Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PERFORMANS ALANLARI-PSİKOSOSYAL2+233
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ahmet EMİR
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Büşra YUVALI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıPsikososyal problemlere yol açabilecek sağlık sorunlarında ergoterapi yaklaşımlarını planlamayı öğretmek ve uygulama becerisi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Özürlü bireyin psikososyal boyutu (özürün tanımı ve özüre uyum evreleri),Kanıta dayalı psikososyal müdahaleler (soayal beceri eğitimi, toplumsal tedavi, kognitif davranışsal tedavi, aile müdahaleleri, dialektik davranış tedavisi),İletişim ve sosyal etkileşim alanındaki modeller,Sosyal çevre (stigma), inançlarla ilgili çevre, arkadaş çevresi (arkadaşlığın sosyo-ekonomik durumu, çeşitlilik, toplumsal tavırlar),Psikiyatrik problemi olan kişilerde iletişim ve psikososyal porblemler ( şizorfreni, anksiyete, duygu durum bozuklukları),Psikiyatrik problemi olan kişilerde iletişim ve psikososyal problemler ( madde kullanımı, kişilik bozuklukları),Psikiyatrik problemi olan kişilerde iletişim ve psikososyal problemler (yeme bozuklukları, uyku bozuklukları),Baş etme stratejileri (stres, mental hastalıklar),Baş etme stratejileri (aile),Ergoterapi değerlendirmeleri (stres ve başa çıkma ölçümleri, gözlem, görüşme, stres günlükleri),Ergoterapi yaklaşımları (müdahale için teorilerin incelenmesi, psikodinamik obje ilişki yaklaşımları, davranışsal referans çerçevesi, kognitif davranışsal terapi,kendini terapatik olarak kullanma),Motivasyon (teoriler-maslow,MOHO, transteorik model, psikiyatrik özürlüler ve motivasyon),Emosyon ve emosyonda ergoterapi değerlendirme ve müdahale yöntemleri); konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Psikososyal performans alanları ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir..1, 10, 12A, C
Özürlü bireyin psikososyal boyutunu açıklar.1, 11A, C
Bireylerin psikososyal aktivite performanslarını etkileyen durumları açıklayabilecektir.1, 10, 12A, C
Psikiyatrik problemi olan kişilerde iletişim ve psikososyal problemleri tanır.1, 10, 12A, C
Kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yöntemleri seçerek uygun teorileri uygulayabilecektir.1, 10, 12A, C
Motivasyon teorilerini uygular (maslow,MOHO, Transteorik model).1, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Özürlü bireyin psikososyal boyutu (özürün tanımı ve özüre uyum evreleri)Cohn ES., Schell BAB. Wıllard & Spackman?s Occupatıonal Therapy. Lıppıncot Wıllıams, Phıladelphıa, 2003.
2Kanıta dayalı psikososyal müdahaleler (soayal beceri eğitimi, toplumsal tedavi, kognitif davranışsal tedavi, aile müdahaleleri, dialektik davranış tedavisi)Cohn ES., Schell BAB. Wıllard & Spackman?s Occupatıonal Therapy. Lıppıncot Wıllıams, Phıladelphıa, 2003.
3İletişim ve sosyal etkileşim alanındaki modellerBryant, Wendy, Jon Fieldhouse, and Katrina Bannigan, eds. Creek's occupational therapy and mental health. Elsevier Health Sciences, 2014.
4Sosyal çevre (stigma), inançlarla ilgili çevre, arkadaş çevresi (arkadaşlığın sosyo-ekonomik durumu, çeşitlilik, toplumsal tavırlar)Shepperd, G. "Social skills training and schizophrenia." Handbook of social skills training: clinical applications and new directions (1986): 9-37.
5Psikiyatrik problemi olan kişilerde iletişim ve psikososyal porblemler ( şizorfreni, anksiyete, duygu durum bozuklukları)Bryant, Wendy, Jon Fieldhouse, and Katrina Bannigan, eds. Creek's occupational therapy and mental health. Elsevier Health Sciences, 2014.
6Psikiyatrik problemi olan kişilerde iletişim ve psikososyal problemler ( madde kullanımı, kişilik bozuklukları)Bryant, Wendy, Jon Fieldhouse, and Katrina Bannigan, eds. Creek's occupational therapy and mental health. Elsevier Health Sciences, 2014.
7Psikiyatrik problemi olan kişilerde iletişim ve psikososyal problemler (yeme bozuklukları, uyku bozuklukları)Bryant, Wendy, Jon Fieldhouse, and Katrina Bannigan, eds. Creek's occupational therapy and mental health. Elsevier Health Sciences, 2014.
8Baş etme stratejileri (stres, mental hastalıklar)- Brown C., Stoffel VC. Occupatıonal Therapy In Mental Health, Davıs Company, Phıladelphıa, 2011.
9Baş etme stratejileri (aile)- Brown C., Stoffel VC. Occupatıonal Therapy In Mental Health, Davıs Company, Phıladelphıa, 2011.
10Ergoterapi değerlendirmeleri (stres ve başa çıkma ölçümleri, gözlem, görüşme, stres günlükleri)Cohn ES., Schell BAB. Wıllard & Spackman?s Occupatıonal Therapy. Lıppıncot Wıllıams, Phıladelphıa, 2003.
11Ergoterapi yaklaşımları (müdahale için teorilerin incelenmesi, psikodinamik obje ilişki yaklaşımları, davranışsal referans çerçevesi, kognitif davranışsal terapi,kendini terapatik olarak kullanma)Bryant, Wendy, Jon Fieldhouse, and Katrina Bannigan, eds. Creek's occupational therapy and mental health. Elsevier Health Sciences, 2014.
12Motivasyon (teoriler-maslow,MOHO, transteorik model, psikiyatrik özürlüler ve motivasyon) - Brown C., Stoffel VC. Occupatıonal Therapy In Mental Health, Davıs Company, Phıladelphıa, 2011.
14Emosyon ve emosyonda ergoterapi değerlendirme ve müdahale yöntemleri) Bryant, Wendy, Jon Fieldhouse, and Katrina Bannigan, eds. Creek's occupational therapy and mental health. Elsevier Health Sciences, 2014.
Kaynak
Ders notu verilecektir.
Pendleton HM, Shultz-Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Brown C., Stoffel VC. Occupatıonal Therapy In Mental Health, Davıs Company, Phıladelphıa, 2011. Cohn ES., Schell BAB. Wıllard & Spackman?s Occupatıonal Therapy. Lıppıncot Wıllıams, Phıladelphıa, 2003. Bryant, Wendy, Jon Fieldhouse, and Katrina Bannigan, eds. Creek's occupational therapy and mental health. Elsevier Health Sciences, 2014. Shepperd, G. "Social skills training and schizophrenia." Handbook of social skills training: clinical applications and new directions (1986): 9-37.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu