Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan, iş güvenliğine yönelik bilgi ve beceriye sahip personelin yetiştirilmesidir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İSG1162650 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ Türkçe 2 5
İSG1162680 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI I Türkçe 2 5
İSG1162710 ARAMA KURTARMA Türkçe 2 6
İSG1177970 FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Türkçe 2 6
İSG1125970 RADYOBİYOLOJİ Türkçe 2 2
İSG1125990 TEMEL HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
İSG1124500 İLKYARDIM Türkçe 1+1 2
İSG1124600 MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
İSG1124700 İLETİŞİM Türkçe 2 2
İSG1124900 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
İSG1112350 RADYASYONDAN KORUNMA Türkçe 2 2
İSG1113732 TRAFİK İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
İSG1121810 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İSG1247740 İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI II Türkçe 2 4
İSG1247760 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MESLEKİ UYGULAMA I Türkçe 6
İSG1262720 YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA Türkçe 3 5
İSG1266600 MAKİNE VE TEÇHİZAT Türkçe 3 4
İSG1278430 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Türkçe 2 5
İSG1225100 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 2
İSG1225300 ÇEVRE KORUMA Türkçe 2 2
İSG1225600 SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 2
İSG1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
İSG1211250 GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLAR Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İSG2116660 BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ Türkçe 2 3
İSG2116710 ERGONOMİ Türkçe 2 3
İSG2116720 İŞÇİ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI Türkçe 2 3
İSG2116730 UYARI İŞARETLERİ VE KORUYUCU EKİPMANLARI Türkçe 2 3
İSG2162730 İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ Türkçe 4 6
İSG2162740 YAPI İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 3 4
İSG2162750 ACİL DURUM YÖNETİMİ Türkçe 3 4
İSG2178160 KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
İSG2216770 TAŞIMA VE DEPOLAMA Türkçe 2 4
İSG2216810 İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METOTLARI Türkçe 2 4
İSG2216820 İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Türkçe 2 3
İSG2226760 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MESLEKİ UYGULAMA II Türkçe 5
İSG2226780 BİYOLOJİK VE PSİKOLOJİK RİSK ETMENLERİ Türkçe 2 4
İSG2262760 ELEKTRİK İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 5
İSG2278170 ENDÜSTRİYEL HİJYEN Türkçe 2 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

İstihdam Olanakları

Program mezunlarının kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde iş olanakları bulunmaktadır.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ACİL DURUM YÖNETİMİ 532244432243441
ARAMA KURTARMA 332244432234451
BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ 533244321143541
BİYOLOJİK VE PSİKOLOJİK RİSK ETMENLERİ 441344421133453
ELEKTRİK İŞ GÜVENLİĞİ 442344432233441
ENDÜSTRİYEL HİJYEN 442244532223441
ERGONOMİ 542245421144441
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ 332234432233551
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI I 334433421244541
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI II 500003400023340
İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ 432244432024431
İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ 441144421123454
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MESLEKİ UYGULAMA I 400130400033440
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MESLEKİ UYGULAMA II 441244431133445
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 323444442334531
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 400140000023340
KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ 542244432244441
MAKİNE VE TEÇHİZAT 542243500003340
TAŞIMA VE DEPOLAMA 442344432242441
TRAFİK İŞ GÜVENLİĞİ 332453412233431
UYARI İŞARETLERİ VE KORUYUCU EKİPMANLARI 442344421144444
YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA 401003400003340
YAPI İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 542344432244441
İlişkili ders sayısı / 23/38946740508280894729296676929330
İlişki ağırlığı432233421133441

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu