Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Neziha HACIHASANOĞLU ÇAKMAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Semiha Mervenur KALENDER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAraştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Araştırma Konularını Seçme,2. Araştırma Konularını Seçme,3. Kaynak Araştırması Yapma,4. Kaynak Araştırması Yapma,5. Kaynak Araştırması Yapma,6. Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme,7. Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme,8. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme,9. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme,10. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme,11. Sunuma Hazırlık Yapma,12. Sunuma Hazırlık Yapma,13. Sunumu Yapma,14. Sunumu Yapma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.1. Araştırmanın temel kavramlarını anlatır.1, 12, 14, 3A, C
1.2. Araştırmanın gereğini ve önemini sıralar.1, 12, 14, 3A, C
1.3. Araştırma konusu ile ilgili problemleri belirler.1, 12, 14, 3A, C
2.2. Araştırmanın amacını ifade eder.1, 12, 14, 3A, C
2.3. Araştırmanın sınırlarını belirler.1, 12, 14, 3A, C
2.4. Araştırmanın dayandığı varsayımları açıklar.1, 12, 14, 3A, C
3.2. Analiz sonuçlarını rapor eder.1, 12, 14, 3A, C
4.1. Araştırmayı özetleme teknikleriyle açıklar.1, 12, 14, 3A, C
1. Bilimsel araştırma konusu tanımlayabilecektir.1, 12, 14, 3A, C
2. Bilimsel kaynak araştırması rapor edebilecektir.1, 12, 14, 3A, C
2.1. Kaynakları belirler.1, 12, 14, 3A, C
3. Araştırma bulgularını ifade edebilecektir.1, 12, 14, 3A, C
3.1. Araştırma bulgularını bilimsel yöntemlerle açıklar.1, 12, 14, 3A, C
4. Araştırma sonuçlarını rapor edebilecektir.1, 12, 14, 3A, C
4.2. Araştırmayı yazma teknikleriyle rapor eder.1, 12, 14, 3A, C
4.3. Araştırma sonuçlarını özetler.1, 12, 14, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Araştırma Konularını SeçmeSunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
22. Araştırma Konularını SeçmeSunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
33. Kaynak Araştırması YapmaSunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
44. Kaynak Araştırması YapmaSunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
55. Kaynak Araştırması YapmaSunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
66. Araştırma Sonuçlarını DeğerlendirmeSunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
77. Araştırma Sonuçlarını DeğerlendirmeSunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
88. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline DönüştürmeSunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
99. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline DönüştürmeSunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
1010. Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline DönüştürmeSunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
1111. Sunuma Hazırlık YapmaSunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
1212. Sunuma Hazırlık YapmaSunum konusuna dair ön araştırmaların yapılmış olması gerekmektedir.
1313. Sunumu YapmaAraştırma konusunun, literatür ve örnekler üzerindeki durumunun sebep-sonuç illişkisi kurularak hazırlanmış olması gerekmektedir.
1414. Sunumu YapmaAraştırma konusunun, literatür ve örnekler üzerindeki durumunun sebep-sonuç illişkisi kurularak hazırlanmış olması gerekmektedir.
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Meslek Yüksek Okulları için, Prof. Dr. Zeki Kaya; Yard.Doç. Dr. Mehmet Şahin

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu