Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ 4+0 4 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında tehlike faktörlerini tanıma, belirleme ve uygun risk değerlendirme yöntemlerini uygulayarak risk analizi yapma becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.İş sağlığı ve güvenliği önemi, amacı, risk analizinin yararları,2.İş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyeti,3.İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri,4.İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri,5.Risk tanımı ve değerlendirmesi,6.Risk analizinin ve yönteminin yaraları,7.Risk haritaları,8.Ön tehlike analizi,9.İş Güvenlik analizi,10.Birincil Risk Analizi,11.Risk değerlendirme karar matrisi,12.Hata Ağacı Analizi Metodolojisi,13.Neden- Sonuç Analizi,14.Risk Analizi Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.İşyeri tehlike faktörlerini tanıyabilcektir. 1, 14, 15 A
2.Risk değerlendirmenin temel ilkelerini tanıyabilcektir. 1, 15 A
3.İşyerinde risk analizini rapor edebilecektir. 1, 15 A
4.Kaza oluşmaması için alınması gereken önlemleri rapor edebilecektir. 1, 14, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.İş sağlığı ve güvenliği önemi, amacı, risk analizinin yararları
2 2.İş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyeti
3 3.İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
4 4.İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
5 5.Risk tanımı ve değerlendirmesi
6 6.Risk analizinin ve yönteminin yaraları
7 7.Risk haritaları
8 8.Ön tehlike analizi
9 9.İş Güvenlik analizi
10 10.Birincil Risk Analizi
11 11.Risk değerlendirme karar matrisi
12 12.Hata Ağacı Analizi Metodolojisi
13 13.Neden- Sonuç Analizi
14 14.Risk Analizi Uygulamaları
Kaynaklar
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Özlem ÖZKILINÇ
Kitap, dergi ve web siteleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 3 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 6 5 30
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 2 5 10
Toplam İş Yükü (Saat) 167
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu