Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR IFTR4149800Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Cumartesi 09:00-09:45

Cumartesi 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Gülay ARAS BAYRAM
Dersi VerenlerProf.Dr. Zeliha Candan ALGUN, Arş.Gör. Alper CEYLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFizyoterapi ve rehabilitasyonda farklı ve güncel tedavi yöntemleri ve kullanımlarını değerlendirmektir
Dersin İçeriğiBu ders; Torasik kifozda ortopedi,Diz osteoartriti ve kan kısıtlayıcı egzersiz uygulaması,Jinekolojik üriner inkontinans ve fizyoterapi yaklaşımları,Spina bifidada değerlendirme ve fizyoterapi,Lenf ödem fizyoterapisi ,Yüksek yoğunluklu lazer,Kronik muskuloskeletal ağrıda terapatik yaklaşımlar,Temporamandibular Disfonksiyonda Fizyoterapi,Ortezde Teknolojik Gelişmeler ve Kanıta Dayalı Çalışmalar,Kronik böbrek yetmezliğinde fizyoterapi,Primer dismenore ve rehabilitasyonu,Özel öğrenme güçlükleri ve zihinsel yetersizliklerde postür ve denge değerlendirmelerinin önemi,Kronik Yorgunluk Sendromu & Yaşlılarda Dans ve Müzik Terapisi,Örtü Sistemi Rehabilitasyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki özel konuları açıklar16, 18, 5, 9A
Kanıta dayalı araştırmaları tartışır16, 18, 5, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Torasik kifozda ortopediLiteratür taraması
2Diz osteoartriti ve kan kısıtlayıcı egzersiz uygulamasıLiteratür taraması
3Jinekolojik üriner inkontinans ve fizyoterapi yaklaşımlarıLiteratür taraması
4Spina bifidada değerlendirme ve fizyoterapiLiteratür taraması
5Lenf ödem fizyoterapisi www.pubmed.com
6Yüksek yoğunluklu lazerLiteratür taraması
7Kronik muskuloskeletal ağrıda terapatik yaklaşımlarLiteratür taraması
8Temporamandibular Disfonksiyonda FizyoterapiLiteratür taraması
9Ortezde Teknolojik Gelişmeler ve Kanıta Dayalı Çalışmalarwww.pubmed.com
10Kronik böbrek yetmezliğinde fizyoterapiLiteratür taraması
11Primer dismenore ve rehabilitasyonuLiteratür taraması
12Özel öğrenme güçlükleri ve zihinsel yetersizliklerde postür ve denge değerlendirmelerinin önemiLiteratür taraması
13Kronik Yorgunluk Sendromu & Yaşlılarda Dans ve Müzik TerapisiLiteratür taraması
14Örtü Sistemi Rehabilitasyonu www.pubmed.com
Kaynak
Literatür taraması
1- C Algun (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2043. 2- AS. Otman. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, Meteksan AŞ, 2006. 3- JA DeLisa, BM Gans, NE Walsh. Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practise. Fourth Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 4- Gelecek N, Terapatik Egzersiz Güncel Yaklaşımlar, O'Tıp Kitapevi,2016 5- Karaduman A, Yılmaz ÖT, Fizyoterapi Rehabilitasyon Genel Fizyoterapi,Pelikan,2016 5- Susan J Herdman. Vestibuler Rehabilitation. FA Davis Company, 2007. 6- Peggy A. Houglum. Therapeutic Exercise for musculuskeletal Injuries. Human Kinetics, 2005.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer248
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)113
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(113/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR IFTR4149800Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Pazartesi 09:00-09:45

Pazartesi 10:00-10:45

Cumartesi 09:00-09:45

Cumartesi 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Gülay ARAS BAYRAM
Dersi VerenlerProf.Dr. Zeliha Candan ALGUN, Arş.Gör. Alper CEYLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFizyoterapi ve rehabilitasyonda farklı ve güncel tedavi yöntemleri ve kullanımlarını değerlendirmektir
Dersin İçeriğiBu ders; Torasik kifozda ortopedi,Diz osteoartriti ve kan kısıtlayıcı egzersiz uygulaması,Jinekolojik üriner inkontinans ve fizyoterapi yaklaşımları,Spina bifidada değerlendirme ve fizyoterapi,Lenf ödem fizyoterapisi ,Yüksek yoğunluklu lazer,Kronik muskuloskeletal ağrıda terapatik yaklaşımlar,Temporamandibular Disfonksiyonda Fizyoterapi,Ortezde Teknolojik Gelişmeler ve Kanıta Dayalı Çalışmalar,Kronik böbrek yetmezliğinde fizyoterapi,Primer dismenore ve rehabilitasyonu,Özel öğrenme güçlükleri ve zihinsel yetersizliklerde postür ve denge değerlendirmelerinin önemi,Kronik Yorgunluk Sendromu & Yaşlılarda Dans ve Müzik Terapisi,Örtü Sistemi Rehabilitasyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki özel konuları açıklar16, 18, 5, 9A
Kanıta dayalı araştırmaları tartışır16, 18, 5, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Torasik kifozda ortopediLiteratür taraması
2Diz osteoartriti ve kan kısıtlayıcı egzersiz uygulamasıLiteratür taraması
3Jinekolojik üriner inkontinans ve fizyoterapi yaklaşımlarıLiteratür taraması
4Spina bifidada değerlendirme ve fizyoterapiLiteratür taraması
5Lenf ödem fizyoterapisi www.pubmed.com
6Yüksek yoğunluklu lazerLiteratür taraması
7Kronik muskuloskeletal ağrıda terapatik yaklaşımlarLiteratür taraması
8Temporamandibular Disfonksiyonda FizyoterapiLiteratür taraması
9Ortezde Teknolojik Gelişmeler ve Kanıta Dayalı Çalışmalarwww.pubmed.com
10Kronik böbrek yetmezliğinde fizyoterapiLiteratür taraması
11Primer dismenore ve rehabilitasyonuLiteratür taraması
12Özel öğrenme güçlükleri ve zihinsel yetersizliklerde postür ve denge değerlendirmelerinin önemiLiteratür taraması
13Kronik Yorgunluk Sendromu & Yaşlılarda Dans ve Müzik TerapisiLiteratür taraması
14Örtü Sistemi Rehabilitasyonu www.pubmed.com
Kaynak
Literatür taraması
1- C Algun (Ed). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitapevi, 2043. 2- AS. Otman. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, Meteksan AŞ, 2006. 3- JA DeLisa, BM Gans, NE Walsh. Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practise. Fourth Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2005. 4- Gelecek N, Terapatik Egzersiz Güncel Yaklaşımlar, O'Tıp Kitapevi,2016 5- Karaduman A, Yılmaz ÖT, Fizyoterapi Rehabilitasyon Genel Fizyoterapi,Pelikan,2016 5- Susan J Herdman. Vestibuler Rehabilitation. FA Davis Company, 2007. 6- Peggy A. Houglum. Therapeutic Exercise for musculuskeletal Injuries. Human Kinetics, 2005.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:06Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:08