Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL CERRAHİ STAJI 48+96 - 9,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fazlı Cem GEZEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Mustafa ÖNCEL, Prof.Dr. Akif TAN, Prof.Dr. Müjgan ÇALIŞKAN EVREN, Prof.Dr. Fazlı Cem GEZEN, Prof.Dr. Murat DAYANGAÇ, Prof.Dr. Onur YAPRAK, Dr.Öğr.Üye. Gökhan ERTUĞRUL, Doç.Dr. Mustafa Celalettin HAKSAL, Dr.Öğr.Üye. Yaşar ÖZDENKAYA, Dr.Öğr.Üye. Pelin BASIM, Doç.Dr. Ahmet YILMAZ, Dr.Öğr.Üye. Halil Suat AYYILDIZ, Prof.Dr. Rıza RIZALAR, Dr.Öğr.Üye. Çağlar MÜNEVVEROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel cerrahi ile ilgili genel bilgileri vermek, cerrahi hastalıkların patofizyolojik temellerinin anlaşılması, teşhis ve cerrahi tedavilerinin anlatılması, preoperatif-postoperatif ve yaralı bireylerin tedavi esaslarının öğretilmesi
Dersin İçeriği Bu ders; Ameliyata Hazırlık İlkeleri , Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar ,Yara İyileşmesi Ve Bakımı ,Cerrahi ve Beslenme,Cerrahi Onkolojide Temel Prensipler,Cerrahi Hastada Sıvı - Elektrolit Asit - Baz Dengesi,Laparoskopik Cerrahi İlkeleri Ve Uygulamalar,Pankreatitler,Safra Kesesi Safra Yolları Hastalıkları ,Mide ve Duodenum Hastalıkları ,Özofagus, Diafragma Ve Hiatus Hastalıkları,Üst GİS Kanamaları ,Karaciğerin Yer Kaplayan Lezyonları,Mide Tümörleri,Pankreas Tümörleri ve Periampuller Neoplaziler,Abdominal İnsizyonlar ve Küçük Cerrahi Girişimler ,Tiroid, Paratiroid, Adrenal Bez Hastalıkları ve Cerrahisi,İnflamatuar Barsak Hastalıkları ,Morbid Obezite Cerrahisi ,Selim Anorektal Hastalıklar,Kolorektal Polipler ve Polip-Kanser Süreci - Kolorektal Kanserler ,Kanser Dışı Kolon Hastalıkları ,Malign Meme Hastalıkları ,Akut Karın Sendromu ,Tiroid Kanseri Ve Multiple Endokrin Neoplaziler ,İnce Barsak Hastalıkları ,İntestinal Obstrüksiyonlar ,Selim Meme Hastalıkları,Yanık,Alt GİS Kanamaları ,Hemostaz, Cerrahi Kanama Transfüzyon ,Karın Duvarı Yırtıkları Ve Kasık Fıtıkları ,Karın Travmaları,Apendiks Hastalıkları,Yenidoğanda Görülen Batın Önduvarı Ve Diafragma Defektleri,Yenidoğan Ve Çocuklarda Görülen İntestinal Sistem Obstrüktif Hastalıkları ,Çocuklarda Görülen İnguinoskrotal Bölge Patolojileri ,Çocuklarda Üriner Sistemin Cerrahi Düzeltme Gerektiren Hastalıkları ,Çocuklarda Baş-Boyun ve Solunum Yollarında Cerrahi Gerektiren Patolojiler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Derslerin sonunda öğrenci; Genel cerrahi ile ilgili genel bilgileri almış olacaklar Cerrahi hastalıkların patofizyolojik temellerini öğrenmiş olacaklar Cerrahi hastalıkların teşhisini öğrenmiş olacaklar Cerrahi hastalıkların tedavileri kavramış olacaklar Preoperatif ve postoperatif tedavi esaslarını bilmiş olacaklar Travmalı hastaya tedavi yaklaşımlarını öğrenmiş olacaklar
Bilgi - Yara iyileşmesi ile ilgili fizyoloji bilgilerini; karaciğer, safra yolları, kolorektal sistem, mide ve duodenum, apendiks, tiroid, paratiroid ve adrenal bez ile ilgili anatomi, fizyoloji ve histoloji bilgilerini; diafragma, hiatus, ince barsaklar, kolon, anorektal bölge, karın duvarı ve meme ile ilgili anatomi bilgilerini hatırlar. Boyunda kitle, karında kitle, akut karın, ileus, sarılık ve anemi durumlarında, etkili iletişim yollarını kullanarak aldığı anamnez, fizik muayene ve tetkikler ile ayırıcı tanı listesi oluşturur. Meme, tiroid, paratiroid, adrenal bezler, anorektal bölge, gastrointestinal sistem ve hepatopankreatikobiliyer sistemle ilgili hastalıkların ve karın duvarı defektlerinin sık rastlanan klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Meme kanseri, kolorektal kanser ve hepatosellüler kanser ile ilgili genel epidemiyolojik özellikleri ve koruyucu hekimlik uygulamalarını açıklar. Kolorektal kanserler, karaciğer kanserleri ve periampuller kanserler, gastrointestinal sistem kanserleri ve motilite bozuklukları, perianal abse, tiroid kanseri, akalazya, akut ve kronik pankreatit, akut apandisit, akut kolesistit, hipertiroidi, hipoparatiroidi, feokromasitoma, divertiküler hastalık, jinekomasti ve lenfödem durumlarını anamnez, fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder ve uzmanına yönlendirir. Akut karın, ileus, alt ve üst gastrointestinal sistem kanaması, sıvı ve elektrolit denge bozuklukları, şok, kolorektal kanserler, gastrointestinal sistem kanserleri ve motilite bozukluklari, perianal abse, anal prolapsus, tiroid kanseri, akalazya, akut ve kronik pankreatit, akut apandisit, akut kolesistit, hipertiroidi, hipoparatiroidi, feokromasitoma, divertiküler hastalık, anal fistül, jinekomasti, meme başı akıntısı, lenfödem, karın duvarı ve kasık fıtıkları için ileri tetkik ve sevk kriterlerini açıklar.
Beceri - Anal fissür, hemoroid, anal abse, anal prolapsus, peptik ülser, demir eksikliği anemisi, cerrahi alan enfeksiyonları, meme enfeksiyonları, hipotiroidi, hipertiroidi, hipoparatiroidi için tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar. Tedavisi düzenlenmiş olan hipertiroidi, hipotiroidi ve hipoparatiroidinin birinci basamak düzeyinde izlemini yapar. Obezite, guatr, gastroözofajiyal reflü ve peptik ülser hastalıklarının risk faktörlerini ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar ve danışmanlık hizmeti verir. Obezite konusunda topluma örnek olması gerektiğini ve obezite ile savaşın önemini benimser. Hipotiroidi, hipertiroidi,hipoparatiroidi, gastroözofajiyal reflü hastalığı, peptik ülser, demir eksikliği anemisi, hemoroid, anal fissür, guatr ve dehidratasyon tanısını uygun tanısal testleri seçerek koyar ve tedavisini akılcı ilaç kullanımı ilkeleri kapsamında planlar. Yaşamı tehdit eden akut karın, ileus, alt ve üst gastrointestinal sistem kanaması, sıvı ve elektrolit denge bozuklukları, şok ve karın travmaları için tanı koyar ve acil tedavisini gerçekleştirerek gereğinde uzmana yönlendirir. Karın duvarı ve kasık fıtıklarının klinik özelliklerini açıklar ve acil tedavisini planlar. Dehidratasyon, demir eksikliği anemisi, hemoroid, anal fissür, guatr, gastroözofajiyal reflü ve peptik ülser için tanı koyar ve tedavisini gerçekleştirir. Meme, tiroid (servikal bölge), anorektal bölge ve karın bölgesi ile fıtık bölgelerinin muayenesini yapar. Bu staj sonunda öğrenciler şu temel hekimlik uygulamalarını yaparlar; Digital rektal muayene yapar, baş-boyun muayenesi yapar, karın muayenesi yapar, yüzeyel sütür atar ve alır, yara ve yanık bakımını bilir, kendi kendine meme muayenesini öğretir. Genel durum ve vital bulguların değerlendirmesini yapar, tarama ve tanısal amaçlı inceleme sonuçlarını yorumlar, travma şiddet skorlamasını değerlendirir.
Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Hekimlik uygulamalarını yaparken güncel literatürü takip etmesi gerektiği bilincindedir ve okuduğu bilimsel makalenin nasıl değerlendirildiği konusunda fikir sahibi olur. Onkolojik cerrahi ve transplantasyonda, hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde ve tedavi sonrası izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Aile hekimliği hizmetini yürütürken bildirimi zorunlu hastalıklar olan viral hepatitler ve ekinokokkozu birinci basamak düzeyinde, tanır, bildirimini yapar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ameliyata Hazırlık İlkeleri , Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar
2 Yara İyileşmesi Ve Bakımı
3 Cerrahi ve Beslenme
4 Cerrahi Onkolojide Temel Prensipler
5 Cerrahi Hastada Sıvı - Elektrolit Asit - Baz Dengesi
6 Laparoskopik Cerrahi İlkeleri Ve Uygulamalar
7 Pankreatitler
8 Safra Kesesi Safra Yolları Hastalıkları
9 Mide ve Duodenum Hastalıkları
10 Özofagus, Diafragma Ve Hiatus Hastalıkları
11 Üst GİS Kanamaları
12 Karaciğerin Yer Kaplayan Lezyonları
13 Mide Tümörleri
14 Pankreas Tümörleri ve Periampuller Neoplaziler
15 Abdominal İnsizyonlar ve Küçük Cerrahi Girişimler
16 Tiroid, Paratiroid, Adrenal Bez Hastalıkları ve Cerrahisi
17 İnflamatuar Barsak Hastalıkları
18 Morbid Obezite Cerrahisi
19 Selim Anorektal Hastalıklar
20 Kolorektal Polipler ve Polip-Kanser Süreci - Kolorektal Kanserler
21 Kanser Dışı Kolon Hastalıkları
22 Malign Meme Hastalıkları
23 Akut Karın Sendromu
24 Tiroid Kanseri Ve Multiple Endokrin Neoplaziler
25 İnce Barsak Hastalıkları
26 İntestinal Obstrüksiyonlar
27 Selim Meme Hastalıkları
28 Yanık
29 Alt GİS Kanamaları
30 Hemostaz, Cerrahi Kanama Transfüzyon
31 Karın Duvarı Yırtıkları Ve Kasık Fıtıkları
32 Karın Travmaları
33 Apendiks Hastalıkları
34 Yenidoğanda Görülen Batın Önduvarı Ve Diafragma Defektleri
35 Yenidoğan Ve Çocuklarda Görülen İntestinal Sistem Obstrüktif Hastalıkları
36 Çocuklarda Görülen İnguinoskrotal Bölge Patolojileri
37 Çocuklarda Üriner Sistemin Cerrahi Düzeltme Gerektiren Hastalıkları
38 Çocuklarda Baş-Boyun ve Solunum Yollarında Cerrahi Gerektiren Patolojiler
Kaynaklar
Temel Cerrahi, İskender Sayek schwartz genel cerrahi 10. baskı -Cerrahi anatomi ve teknik. Nobel Tıp Kitabevleri, 2010.Skandalakis, John Elias, et al.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
X
0
Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alarak çözüm üretir
X
0
Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alır
X
0
Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini etkili iletişim yollarını kullanarak yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
X
0
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir, geliştirebilir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir.
X
0
İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder ve bu değerleri öğretir.
X
0
Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
X
0
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır.
0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu