Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANATOMİ I2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi VerenlerProf.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Alper ATASEVER, Dr.Öğr.Üye. Selva ŞEN, Öğr.Gör. Bediha KOYUNCU, Öğr.Gör. Ali Osman KORKMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu, alt ve üst ekstremite kemikleri, kasları, sinirleri ve damarları hakkında bilgi verebilir ve pratik uygulamaları yapmaktadır .
Dersin İçeriğiBu ders; Anatomiye Giriş, Temele Kavramlar, Bölgesel anatomi,Üst ekstremite kemikleri,Üst ekstremite eklemleri,Üst ekstremite eklemleri,Omuz kol bölgesindeki kaslar,Ön kol, el bölgesi kasları,Pleksus brachialis, üst ekstremi damarları ,Alt ekstremite kemikleri,Alt ekstremite kemikleri,Alt ekstremite kemikleri,Alt ekstremite eklemleri,Gluteal ve uyluk bölgesi kasları,Uyluk, bacak ve ayak bölgesi kasları,Pleksus lumbalis, sacralis, alt ekstremite damarları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Anatomide genel kavramları, genel ve özel anatomi terimlerini ve anatomik pozisyonları tanımlayabilir.1, 5, 8A, B
Üst ekstremite kemiklerini açıklayabilir.1, 5, 8A, B
Üst ekstremite eklemlerini açıklar.1, 5, 8A, B
Üst ekstremite eklemlerini bilir.1, 5, 8A, B
Omuz, kol bölgesi kaslarını açıklar.1, 5, 8A, B
Ön kol, el kaslarını açıklar.1, 5, 8A, B
Pleksus brachialis, üst ekstremite damarları açıklar.1, 5, 8A, B
Alt ekstremite kemiklerini açıklayabilir.1, 5, 8A, B
Alt ekstremite kemiklerini bilir.1, 5, 8A, B
Alt ekstremite kemiklerini açıklar. 1, 5, 8A, B
Alt ekstremite eklemlerini açıklar.1, 5, 8A, B
Gluteal, uyluk bölgesi kaslarını açıklar. 1, 5, 8A, B
Uyluk, bacak, ayak bölgesi kaslarını açıklayabilir.1, 5, 8A, B
Pleksus lumbalis, sacralis, alt ekstremite damarlarını bilir.1, 5, 8A, B
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anatomiye Giriş, Temele Kavramlar, Bölgesel anatomiOzan Anatomi
2Üst ekstremite kemikleriOzan Anatomi
3Üst ekstremite eklemleriOzan Anatomi
4Üst ekstremite eklemleriOzan Anatomi
5Omuz kol bölgesindeki kaslarOzan Anatomi
6Ön kol, el bölgesi kaslarıOzan Anatomi
7Pleksus brachialis, üst ekstremi damarları Anatomi-Kaplan ARICI
8Alt ekstremite kemikleriAnatomi-Kaplan ARICI
9Alt ekstremite kemikleriAnatomi-Kaplan ARICI
10Alt ekstremite kemikleriAnatomi-Kaplan ARICI
11Alt ekstremite eklemleriAnatomi- Kaplan ARICI
12Gluteal ve uyluk bölgesi kaslarıAnatomi-Kaplan ARICI
13Uyluk, bacak ve ayak bölgesi kaslarıOzan Anatomi
14Pleksus lumbalis, sacralis, alt ekstremite damarlarıAnatomi-Kaplan ARICI
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilir.
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu