Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan, iş güvenliğine yönelik bilgi ve beceriye sahip personelin yetiştirilmesidir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
İSG1162650İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞTürkçe2-5
İSG1162680İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ITürkçe2-5
İSG1162710ARAMA KURTARMATürkçe2-6
İSG1177970FİZİKSEL RİSK ETMENLERİTürkçe2-6
İSG1115376DOĞAL AFET VE KORUNMA YÖNTEMLERİTürkçe2-2
İSG1125990TEMEL HUKUKA GİRİŞTürkçe2-4
İSG1124500İLKYARDIMTürkçe1+1-2
İSG1124600MESLEK ETİĞİTürkçe2-2
İSG1124700İLETİŞİMTürkçe2-2
İSG1124900DAVRANIŞ BİLİMLERİTürkçe2-2
İSG1112350RADYASYONDAN KORUNMATürkçe2-2
İSG1113732TRAFİK İŞ GÜVENLİĞİTürkçe2-2
İSG1121810LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Türkçe2-2
ATA1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
İNG1110900İNGİLİZCE Iİngilizce2-2
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
İSG1247740İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI IITürkçe2-4
İSG1247760İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MESLEKİ UYGULAMA ITürkçe-6
İSG1262720YANGIN VE YANGINDAN KORUNMATürkçe3-5
İSG1266600MAKİNE VE TEÇHİZATTürkçe3-4
İSG1278430İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUTürkçe2-5
İSG1225100ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİTürkçe2-2
İSG1225300ÇEVRE KORUMATürkçe2-2
İSG1225600SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİTürkçe2-2
İSG1211800BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI ITürkçe2-2
İSG1211250GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLARTürkçe2-2
ATA1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
İNG1212000İNGİLİZCE IIİngilizce2-2
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.


İstihdam Olanakları

Program mezunlarının kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde iş olanakları bulunmaktadır.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Zekeriya ÇELİK

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112131415
ACİL DURUM YÖNETİMİ532244432243441
ARAMA KURTARMA332244432234451
BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ533244321143541
BİYOLOJİK VE PSİKOLOJİK RİSK ETMENLERİ441344421133453
ELEKTRİK İŞ GÜVENLİĞİ442344432233441
ENDÜSTRİYEL HİJYEN442244532223441
ERGONOMİ542245421144441
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ332234432233551
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI I334433421244541
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI II500003400023340
İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ432244432024431
İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ441144421123454
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MESLEKİ UYGULAMA I400130400033440
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MESLEKİ UYGULAMA II441244431133445
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ323444442334531
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU400140000023340
KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ542244432244441
MAKİNE VE TEÇHİZAT542243500003340
TAŞIMA VE DEPOLAMA442344432242441
TRAFİK İŞ GÜVENLİĞİ332453412233431
UYARI İŞARETLERİ VE KORUYUCU EKİPMANLARI442344421144444
YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA401003400003340
YAPI İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ542344432244441
İlişkili Ders Sayısı / 23/38946740508280894729296676929330

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu