİ 030340454
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 520450255
MESLEK ETİĞİ 050000005
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ 545545402
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 234344345
PAZARLAMA İLKELERİ VE SAĞLIK HİZMET. PAZARLAMA 233432243
RADYASYONDAN KORUNMA 000000555
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ 244243353
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMASI 233423334
SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER 434430400
SAĞLIK MEVZUATI 544551405
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ 131241534
SUNUM TEKNİKLERİ 404323200
TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ 505214100
TEMEL BİYOİSTATİSTİK 303334000
TIBBİ DOKÜM. VE SEKREKTERLİKTE MESLEKİ İNG. 300330300
TIBBİ DOKÜMANTASYON I 520530105
TIBBİ DOKÜMANTASYON II 541340115
TIBBİ TERMİNOLOJİ 522350000
TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ 525545431
İlişkili ders sayısı / 30/37947378928854776584
İlişki ağırlığı323333334

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu