Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME IIFTR4254800Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Pınar KAYA SARIBAŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Burak MENEK, Dr.Öğr.Üye. Dilanur KUTLU ÖZKARAOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFizyoterapistlerin klinik çalışmaları sırasında sık karşılaştıkları ortopedik, nörolojik, yetişlin ve pediatrik vakalarda bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problemleri tanımlama becerisi ve uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında belirlenmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerin tedavi yaklaşımlarını etkileyen kişisel ve çevresel faktörleri sınıf içi ortamda tartışmasını sağlayarak hasta merkezli klinik problem çözme becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriğiBu ders; Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyo,Riskli Bebekte Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
,Skolyozda Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmasında Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Tortikolliste Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Spinal Musküler Atrofide Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Menisküs Yaralanmalarında Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Miyokard İnfarktüste Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
,Transfemoral Amputasyonda Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Kronik Boyun Ağrısında Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Kalça Protezinde Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,El Rehabilitasyonunda Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Ankilozan Spondilitte Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Tip II Diyabette Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Güncel kaynakları araştırır ve elde edilen bilgileri vakayla ilişkili kullanır12, 15, 18, 3, 4, 5, 9A, G
Grup vaka çalışmalarında hastanın bozukluk, aktivite ve katılım düzeyini fizyoterapi açısından değerlendirir12, 15, 18, 3, 4, 5, 9A, G
Biopsikososyal modeli klinik karar verme sürecinde uygulayabilir12, 15, 18, 3, 4, 5, 9A, G
Klinik karar verme ve klinik yaklaşımları uygulama sürecinde grup çalışması becerilerini kullanır12, 15, 18, 3, 4, 5, 9A, G
Vakayla ilgili kısa ve uzun dönem tedavi hedefleri ve tedavi planını bilimsel temellere dayalı olarak tartışır12, 15, 18, 3, 4, 5, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyoMebis ders notları
2Riskli Bebekte Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Mebis ders notları
3Skolyozda Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
4Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmasında Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
5Tortikolliste Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
6Spinal Musküler Atrofide Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
7Menisküs Yaralanmalarında Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
8Miyokard İnfarktüste Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Mebis ders notları
9Transfemoral Amputasyonda Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
10Kronik Boyun Ağrısında Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
11Kalça Protezinde Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
12El Rehabilitasyonunda Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
13Ankilozan Spondilitte Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
14Tip II Diyabette Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
Kaynak
Mebis ders notları
1- C Algun (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2013. 2- AS. Otman. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, Meteksan AŞ, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi11010
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)125
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(125/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME IIFTR4254800Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Pazartesi 11:00-11:45

Pazartesi 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Pınar KAYA SARIBAŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Burak MENEK, Dr.Öğr.Üye. Dilanur KUTLU ÖZKARAOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFizyoterapistlerin klinik çalışmaları sırasında sık karşılaştıkları ortopedik, nörolojik, yetişlin ve pediatrik vakalarda bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problemleri tanımlama becerisi ve uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında belirlenmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerin tedavi yaklaşımlarını etkileyen kişisel ve çevresel faktörleri sınıf içi ortamda tartışmasını sağlayarak hasta merkezli klinik problem çözme becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriğiBu ders; Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyo,Riskli Bebekte Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
,Skolyozda Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmasında Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Tortikolliste Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Spinal Musküler Atrofide Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Menisküs Yaralanmalarında Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Miyokard İnfarktüste Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
,Transfemoral Amputasyonda Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Kronik Boyun Ağrısında Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Kalça Protezinde Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,El Rehabilitasyonunda Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Ankilozan Spondilitte Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Tip II Diyabette Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Güncel kaynakları araştırır ve elde edilen bilgileri vakayla ilişkili kullanır12, 15, 18, 3, 4, 5, 9A, G
Grup vaka çalışmalarında hastanın bozukluk, aktivite ve katılım düzeyini fizyoterapi açısından değerlendirir12, 15, 18, 3, 4, 5, 9A, G
Biopsikososyal modeli klinik karar verme sürecinde uygulayabilir12, 15, 18, 3, 4, 5, 9A, G
Klinik karar verme ve klinik yaklaşımları uygulama sürecinde grup çalışması becerilerini kullanır12, 15, 18, 3, 4, 5, 9A, G
Vakayla ilgili kısa ve uzun dönem tedavi hedefleri ve tedavi planını bilimsel temellere dayalı olarak tartışır12, 15, 18, 3, 4, 5, 9A, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyoMebis ders notları
2Riskli Bebekte Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Mebis ders notları
3Skolyozda Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
4Obstetrik Brakiyal Pleksus Yaralanmasında Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
5Tortikolliste Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
6Spinal Musküler Atrofide Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
7Menisküs Yaralanmalarında Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
8Miyokard İnfarktüste Değerlendirme-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Mebis ders notları
9Transfemoral Amputasyonda Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
10Kronik Boyun Ağrısında Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
11Kalça Protezinde Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
12El Rehabilitasyonunda Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
13Ankilozan Spondilitte Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
14Tip II Diyabette Değerlendirme-Fizyoterapi ve RehabilitasyonMebis ders notları
Kaynak
Mebis ders notları
1- C Algun (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2013. 2- AS. Otman. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, Meteksan AŞ, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:06Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:08