Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İÇ HASTALIKLARI STAJI 108+46 - 15,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Aydın ÜNAL
Dersi Verenler Prof.Dr. Ali MERT, Prof.Dr. Fatma Deniz SARGIN, Prof.Dr. Hatice Sebile DÖKMETAŞ, Prof.Dr. Abdulkadir ÖMER, Prof.Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Prof.Dr. Aydın ÜNAL, Prof.Dr. Özcan YILDIZ, Prof.Dr. Ahmet BİLİCİ, Prof.Dr. Esin KORKUT, Prof.Dr. Mehmet Fatih KILIÇLI, Doç.Dr. Gülbanu CANBALOĞLU ERKAN, Doç.Dr. Meryem CAN, Prof.Dr. Ömer Fatih ÖLMEZ, Doç.Dr. Ömür Gökmen SEVİNDİK, Dr.Öğr.Üye. Abdullah ŞUMNU, Dr.Öğr.Üye. Mustafa Salih AKIN, Dr.Öğr.Üye. Enver AKBAŞ, Dr.Öğr.Üye. Hülya BİLGEN, Dr.Öğr.Üye. Hüseyin Saffet BEKÖZ, Dr.Öğr.Üye. İhsan BOYACI, Dr.Öğr.Üye. Oktay OLMUŞÇELİK, Dr.Öğr.Üye. Mehmet Onur OMAYGENÇ, Prof.Dr. Vedat GÖRAL, Doç.Dr. Murat ATMACA, Dr.Öğr.Üye. Abdullah KANSU, Dr.Öğr.Üye. Özgür AÇIKGÖZ, Dr.Öğr.Üye. Aliihsan GEMİCİ, Öğr.Gör.Dr. Özge GÜZELBURÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu stajın amacı yetişkin hastadan öyku¨su¨nu¨ alabilme, tam bir fizik muayene yapabilme, hasta ve yakınları ile iyi iletişim kurabilme becerilerini kazandırmak, ayrıca toplumda sık rastlanan ve birinci basamak hekimlikte pratisyen hekimin sorumlu olduğu endokrin, hematolojik, immu¨n, metabolik, gastroenterolojik ve neoplastik hastalıklarda tanı yaklaşımlarını öğretmek ve gerektiğinde bu hastalıkların tedavisi için hastaları yönlendirebilme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İç hastalıkları Stajı Hakkında Genel Bilgiler,Öykü, Anamnez, Genel Fizik Muayene 1-2,Ürogenital Sistem Muayenesi 1-2,Kardiyovasküler Sistem,Baş-Boyun Muayenesi 1-2,Karın Muayenesi,Solunum Sistemi 1-2-3,İç Hastalıkları Dosyası Nasıl Hazırlanır?,Genel Fizik Muayene 1-2,Solid Organ Kanserlerine Klinik Yaklaşım 1-2,Nörolojik Muayene 1-2-3,Kas-iskelet Sistemi Muayenesi 1-2,Romatolojide Hastaya Yaklaşım ,Romatolojide Laboratuar Testleri 1-2,Vaskülitler 1-2,Behçet Hastalığı,Sistemik Lupus Eritematozus 1-2,Sjögren Sendromu,Spondiloartropatiler 1-2,Polimiyozit-Dermatomiyozit,Romatoid Artrit 1-2,Raynaud sendromu ve Skleroderma,Dispepsi ve Karın Ağrısı Ayırıcı Tanısı,İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Ayırıcı Tanı ve Tedavi Yaklaşımı 1-2,Disfaji, Gastro-Özefajiyal Reflü Hastalığı ve Diğer Özefagus Hastalıklarında Klinik Yaklaşım 1-2,Siroz Hastasının Takibi ve Komplikasyonlarının Tedavisi,Kronik İshal ve Malabsorbsiyon Sendromlarında Klinik Yaklaşım 1-2,Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Klinik Yaklaşım,Sarılık ve Karaciğer Testi Bozukluğunun Ayırıcı Tanısı,Kronik Viral Hepatit Hastalarının Takip ve Tedavisi,Akut ve Kronik Pankreatit Tedavisi ve Komplikasyonları,Karaciğer Kitlelerinde Ayırıcı Tanı,Kronik Konstipasyon ve İrritabl Barsak Sendromunda Klinik Yaklaşım,Peptik Ülser,Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması Olan Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşımı,Hipertiroidizm-Hipotiroidi 1-2,Tiroiditler,Tirioid Kanserleri ,Tiroid Nodülleri,Obezite,Hipoglisemiler,Dislipidemi,Hirsutizm,Diabetes Mellitus 1-2,Diyabetin Tedavisi,Diyabetin Akut Komplikasyonları ve Tedavisi ,Diyabetin Kronik Komplikasyonları ve Tedavisi,Hipofiz Bozuklukları 1-2-3,Hiperparatiroidizm,Tetani ve Hipoparatiroidizm,Onkolojik Aciller,Uygunsuz ADH Salımı,Diabetes İnsipitus,Polikistik Over Sendromu,Metabolik Sendrom,Adrenal Yetmezlik,Cushing Sendromu,Feokromositoma,Sekonder Hipertansiyon ,Vitamin D Eksikliği,Osteoporoz,Hematüri, Proteinüri ve Glomerüler Hastalıklara Klinik Yaklaşım,Kronik Böbrek Hastalığı 1-2,Spesifik Glomerüler Hastalıkların Temel Klinik Özellikleri,Asit Baz Denge Bozuklukları 1-2,Hipertansiyon: Tanı ve Tedavide Klinik Yaklaşım 1-2,Kanser taraması ve Tümör Belirteçleri,Potasyum Dengesi ve Bozuklukları: Klinik Yaklaşım,Hemolitik Üremik Sendrom,Sıvı ve Elektrolit Denge Bozuklukları 1-2,Hematoloji Laboratuvarı 1-2,Anemiler,Lenfomalar,Miyeloproliferatif Hastalıklar,Lösemiler,Plazma Hücre Hastalıkları,Kanama ve Pıhtılaşma Bozuklukları ve Trombosit Hastalıkları,Kan ve Kan Ürünleri ve Transfüzyon Politikası,Kemik İliği Yetersizlikleri,Hematolojik Aciller,Kötü Haber Verebilme ,Ailevi Akdeniz Ateşi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hematolojik hastalıkların öğrenme çıktıları Kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Demir eksikliği anemisi • Megaloblastik anemi Ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalıklar • Lenfadenopatiler • Hipersplenizm • Akut ve Kronik Lösemiler • Plazma hücre hastalıkları • Hemolitik anemi • Aplastik anemi • Dissemine intravaskuler koagülasyon • ITP • Polisitemi Ön tanı ile sevk edip birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Hemoglobinopatiler • Talasemiler • Orak hücreli anemi • Kronik hastalık anemisi Ön tanı ile sevk edebileceği hastalık ve durumlar • Miyeloproliferatif hastalıklar • Hodgkin lenfoma • Lenfoma • Myelodisplastik sendrom • Hemofili • Von Willebrand Hastalığı • Miyeloproliferatif hastalıklar • Hodgkin lenfoma • Lenfoma • Myelodisplastik sendrom • Hemofili • Von Willebrand Hastalığı
Tıbbi Onkolojik hastalıkların öğrenme çıktıları Ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalıklar • Enfeksiyon (İmmun yetmezlikli hastalarda) • Şok Ön tanı ile sevk edebileceği hastalık ve durumlar • KBB kanserleri • KBB bening kitleleri • Kanser-Endometrium • Kanser-Serviks • Over Kisti • Kitle-Kadın genital sistemde • Kanser- Gastrointesti- nal kanal • Kanser-Pankreas • Karaciğer tümörleri • Karında ele gelen/gelmeyen kitle • Mezotelyoma • Kitle-Adrenal, adreno- kortikal • Kitle-Üst üriner sis- tem, • Böbrek tümörü • Kitle- Alt üriner sistem, (mesane, ureter tümörü) • Kanser – Testis • Mesane Tümörü • Kanser- Prostat • Akciğer kanseri • Mediastinal kitle • Üst solunum yolu tümörleri • Nöropatiler • Paraneoplatik sendrom • Kemik metastazı • Beyin metastazı • Kitle - Meme • Kitle – Cilt • Spinal Kord basısı
Romatolojik hastalıkların öğrenme çıktıları Kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalık • Ailesel Akdeniz Ateşi Ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalıklar • Akut romatizmal ateş • Sistemik lupus eritematoz • Skleroderma • İnflamatuar myozitler • Enfeksiyöz artitler • Sistemik vaskülitler Kesin tanı koyup, sevk edebileceği hastalıklar • Gut Ön tanı ile sevk edip birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Romatoid Artrit • Spondilartritler • Sjögren sendromu
Nefrolojik hastalıkların öğrenme çıktıları Kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Primer Hipertansiyon • Akut Piyelonefrit Kesin tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Diyabetik Nefropati • Akut Glomerülonefrit Ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalıklar • Nefrotik sendromla seyreden glomerül hastalıkları • Akut böbrek yetmezliği • Kronik böbrek yetmezliği • Hiperkalsemi ve hipokalsemi • Hiperpotasemi ve hipopotasemi • Hiponatremi ve hipernatremi • Sekonder hipertansiyon • Kronik piyelonefrit • Sekonder amiloidoza bağlı böbrek tutulumu Kesin tanı koyup, sevk edebileceği hastalıklar • Polikistik Böbrek Hastalıkları Ön tanı ile sevk edebileceği hastalıklar • Hızlı ilerleyen glomerülonefritle karakterize glomerül hastalıkları • Küçük damar vaskülitlerinin böbrek tutulumu • Plazma hücre diskrazilerine bağlı böbrek tutulumu • Asid ve baz metabolizma bozuklukları • Akut ilaca bağlı tubulointertisyel nefritler
Endokrinolojik hastalıkların ders çıktıları Kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Diabetes Mellitus • Obezite • Bozulmuş Glukoz Toleransı • Hiperlipidemi Ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalık • Diyabetin akut komplikasyonları • Diyabetin kronik komplikasyonları • Adrenal yetmezlik • Hipoglisemi Ön tanı ile sevk edip birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Guatr • Hashimato Hastalığı • Hipotiroidizm • Hipertiroidizm • Tiroidde Nodül • Osteoporoz Ön tanı ile sevk edebileceği hastalıklar • Primer hiperaldosteronizm • Hirsutizm • Prolaktinoma • Hipofiz hastalıkları • Hipogonadizm • Cushing • Jinekomasti • Hiperparatiroidizm • Feokromositoma • Primer hiperparatiroidizm
Gastroenterolojik Hastalıkların Öğrenme Çıktıları Kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Gastrointestinal enfeksiyonlar • Gastritler • Besin toksikasyonları • Basilli dizanteri • Besin alerjisi Kesin tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalık • Karaciğer yağlanması Ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalık • Karaciğer sirozu • Malnutrisyon • İleus • Akut batın • Akut Pankreatit • Üst Gıs kanama • Alt GIS kanama • Anorektal hastalıklar • Divertikülit • Volvulus • Kolanjit • Peptik ülser • Akut viral hepatitler • GERH • Özefajitler • Özefagus varis kanaması • İlaç toksikasyonları • Hepatik koma • Alkolik karaciğer hastalığı • Mantar toksikasyonu Kesin tanı koyup, sevk edebileceği hastalıklar • Anal atrezi • Koroziv madde içimi • GIS de yabancı cisim Ön tanı ile sevk edip birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar • Motilite bozuklukları • İBS ve fonksiyonel GIS hastalıkları • Parasitozlar • Kolelitiazis Ön tanı ile sevk edebileceği hastalıklar • Ülseratif kolit • Crohn • Kronik Pankreatit • Koledokolitiazis • Çölyak • Kronik hepatitler • Mezotelyoma • Portal hipertansiyon • Budd Chiari sendro- mu • Metabolik karaciğer hastalıkları • Otoimmun karaciğer hastalıkları • Pankreas psödokistleri • GİS maligniteleri • Mezenter arter hastalıkları • Anal prolapsus • GIS polipleri • Laktoz intoleransı • FMF • Organ parasitozları • Kistik fibroz • Özofagus motilite bozuklukları
Bilgi - Gastrointestinal sistem, endokrin sistem, ürogenital sistem, kas-iskelet sistemi ve hematopoetik sistem ile ilgili anatomi, fizyoloji ve histoloji bilgilerini hatırlar. Etkili iletişim yollarının kullanarak aldığı anamnez, fizik muayene ve tetkikler ile ayırıcı tanı listesi oluşturur. Gastrointestinal sistem, endokrin sistem, ürogenital sistem, kas-iskelet sistemi ve hematopoetik sistem hastalıklarının sık rastlanan semptomlarını ile klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Toplumda diyabet, hipertansiyon, obezite, guatr, kronik böbrek hastalığı gibi hastalıklarının ulusal ve uluslararası tanı, tedavi kılavuzlarına göre sıklığının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar ve uygular. Ailesel Akdeniz ateşi, akalazya, akut pankreatit, aplastik anemi, Behçet hastalığı, Cushing hastalığı, diyafragma hernileri, diabetes insipitus, Feokromositoma, gastrointestinal sistem motilite bozukluklar, hemokromatoz, hemolitik anemi, hemolitik üremik sendrom / trombotik trombositopenik purpura, hiperparatiroidizm, hipertiroidizm, hipofiz bozuklukları, hipoparatiroidizm, inflamatuar barsak hastalığı, kan ve ürünleri transfüzyon  komplikasyonları, kanama diyatezi ve hemofililer, Kronik glomerulonefrit, kronik hepatit, kronik pankreatit, lenfoproliferatif hastalıklar, lösemiler, malabsorbsiyon, miyeloproliferatif hastalıklar, paraneoplastik sendromlar, pilor stenozu, polimiyozit ve dermatomiyozit, Reynaud Hastalığı, romatoid artrit, sistemik lupus eritematosus, Sjögren sendromu, skleroderma, spondiloartropatiler (ankilozan spondilit),  tiroiditler, uygunsuz ADH salımı, vaskülit, yaygın damar içi pıhtılaşma gibi hastalıkları fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder ve ilgili uzmanına sevk kriterlerini açıklar. Dislipidemi, metabolik sendrom ve obezite (endojen-ekzojen)  hastalıkları gibi hastalıklara tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar. Dislipidemi, diabetes mellitus, esansiyel hipertansiyon, gastro-özefageal reflü, guatr, irritabl barsak hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, malnütrisyon, megaloblastik anemi, obezite, peptik ülser hastalığı gibi hastalıkların risk faktörlerini ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar, birinci basamak düzeyinde izlemini yapar ve danışmanlık hizmeti verir. Diyette tuzun azaltılması konusunda topluma örnek olması gerektiğini ve tuzsuz diyetin önemini benimser. Demir eksikliği anemisi, diabetes mellitus, esansiyel hipertansiyon, gastro-özefageal reflü, guatr, hipotiroidizm, malnütrisyon, megaloblastik anemi, peptik ülser hastalığı gibi hastalıkların tanısını fizik muayene yaparak ve uygun tanısal testleri seçerek koyar. Demir eksikliği anemisi, diabetes mellitus, esansiyel hipertansiyon, gastro-özefageal reflü, guatr, hipotiroidizm, malnütrisyon, megaloblastik anemi, peptik ülser hastalığı gibi hastalıkların tedavisini akılcı ilaç kullanımı ilkeleri kapsamında planlar ve temel ilaçların özelliklerini ve ciddi yan etkilerini açıklar. Yaşamı tehdit eden akut böbrek yetmezliği, akut glomerulunefrit, alt ve üst gastrointestinal kanama, asit-baz denge bozuklukları, diyabetin akut komplikasyonları,  hipertansif aciller,hepatik koma, hipoglisemi, kronik böbrek yetmezliği, onkolojik aciller, sıvı ve elektrolit (sodyum, potasyum,  kalsiyum, magnezyum, fosfor) denge  bozuklukları gibi hastalıkların klinik özelliklerini açıklar, acil tedavisini planlar ve sevk kriterlerini açıklar. Hipertansiyonu, diyabeti, böbrek yetmezliği olan veya böbrek nakli yapılmış hastaların çalışma koşulları hakkında gerekli düzenlemeler hakkında danışmanlık verir ve Fanconi sendromu olan hastanın olası toksik maruziyetini sorgular. Dahili hastalıklarda koruyucu hekimliğin önemini benimser.
Beceri - Solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, ürogenital sistem , kas ve iskelet sistemi, lenf bezi, karın, baş-boyun ve nörolojik muayene dahil genel fizik muayeneyi yapar. Genel ve soruna yönelik öykü alır Digital rektal muayene yapar Glukometre ile kan şekeri ölçümünü yapar ve sonucunu değerlendirir  Kanama zamanı ölçümünü yapar ve sonucunu değerlendirir. Periferik yayma yapar ve değerlendirir. Tam idrar analizini  değerlendirir. Kan basıncını ölçer. Nazogastrik sonda uygular ve mide yıkama işlemini yapar. Parasentez yapar.
Tutum - Kanser, diabetes mellitüs gibi hastalıkların tanı, tedavi ve izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar. Doğru tanı için iyi bir anamnez ve tam bir sistemik muayenenin önemini kavrar Hekimlik uygulamalarını yaparken güncel literatürü takip eder. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygular.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İç hastalıkları Stajı Hakkında Genel Bilgiler
2 Öykü, Anamnez, Genel Fizik Muayene 1-2
3 Ürogenital Sistem Muayenesi 1-2
4 Kardiyovasküler Sistem
5 Baş-Boyun Muayenesi 1-2
6 Karın Muayenesi
7 Solunum Sistemi 1-2-3
8 İç Hastalıkları Dosyası Nasıl Hazırlanır?
9 Genel Fizik Muayene 1-2
10 Solid Organ Kanserlerine Klinik Yaklaşım 1-2
11 Nörolojik Muayene 1-2-3
12 Kas-iskelet Sistemi Muayenesi 1-2
13 Romatolojide Hastaya Yaklaşım
14 Romatolojide Laboratuar Testleri 1-2
15 Vaskülitler 1-2
16 Behçet Hastalığı
17 Sistemik Lupus Eritematozus 1-2
18 Sjögren Sendromu
19 Spondiloartropatiler 1-2
20 Polimiyozit-Dermatomiyozit
21 Romatoid Artrit 1-2
22 Raynaud sendromu ve Skleroderma
23 Dispepsi ve Karın Ağrısı Ayırıcı Tanısı
24 İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Ayırıcı Tanı ve Tedavi Yaklaşımı 1-2
25 Disfaji, Gastro-Özefajiyal Reflü Hastalığı ve Diğer Özefagus Hastalıklarında Klinik Yaklaşım 1-2
26 Siroz Hastasının Takibi ve Komplikasyonlarının Tedavisi
27 Kronik İshal ve Malabsorbsiyon Sendromlarında Klinik Yaklaşım 1-2
28 Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Klinik Yaklaşım
29 Sarılık ve Karaciğer Testi Bozukluğunun Ayırıcı Tanısı
30 Kronik Viral Hepatit Hastalarının Takip ve Tedavisi
31 Akut ve Kronik Pankreatit Tedavisi ve Komplikasyonları
32 Karaciğer Kitlelerinde Ayırıcı Tanı
33 Kronik Konstipasyon ve İrritabl Barsak Sendromunda Klinik Yaklaşım
34 Peptik Ülser
35 Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması Olan Hastada Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
36 Hipertiroidizm-Hipotiroidi 1-2
37 Tiroiditler
38 Tirioid Kanserleri
39 Tiroid Nodülleri
40 Obezite
41 Hipoglisemiler
42 Dislipidemi
43 Hirsutizm
44 Diabetes Mellitus 1-2
45 Diyabetin Tedavisi
46 Diyabetin Akut Komplikasyonları ve Tedavisi
47 Diyabetin Kronik Komplikasyonları ve Tedavisi
48 Hipofiz Bozuklukları 1-2-3
49 Hiperparatiroidizm
50 Tetani ve Hipoparatiroidizm
51 Onkolojik Aciller
52 Uygunsuz ADH Salımı
53 Diabetes İnsipitus
54 Polikistik Over Sendromu
55 Metabolik Sendrom
56 Adrenal Yetmezlik
57 Cushing Sendromu
58 Feokromositoma
59 Sekonder Hipertansiyon
60 Vitamin D Eksikliği
61 Osteoporoz
62 Hematüri, Proteinüri ve Glomerüler Hastalıklara Klinik Yaklaşım
63 Kronik Böbrek Hastalığı 1-2
64 Spesifik Glomerüler Hastalıkların Temel Klinik Özellikleri
65 Asit Baz Denge Bozuklukları 1-2
66 Hipertansiyon: Tanı ve Tedavide Klinik Yaklaşım 1-2
67 Kanser taraması ve Tümör Belirteçleri
68 Potasyum Dengesi ve Bozuklukları: Klinik Yaklaşım
69 Hemolitik Üremik Sendrom
70 Sıvı ve Elektrolit Denge Bozuklukları 1-2
71 Hematoloji Laboratuvarı 1-2
72 Anemiler
73 Lenfomalar
74 Miyeloproliferatif Hastalıklar
75 Lösemiler
76 Plazma Hücre Hastalıkları
77 Kanama ve Pıhtılaşma Bozuklukları ve Trombosit Hastalıkları
78 Kan ve Kan Ürünleri ve Transfüzyon Politikası
79 Kemik İliği Yetersizlikleri
80 Hematolojik Aciller
81 Kötü Haber Verebilme
82 Ailevi Akdeniz Ateşi
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu