Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUİSG1278430Bahar Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Zekeriya ÇELİK
Dersi VerenlerProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersin YardımcılarıYok
Dersin Amacıİş ve sosyal güvenlik hukukunun temel amaç ve ilkeleri, iş hukuku ile ilgili kanunların incelenmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi,İş Hukukunun Kaynakları,İş Hukukunun Temel Kavramları,İş Sözleşmesinin Tanımı
ve Çeşitler,İş Kanununa Göre İşçi ve İşverenin Yükümlülükleri,İş Kanununa Göre Çalışma, Dinlenme ve İzin Süreleri,İş ve Borçlar Kanununa Göre İş Sözleşmelerinin Feshi, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,Kıdem ve İhbar Tazminatı tanım ve koşulları, İş ve
Borçlar Kanununda Düzenlenmiş Diğer Tazminat Çeşitler,İş Kanununda Fazla çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma, Fazla Çalışmanın
Sınırları ,İşçi İşveren Alacak Davaları ve Arabuluculuk, KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK,Sosyal Güvenlik Hukukunda Sigortalı ve Zorunlu Sigortalılık Kavramı Sosyal Sigorta Çeşitleri ,Kısa ve uzun Vadeli Sigorta Kolları Tanımı Kapsamı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İş hukukun temel kavramlarını ve kaynaklarını açıklar. 16, 9A, E
İş sözleşmesinin yapılmasını, içeriğini, sona ermesini ve sona ermesinin sonuçlarını açıklar.16, 9A, E
Sosyal güvenlik kavramını ve temel özelliklerini açıklar. 16, 9A, E
Çalışma ve dinlenme sürelerini bilir.
Sosyal Güvenlik Hukukunda Sigortalı ve Zorunlu Sigortalılık Kavramı Sosyal Sigorta Çeşitlerini bilir. 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş Hukukunun Tarihsel Gelişimisunumlar
2İş Hukukunun Kaynaklarısunumlar
3İş Hukukunun Temel Kavramlarısunumlar
4İş Sözleşmesinin Tanımı
ve Çeşitler
sunumlar
5İş Kanununa Göre İşçi ve İşverenin Yükümlülüklerisunumlar
6İş Kanununa Göre Çalışma, Dinlenme ve İzin Sürelerisunumlar
7İş ve Borçlar Kanununa Göre İş Sözleşmelerinin Feshisunumlar
8 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliksunumlar
9Kıdem ve İhbar Tazminatı tanım ve koşulları, İş ve
Borçlar Kanununda Düzenlenmiş Diğer Tazminat Çeşitler
sunumlar
10İş Kanununda Fazla çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma, Fazla Çalışmanın
Sınırları
sunumlar
11İşçi İşveren Alacak Davaları ve Arabuluculuksunumlar
12 KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKsunumlar
13Sosyal Güvenlik Hukukunda Sigortalı ve Zorunlu Sigortalılık Kavramı Sosyal Sigorta Çeşitleri sunumlar
14Kısa ve uzun Vadeli Sigorta Kolları Tanımı Kapsamısunumlar
Kaynak
SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, B. 18, İstanbul 2020. ÇELİK, N. – CANİKLİOĞLU C. – CANBOLAT T.: İş Hukuku Dersleri, B. 33, İstanbul 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
İş Sağlığı ve Güvenliği alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
2
İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
4
İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
İş Sağlığı ve Güvenliği alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında Eğitim programları düzenleyebilir.
X
9
Öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili ve Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır ve uygulanmasına rehberlik eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı22040
Toplam İş Yükü (Saat)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUİSG1278430Bahar Dönemi2+025
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Zekeriya ÇELİK
Dersi VerenlerProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersin YardımcılarıYok
Dersin Amacıİş ve sosyal güvenlik hukukunun temel amaç ve ilkeleri, iş hukuku ile ilgili kanunların incelenmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi,İş Hukukunun Kaynakları,İş Hukukunun Temel Kavramları,İş Sözleşmesinin Tanımı
ve Çeşitler,İş Kanununa Göre İşçi ve İşverenin Yükümlülükleri,İş Kanununa Göre Çalışma, Dinlenme ve İzin Süreleri,İş ve Borçlar Kanununa Göre İş Sözleşmelerinin Feshi, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,Kıdem ve İhbar Tazminatı tanım ve koşulları, İş ve
Borçlar Kanununda Düzenlenmiş Diğer Tazminat Çeşitler,İş Kanununda Fazla çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma, Fazla Çalışmanın
Sınırları ,İşçi İşveren Alacak Davaları ve Arabuluculuk, KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK,Sosyal Güvenlik Hukukunda Sigortalı ve Zorunlu Sigortalılık Kavramı Sosyal Sigorta Çeşitleri ,Kısa ve uzun Vadeli Sigorta Kolları Tanımı Kapsamı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İş hukukun temel kavramlarını ve kaynaklarını açıklar. 16, 9A, E
İş sözleşmesinin yapılmasını, içeriğini, sona ermesini ve sona ermesinin sonuçlarını açıklar.16, 9A, E
Sosyal güvenlik kavramını ve temel özelliklerini açıklar. 16, 9A, E
Çalışma ve dinlenme sürelerini bilir.
Sosyal Güvenlik Hukukunda Sigortalı ve Zorunlu Sigortalılık Kavramı Sosyal Sigorta Çeşitlerini bilir. 16, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş Hukukunun Tarihsel Gelişimisunumlar
2İş Hukukunun Kaynaklarısunumlar
3İş Hukukunun Temel Kavramlarısunumlar
4İş Sözleşmesinin Tanımı
ve Çeşitler
sunumlar
5İş Kanununa Göre İşçi ve İşverenin Yükümlülüklerisunumlar
6İş Kanununa Göre Çalışma, Dinlenme ve İzin Sürelerisunumlar
7İş ve Borçlar Kanununa Göre İş Sözleşmelerinin Feshisunumlar
8 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliksunumlar
9Kıdem ve İhbar Tazminatı tanım ve koşulları, İş ve
Borçlar Kanununda Düzenlenmiş Diğer Tazminat Çeşitler
sunumlar
10İş Kanununda Fazla çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma, Fazla Çalışmanın
Sınırları
sunumlar
11İşçi İşveren Alacak Davaları ve Arabuluculuksunumlar
12 KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİKsunumlar
13Sosyal Güvenlik Hukukunda Sigortalı ve Zorunlu Sigortalılık Kavramı Sosyal Sigorta Çeşitleri sunumlar
14Kısa ve uzun Vadeli Sigorta Kolları Tanımı Kapsamısunumlar
Kaynak
SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, B. 18, İstanbul 2020. ÇELİK, N. – CANİKLİOĞLU C. – CANBOLAT T.: İş Hukuku Dersleri, B. 33, İstanbul 2020.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
İş Sağlığı ve Güvenliği alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
2
İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
3
İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
4
İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
5
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
6
İş Sağlığı ve Güvenliği alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
8
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında Eğitim programları düzenleyebilir.
X
9
Öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği alanı ile ilgili ve Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır ve uygulanmasına rehberlik eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 26/01/2023 - 14:12Son Güncelleme Tarihi: 26/01/2023 - 14:16