Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Sağlık kurum ve kuruluşlarında haberleşme ve yazışma hizmetlerini, randevu ve hasta kabul hizmetlerini, dosya-arşiv işlemlerini yürüten; tıbbi ve idari kayıtları tutan ara hizmet elemanları yetiştirmek.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
TDS1124400TIBBİ TERMİNOLOJİTürkçe2-4
TDS1126440İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞTürkçe2-3
TDS1126500HALK SAĞLIĞITürkçe2-4
TDS1126600TIBBİ DOKÜMANTASYON ITürkçe2-4
TDS1141910PAZARLAMA İLKELERİ VE SAĞLIK HİZMET. PAZARLAMATürkçe3-4
TDS1115376DOĞAL AFET VE KORUNMA YÖNTEMLERİTürkçe2-2
TDS1124500İLKYARDIMTürkçe1+1-2
TDS1124600MESLEK ETİĞİTürkçe2-2
TDS1124700İLETİŞİMTürkçe2-2
TDS1124800İŞ GÜVENLİĞİTürkçe2-2
TDS1124900DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2-2
TDS1112350RADYASYONDAN KORUNMATürkçe2-2
TDS1121810LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Türkçe2-2
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1110900İNGİLİZCE Iİngilizce2-2
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
TDS1226010SAĞLIK PSİKOLOJİSİTürkçe2-4
TDS1213960HASTANE YÖNETİMİ VE SÜREÇLERİTürkçe2-4
TDS1226700TIBBİ DOKÜMANTASYON IITürkçe2-4
TDS1228700SUNUM TEKNİKLERİTürkçe2-4
TDS1228800EPİDEMİYOLOJİTürkçe2-4
TDS1225100ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe2-2
TDS1225300ÇEVRE KORUMATürkçe2-2
TDS1225600SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİTürkçe2-2
TDS1211800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
TDS1211250GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLARTürkçe2-2
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1212000İNGİLİZCE IIİngilizce2-2
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Temel düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim bilgisine; ayrıca alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.


İstihdam Olanakları

Program mezunları kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının polikliniklerinde, kliniklerinde, bilgi-işlem birimlerinde, hasta kabul ve kayıt servislerinde, insan kaynakları birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde iş olanakları bulmaktadır.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ225543122
BÜRO YÖNETİMİ VE ARŞİV BİLGİSİ535544423
ÇEVRE KORUMA110000155
DAVRANIŞ BİLİMLERİ030000303
EPİDEMİYOLOJİ444444555
GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLAR211010220
GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON535420000
HALK SAĞLIĞI444444555
HASTANE YÖNETİMİ VE SÜREÇLERİ543434555
İŞ GÜVENLİĞİ030340454
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU520450255
MESLEK ETİĞİ050000005
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ545545402
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ234344345
PAZARLAMA İLKELERİ VE SAĞLIK HİZMET. PAZARLAMA233432243
RADYASYONDAN KORUNMA000000555
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ244243353
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMASI233423334
SAĞLIK MEVZUATI544551405
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ131241534
SUNUM TEKNİKLERİ404323200
TEMEL BİLGİSAYAR TEKNİKLERİ505214100
TEMEL BİYOİSTATİSTİK303334000
TIBBİ DOKÜM. VE SEKREKTERLİKTE MESLEKİ İNG.300330300
TIBBİ DOKÜMANTASYON I520530105
TIBBİ DOKÜMANTASYON II541340115
TIBBİ TERMİNOLOJİ522350000
TIP KÜTÜPHANECİLİĞİ525545431
İlişkili Ders Sayısı / 28/36876971858254736484

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu