Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLİM SANAT FELSEFESİ2+022
Ders Programı Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Okan YAHŞİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSanat ve bilim, aynı zamanda birbirlerini tamamlayan etkinliklerdir. Bilim, nesnelerin nedenlerini anlamamızda, sanat ise, onların biçimlerini görmemizde yardımcı olur. Sanat da bilim gibi özel bir bilgi alanıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Analitik felsefe,Kıta felsefesi,Pragmatizm, neopragmatizm, post-analitik felsefe ve ergoterapi,Varoluşçu fenomenoloji, hermeneutik, varoluşçuluk ve ergoterapi,Yapısalcılık,Sanat ve bilim arasındaki ilişki,Ergoterapi ve sanat,Ergoterapi ve bilim,Vaka çalışması,Vaka çalışması,Vaka çalışması,Vaka çalışması,Vaka çalışması,Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Felsefi yaklaşımları ergoterapist gözüyle sanatsal olarak karşılaştırabilmesi1, 11, 3A, C
Farklı felsefi düşünceleri tanıması1, 11, 3A, C
Farklı felsefi düşünceleri ergoterapiyle ilişkilendirebilmesi1, 11, 3A, C
Ergoterapi-bilim-sanat üçgeninde uygulamalar organize edebilmesi1, 11, 3A, C
Vaka üzerinden uygun yaklaşımı tasarlaması1, 11, 3A, C
Vaka üzerinden yaklaşımları tanımlaması1, 11, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 11: Seminer, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Analitik felsefeVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
2Kıta felsefesiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
3Pragmatizm, neopragmatizm, post-analitik felsefe ve ergoterapiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
4Varoluşçu fenomenoloji, hermeneutik, varoluşçuluk ve ergoterapiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
5YapısalcılıkVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
6Sanat ve bilim arasındaki ilişkiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
7Ergoterapi ve sanatVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
8Ergoterapi ve bilimVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
9Vaka çalışması-
10Vaka çalışması
11Vaka çalışması
12Vaka çalışması
13Vaka çalışması
14Tartışma
Kaynak
Dersin sorumlusu tarafından verilecektir.
Vakalarla ilişkili güncel literatür, American Occupational Therapy Association. (1979). Philosophical base of occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 33, 785. American Occupational Therapy Association. (2007). Philosophy of occupational therapy education. American Journal of Occupational Therapy, 57, 640. Hacker, P. M. S. (2003) `On Strawson?s Rehabilitation of Metaphysics? in Glock ed. Talisse, Robert B. and Aikin, Scott F. (2008) Pragmatism: A Guide for the Perplexed. Continuum: London and New York. 2003b. Derrida, Jacques (1976) Of Grammatology. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press. Trans. G. C. Spivak.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu