Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI II 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği hukukunun temel amaç ve ilkeleri, İSG alanında tarafların hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak ve Örnek vakalarla pekiştirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,2. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,3. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,4. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği,5. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği,6. iş kazasının tanımı (genel tanım, hukuki açıdan tanım) iş kazası inceleme metodolojileri ve bilirkişi raporları,7. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik,8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik,9. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,10. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,11. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,12. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik,13. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,14. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatını özetler. 1, 14, 2 A
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatını açıklar. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
2 2. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
3 3. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
4 4. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği
5 5. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
6 6. iş kazasının tanımı (genel tanım, hukuki açıdan tanım) iş kazası inceleme metodolojileri ve bilirkişi raporları
7 7. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
8 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
9 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
10 10. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
11 11. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
12 12. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
13 13. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
14 14. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
15
Kaynaklar
1. İş Mevzuatı 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında hazırlanan tüm ulusal mevzuat
Kitap, dergi ve web siteleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu