Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİHEM2239960Bahar Dönemi4+044
Ders Programı

Cuma 08:00-08:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Pınar IRMAK VURAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Pınar IRMAK VURAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, kadın sağlığı sorunlarını kavrayabilmeleri, bu sorunların çözümüne yönelik kanıta dayalı hemşirelik bakımını planlayıp uygulayabilmeleri ve sonuçlarını değerlendirebilmelerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; • Tanışma, ders tanıtımı, programın amaç ve hedefleri
• Kadın üreme sağlığına ilişkin temel kavramlar ve göstergeler
• Kadın sağlığı hemşireliğine giriş
• Üreme Organ Anatomisi,• Kadın Üreme Organ Fizyolojisi
• Gebeliğin Fizyolojisi, Gebeliğin Oluşumu ve Fetusun Fizyolojisi
,• Gebelikte Annenin Fizyolojisi
• Doğum Öncesi Bakım
Gebelikte beslenme
,• Genetik Danışmanlık ve Prekonsepsiyonel Bakım ve Etik
• Gebelik Komplikasyonları ve Bakım - Obstetrik aciller ve bakım
• Riskli Gebelikler,• Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi
• Normal Doğum Fizyolojisi ,• Doğum Eyleminin Birinci Evresinin Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Doğum Ağrısı ile Başetme Yöntemleri, İzlem ve Bakım
,• Doğum Eyleminin İkinci ve Üçüncü evresinde Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar, İzlem ve Bakım
,• Yenidoğan Dönemi
• Doğum Sonu Dönem ve Hemşirelik Yaklaşımı
* *Ara sınavın değerlendirilmesi
,Laktasyon ve Emzirme
Emzirme döneminde beslenme,• Doğum Sonu Döneme İlişkin Sorunlar- Obstetrik Aciller ve Bakım,• İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri
• Kadın Hayatının Dönemleri
,• Üreme Yolu Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
,• Kadın Üreme Organları İyi ve Kötü Huylu oluşumlardan Korunma ve Bakım
• Jinekolojik Hastalıklar ( Jinekolojik Kanamalar, Üreme Organ Yer Değişiklikleri, Fistüller, Endometriosis, Polikistikover vb. Sorunlar) Jinekolojik cerrahilerde peri/post operatif bakım
,• Jinekolojide Tanı, Tedavi ve Bakım
• Ders Konularına İlişkin Soru- cevap Oturumu
• Dersin Değerlendirmesi
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ülkemizde ve dünyada kadın sağlığı ile ilgili tanımları bilir. Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramların, ulusal ve uluslararası göstergeleri yorumlar. 10, 16, 9A
Kadının tüm yaşam evrelerine özgü bakım gereksinimleri saptar ve gereksinimlerine yönelik hemşirelik girişimlerini uygular ve eğitim planlar. 10, 16, 9A
Gebeliğin oluşumundan doğuma kadar geçen dönemde normal/ riskli gebe ve ailesinin bakımını gerçekleştirir. 10, 16, 9A
Doğum sonu dönemde normal / riskli loğusa, yenidoğan ve ailenin bakım gereksinimlerini sınıflandırır ve bakım gereksinimlerini karşılamak üzere bakım planı oluşturur.10, 13, 16, 19, 38, 9A
Kadının sık görülen jinekolojik sorunları saptar ve sorunlara yönelik bakımı yönetir10, 13, 16, 9A
Topluma, üreme sağlığı konusunda özgün bir sağlık eğitim planı oluşturur. 10, 16, 5, 9A, E, H
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, bulaş yolları ve tedavi yönetimini açıklar.10, 15, 16, 19, 23, 5A, E
Doğurganlığın düzenlenmesi ve kontrasepsiyonu anlatır ve eğitim modülü geliştirir.10, 15, 16, 19, 23, 5A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 38: Bakım Planı, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1• Tanışma, ders tanıtımı, programın amaç ve hedefleri
• Kadın üreme sağlığına ilişkin temel kavramlar ve göstergeler
• Kadın sağlığı hemşireliğine giriş
• Üreme Organ Anatomisi
1. kaynak
2• Kadın Üreme Organ Fizyolojisi
• Gebeliğin Fizyolojisi, Gebeliğin Oluşumu ve Fetusun Fizyolojisi
1. kaynak
3• Gebelikte Annenin Fizyolojisi
• Doğum Öncesi Bakım
Gebelikte beslenme
1. kaynak
4• Genetik Danışmanlık ve Prekonsepsiyonel Bakım ve Etik
• Gebelik Komplikasyonları ve Bakım - Obstetrik aciller ve bakım
• Riskli Gebelikler
1. kaynak
5• Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi
• Normal Doğum Fizyolojisi
1. kaynak
6• Doğum Eyleminin Birinci Evresinin Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Doğum Ağrısı ile Başetme Yöntemleri, İzlem ve Bakım
1. ve 2. kaynak
7• Doğum Eyleminin İkinci ve Üçüncü evresinde Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar, İzlem ve Bakım
1. kaynak
8• Yenidoğan Dönemi
• Doğum Sonu Dönem ve Hemşirelik Yaklaşımı
* *Ara sınavın değerlendirilmesi
3. ve 8. kaynak
9Laktasyon ve Emzirme
Emzirme döneminde beslenme
9. kaynak
10• Doğum Sonu Döneme İlişkin Sorunlar- Obstetrik Aciller ve Bakım3. ve 8. kaynak
11• İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri
• Kadın Hayatının Dönemleri
7. kaynak
12• Üreme Yolu Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
6.kaynak
13• Kadın Üreme Organları İyi ve Kötü Huylu oluşumlardan Korunma ve Bakım
• Jinekolojik Hastalıklar ( Jinekolojik Kanamalar, Üreme Organ Yer Değişiklikleri, Fistüller, Endometriosis, Polikistikover vb. Sorunlar) Jinekolojik cerrahilerde peri/post operatif bakım
10. kaynak
14• Jinekolojide Tanı, Tedavi ve Bakım
• Ders Konularına İlişkin Soru- cevap Oturumu
• Dersin Değerlendirmesi
4. kaynak
Kaynak
1.Taşkın L. (2021). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Akademisyen Kitabevi.17.Basım. 2.Aktepe, T., & Duman, N. B. (2020). Preterm Doğum Riski Olan Gebeliklerin Yönetiminde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 17(1), 309-314. 3.Durmaz, A., & Kömürcü, N. (2018). Postpartum Kanamada Risk Belirleme, Önleme ve Yönetim: Kanıta Dayalı Uygulamalar. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(3), 494-502. 4.Bilgiç, D., Yağcan, H., Güler, B., & Aypar, N. N. (2019). Jinekolojik cerrahide ameliyat öncesi ve sonrası kanıta dayalı bakım uygulamaları. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 6(2), 114-121. 5.Kokonalı, D., & Üstün, Y. E. (2019). Yaşlı Kadınlarda Üreme Sağlığı. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 16(2), 97-100. 6.Çelik, H. K., Şule, Ö. Z. E. L., & Üstün, Y. E. (2018). Adolesanlarda cinsel sağlık ve üreme sağlığı. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 15(4), 184-188. 7.GÜLPINAR, N., BAŞKAYA, S., YEŞİLBUDAK, Z., & BOZ, İ. (2019). İnfertilite Tedavisi Sırasında Kadınların Algıladıkları Bakım Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 16(1), 21-26. 8.Gutzeit, O., Levy, G., & Lowenstein, L. (2020). Postpartum female sexual function: risk factors for postpartum sexual dysfunction. Sexual medicine, 8(1), 8-13. 9.Karaçam, Z., & Sağlık, M. (2018). Emzirme sorunları ve sorunlara ilişkin yapılan girişimler: Türkiye'de yapılan çalışmalara dayalı bir sistematik derleme. Turkish Archives of Pediatrics, 53(3). 10.YILMAZ, M., ÇEVİKER, S. A., DEMİRAY, E. K. D., & Cemile, U. Y. A. R. (2021). Türkiye’de cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili yapılan lisansüstü tez çalışmalarının bibliyografik incelenmesi. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi, 2(1), 8-11.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Mesleki rol ve sorumluluklarını yerine getirebilecek kuramsal bilgi ve beceriye sahiptir.
X
2
PY-2. Profesyonel tutum ve davranışlara sahiptir
X
3
PY-3. Kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımını kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda gerçekleştirir
X
4
PY-4. Hemşirelik karar ve uygulamalarında eleştirel düşünme, sorun çözme ve liderlik becerilerini kullanır.
X
5
PY-5. Meslek mensupları ve diğer sağlık disiplinleri ile ekip çalışması yapar.
X
6
PY-6. Bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak bilimsel ve sosyal projelerde görev alır.
X
7
PY-7. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak literatüre ulaşır ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
8
PY-8. Yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir.
X
9
PY-9. Gelişen ve değişen sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında birey, aile ve toplum ile işbirliği yaparak etkili iletişim kurar
X
10
PY-10. Mesleki etik ilke ve değerleri benimseyerek birey merkezli bakım sunar.
X
11
PY-11. Teknolojik ve yenilikçi bakım yöntemlerini takip ederek mesleki uygulamalarına yansıtır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı248
Ara Sınav ve Hazırlığı12626
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(120/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİHEM2239960Bahar Dönemi4+044
Ders Programı

Cuma 08:00-08:45

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Cuma 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Pınar IRMAK VURAL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Pınar IRMAK VURAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, kadın sağlığı sorunlarını kavrayabilmeleri, bu sorunların çözümüne yönelik kanıta dayalı hemşirelik bakımını planlayıp uygulayabilmeleri ve sonuçlarını değerlendirebilmelerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; • Tanışma, ders tanıtımı, programın amaç ve hedefleri
• Kadın üreme sağlığına ilişkin temel kavramlar ve göstergeler
• Kadın sağlığı hemşireliğine giriş
• Üreme Organ Anatomisi,• Kadın Üreme Organ Fizyolojisi
• Gebeliğin Fizyolojisi, Gebeliğin Oluşumu ve Fetusun Fizyolojisi
,• Gebelikte Annenin Fizyolojisi
• Doğum Öncesi Bakım
Gebelikte beslenme
,• Genetik Danışmanlık ve Prekonsepsiyonel Bakım ve Etik
• Gebelik Komplikasyonları ve Bakım - Obstetrik aciller ve bakım
• Riskli Gebelikler,• Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi
• Normal Doğum Fizyolojisi ,• Doğum Eyleminin Birinci Evresinin Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Doğum Ağrısı ile Başetme Yöntemleri, İzlem ve Bakım
,• Doğum Eyleminin İkinci ve Üçüncü evresinde Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar, İzlem ve Bakım
,• Yenidoğan Dönemi
• Doğum Sonu Dönem ve Hemşirelik Yaklaşımı
* *Ara sınavın değerlendirilmesi
,Laktasyon ve Emzirme
Emzirme döneminde beslenme,• Doğum Sonu Döneme İlişkin Sorunlar- Obstetrik Aciller ve Bakım,• İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri
• Kadın Hayatının Dönemleri
,• Üreme Yolu Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
,• Kadın Üreme Organları İyi ve Kötü Huylu oluşumlardan Korunma ve Bakım
• Jinekolojik Hastalıklar ( Jinekolojik Kanamalar, Üreme Organ Yer Değişiklikleri, Fistüller, Endometriosis, Polikistikover vb. Sorunlar) Jinekolojik cerrahilerde peri/post operatif bakım
,• Jinekolojide Tanı, Tedavi ve Bakım
• Ders Konularına İlişkin Soru- cevap Oturumu
• Dersin Değerlendirmesi
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ülkemizde ve dünyada kadın sağlığı ile ilgili tanımları bilir. Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramların, ulusal ve uluslararası göstergeleri yorumlar. 10, 16, 9A
Kadının tüm yaşam evrelerine özgü bakım gereksinimleri saptar ve gereksinimlerine yönelik hemşirelik girişimlerini uygular ve eğitim planlar. 10, 16, 9A
Gebeliğin oluşumundan doğuma kadar geçen dönemde normal/ riskli gebe ve ailesinin bakımını gerçekleştirir. 10, 16, 9A
Doğum sonu dönemde normal / riskli loğusa, yenidoğan ve ailenin bakım gereksinimlerini sınıflandırır ve bakım gereksinimlerini karşılamak üzere bakım planı oluşturur.10, 13, 16, 19, 38, 9A
Kadının sık görülen jinekolojik sorunları saptar ve sorunlara yönelik bakımı yönetir10, 13, 16, 9A
Topluma, üreme sağlığı konusunda özgün bir sağlık eğitim planı oluşturur. 10, 16, 5, 9A, E, H
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, bulaş yolları ve tedavi yönetimini açıklar.10, 15, 16, 19, 23, 5A, E
Doğurganlığın düzenlenmesi ve kontrasepsiyonu anlatır ve eğitim modülü geliştirir.10, 15, 16, 19, 23, 5A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 38: Bakım Planı, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1• Tanışma, ders tanıtımı, programın amaç ve hedefleri
• Kadın üreme sağlığına ilişkin temel kavramlar ve göstergeler
• Kadın sağlığı hemşireliğine giriş
• Üreme Organ Anatomisi
1. kaynak
2• Kadın Üreme Organ Fizyolojisi
• Gebeliğin Fizyolojisi, Gebeliğin Oluşumu ve Fetusun Fizyolojisi
1. kaynak
3• Gebelikte Annenin Fizyolojisi
• Doğum Öncesi Bakım
Gebelikte beslenme
1. kaynak
4• Genetik Danışmanlık ve Prekonsepsiyonel Bakım ve Etik
• Gebelik Komplikasyonları ve Bakım - Obstetrik aciller ve bakım
• Riskli Gebelikler
1. kaynak
5• Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi
• Normal Doğum Fizyolojisi
1. kaynak
6• Doğum Eyleminin Birinci Evresinin Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar, Doğum Ağrısı ile Başetme Yöntemleri, İzlem ve Bakım
1. ve 2. kaynak
7• Doğum Eyleminin İkinci ve Üçüncü evresinde Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar, İzlem ve Bakım
1. kaynak
8• Yenidoğan Dönemi
• Doğum Sonu Dönem ve Hemşirelik Yaklaşımı
* *Ara sınavın değerlendirilmesi
3. ve 8. kaynak
9Laktasyon ve Emzirme
Emzirme döneminde beslenme
9. kaynak
10• Doğum Sonu Döneme İlişkin Sorunlar- Obstetrik Aciller ve Bakım3. ve 8. kaynak
11• İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri
• Kadın Hayatının Dönemleri
7. kaynak
12• Üreme Yolu Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
6.kaynak
13• Kadın Üreme Organları İyi ve Kötü Huylu oluşumlardan Korunma ve Bakım
• Jinekolojik Hastalıklar ( Jinekolojik Kanamalar, Üreme Organ Yer Değişiklikleri, Fistüller, Endometriosis, Polikistikover vb. Sorunlar) Jinekolojik cerrahilerde peri/post operatif bakım
10. kaynak
14• Jinekolojide Tanı, Tedavi ve Bakım
• Ders Konularına İlişkin Soru- cevap Oturumu
• Dersin Değerlendirmesi
4. kaynak
Kaynak
1.Taşkın L. (2021). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Akademisyen Kitabevi.17.Basım. 2.Aktepe, T., & Duman, N. B. (2020). Preterm Doğum Riski Olan Gebeliklerin Yönetiminde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 17(1), 309-314. 3.Durmaz, A., & Kömürcü, N. (2018). Postpartum Kanamada Risk Belirleme, Önleme ve Yönetim: Kanıta Dayalı Uygulamalar. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 5(3), 494-502. 4.Bilgiç, D., Yağcan, H., Güler, B., & Aypar, N. N. (2019). Jinekolojik cerrahide ameliyat öncesi ve sonrası kanıta dayalı bakım uygulamaları. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 6(2), 114-121. 5.Kokonalı, D., & Üstün, Y. E. (2019). Yaşlı Kadınlarda Üreme Sağlığı. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 16(2), 97-100. 6.Çelik, H. K., Şule, Ö. Z. E. L., & Üstün, Y. E. (2018). Adolesanlarda cinsel sağlık ve üreme sağlığı. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 15(4), 184-188. 7.GÜLPINAR, N., BAŞKAYA, S., YEŞİLBUDAK, Z., & BOZ, İ. (2019). İnfertilite Tedavisi Sırasında Kadınların Algıladıkları Bakım Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 16(1), 21-26. 8.Gutzeit, O., Levy, G., & Lowenstein, L. (2020). Postpartum female sexual function: risk factors for postpartum sexual dysfunction. Sexual medicine, 8(1), 8-13. 9.Karaçam, Z., & Sağlık, M. (2018). Emzirme sorunları ve sorunlara ilişkin yapılan girişimler: Türkiye'de yapılan çalışmalara dayalı bir sistematik derleme. Turkish Archives of Pediatrics, 53(3). 10.YILMAZ, M., ÇEVİKER, S. A., DEMİRAY, E. K. D., & Cemile, U. Y. A. R. (2021). Türkiye’de cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili yapılan lisansüstü tez çalışmalarının bibliyografik incelenmesi. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi, 2(1), 8-11.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Mesleki rol ve sorumluluklarını yerine getirebilecek kuramsal bilgi ve beceriye sahiptir.
X
2
PY-2. Profesyonel tutum ve davranışlara sahiptir
X
3
PY-3. Kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımını kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda gerçekleştirir
X
4
PY-4. Hemşirelik karar ve uygulamalarında eleştirel düşünme, sorun çözme ve liderlik becerilerini kullanır.
X
5
PY-5. Meslek mensupları ve diğer sağlık disiplinleri ile ekip çalışması yapar.
X
6
PY-6. Bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak bilimsel ve sosyal projelerde görev alır.
X
7
PY-7. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak literatüre ulaşır ve mesleki uygulamalarında kullanır.
X
8
PY-8. Yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimi ilke edinir.
X
9
PY-9. Gelişen ve değişen sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasında birey, aile ve toplum ile işbirliği yaparak etkili iletişim kurar
X
10
PY-10. Mesleki etik ilke ve değerleri benimseyerek birey merkezli bakım sunar.
X
11
PY-11. Teknolojik ve yenilikçi bakım yöntemlerini takip ederek mesleki uygulamalarına yansıtır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:12Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:13