Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ENGELLİLİK VE SAĞLIK POLİTİKALARI2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Lokman AYVA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTürkiye’de ve gelişmiş ülkelerde engellilere yönelik sağlık politikalarını incelemek, politikaları etkileyebilecek kanıta dayalı bilgilere ulaşma yollarını kavramak, engellilerin toplumsal katılımı için ergoterapi bilgilerini, politika yapanlarla işbirliği ve ortaklık kurma becerisi sağlamak üzere tanıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ö.Z.İ. Özürlüler şurası kararları.,Türkiye’de engellilik ile ilgili araştırmalar.,Özürlülüğün sınıflandırılmasında yeni bir yaklaşım: ICF,Engelliler için eşit fırsatlar,Ülkemizde ve Avrupa Birliği’nde engellilere yönelik yasal düzenlemeler ve politikalar,Engelli çocukların entegrasyonu,Rehabilitasyon alanında bireyselleştirilmiş eğitim programları,Engelli çocuğa sahip aileler için eğitim çalışmaları,Yaşam kalitesi ve engellilere yönelik sunulan hizmetlerin kalitesi,Engelli bireylerin işgücü piyasasına katılımı,Toplum temelli rehabilitasyon çalışmaları,Dünyada psikososyal rehabilitasyon uygulama örnekleri,Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Fonksiyonlara göre özürlülüğün sınıflandırmasını açıklayabilecektir.1, 10, 12A, C
2. Türkiye’de engellilerle ilgili kanun ve yönetmelikleri tanımlar ve diğer ülkelerle karşılaştırır1, 10, 12A, C
3. Engellilerin toplumsal katılımı için politikalara danışmanlık yapabilir1, 11, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ö.Z.İ. Özürlüler şurası kararları.Önceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
2Türkiye’de engellilik ile ilgili araştırmalar.Önceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
3Özürlülüğün sınıflandırılmasında yeni bir yaklaşım: ICFÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
4Engelliler için eşit fırsatlarÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
5Ülkemizde ve Avrupa Birliği’nde engellilere yönelik yasal düzenlemeler ve politikalarÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
6Engelli çocukların entegrasyonuÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
7Rehabilitasyon alanında bireyselleştirilmiş eğitim programlarıÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
7Engelli çocuğa sahip aileler için eğitim çalışmalarıÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
9Yaşam kalitesi ve engellilere yönelik sunulan hizmetlerin kalitesiÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
10Engelli bireylerin işgücü piyasasına katılımıÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
11Toplum temelli rehabilitasyon çalışmalarıÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
12Dünyada psikososyal rehabilitasyon uygulama örnekleriÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
13TartışmaÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
Kaynak
Ders için hazırlanan sunumlar
1. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları 2. Özveri dergisi yayınları 3. Aile Eğitim Seti, 2006 4. Özürlüler Kanunu ile ilgili mevzuat

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu