Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK VE BAĞIMSIZ YAŞAM-Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Halime AVUNÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖzel gereksinimi olan çocuklarda performans alanlarına göre aktiviteleri ve bağımsız yaşama etkisini açıklamak, aile ve bakım verenlerle kişiye özel değerlendirme ve müdahalelerin temel özelliklerinin kavranmasını sağlamak ve günlük yaşam aktiviteleri, kavrama/el becerileri ve oyun alanlarındaki uygulamaya yansıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Pediatri uygulamalarında performans alanlarına göre kavramsal boyut,Performans alanları olan günlük yaşam aktiviteleri, üretici aktiviteler,

oyun/serbest zaman aktiviteleri teorik çerçevesi,Ailenin sorunları,Özel gereksinimli çocuğu tutma ve taşıma yöntemlerinin temel prensipleri,Uyku eğitimi- vaka üzerinde çalışma,Tuvalet eğitimi -vaka üzerinde çalışma,Banyo eğitimi- vaka üzerinde çalışma,Giyinme eğitimi- vaka üzerinde çalışma,Beslenme eğitimi- vaka üzerinde çalışma,Kavrama ve el becerileri eğitimi - vaka üzerinde çalışma,Oyun uygulamaları - vaka üzerinde çalışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Özel gereksinimli çocuklarda sıklıkla görülen nörolojik fonksiyon bozukluklarını ve bunların performansa etkisini açıklar.9A
Nörolojik fonksiyon bozukluğu olan çocuklarda ailenin ve bakım verenlerin sorunlarını tarif eder.9A
Özel gereksinimi olan çocuklarda günlük yaşam aktiviteleri, üretici ve oyun /serbest zaman aktivitelerini değerlendirir.9A
Müdahale stratejilerini açıklar ve ergoterapi programını planlar.9A
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pediatri uygulamalarında performans alanlarına göre kavramsal boyutMebis Notları
2Performans alanları olan günlük yaşam aktiviteleri, üretici aktiviteler,

oyun/serbest zaman aktiviteleri teorik çerçevesi
Mebis Notları
3Ailenin sorunlarıMebis Notları
4Özel gereksinimli çocuğu tutma ve taşıma yöntemlerinin temel prensipleri1.Kaynağın 7. Bölümü
5Uyku eğitimi- vaka üzerinde çalışma1. kaynağın 9. Bölümü
6Tuvalet eğitimi -vaka üzerinde çalışma1. kaynağın 9. bölümü
7Banyo eğitimi- vaka üzerinde çalışma1. kaynağın 9. bölümü
8Giyinme eğitimi- vaka üzerinde çalışma1. Kaynağın 9. Bölümü
9Beslenme eğitimi- vaka üzerinde çalışma1. kaynağın 9. bölümü
10Kavrama ve el becerileri eğitimi - vaka üzerinde çalışma1. kaynağın 13. Bölümü
11Oyun uygulamaları - vaka üzerinde çalışma1. kaynağın 3. Bölümü
Kaynak
1. Kramer P, Hinojosa J.: Frame of Reference for Pediatric Occupational Therapy, Lippincott, Williams & Wilkins 1999, USA 2. Kayıhan H, Kırdı N, Uyanık M, Düger T, Hazar G.: Serebral Paralizili Çocuk ve Bağımsız Yaşam, H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları 15, Ankara 1995. 3. Crepeau EB, Cohn ES, Schell BA B, Willard & Spackman’s Occupational Therapy, Lippincott Williams & Wilkins , 2003 USA. 4. Pedretti’s Occupational Therapy Practice Skills for Physical Dysfunction, Mosby Elsevier, 2006, USA.
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı428
Genel Sınav ve Hazırlığı14342
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(78/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK VE BAĞIMSIZ YAŞAM-Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Halime AVUNÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖzel gereksinimi olan çocuklarda performans alanlarına göre aktiviteleri ve bağımsız yaşama etkisini açıklamak, aile ve bakım verenlerle kişiye özel değerlendirme ve müdahalelerin temel özelliklerinin kavranmasını sağlamak ve günlük yaşam aktiviteleri, kavrama/el becerileri ve oyun alanlarındaki uygulamaya yansıtmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Pediatri uygulamalarında performans alanlarına göre kavramsal boyut,Performans alanları olan günlük yaşam aktiviteleri, üretici aktiviteler,

oyun/serbest zaman aktiviteleri teorik çerçevesi,Ailenin sorunları,Özel gereksinimli çocuğu tutma ve taşıma yöntemlerinin temel prensipleri,Uyku eğitimi- vaka üzerinde çalışma,Tuvalet eğitimi -vaka üzerinde çalışma,Banyo eğitimi- vaka üzerinde çalışma,Giyinme eğitimi- vaka üzerinde çalışma,Beslenme eğitimi- vaka üzerinde çalışma,Kavrama ve el becerileri eğitimi - vaka üzerinde çalışma,Oyun uygulamaları - vaka üzerinde çalışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Özel gereksinimli çocuklarda sıklıkla görülen nörolojik fonksiyon bozukluklarını ve bunların performansa etkisini açıklar.9A
Nörolojik fonksiyon bozukluğu olan çocuklarda ailenin ve bakım verenlerin sorunlarını tarif eder.9A
Özel gereksinimi olan çocuklarda günlük yaşam aktiviteleri, üretici ve oyun /serbest zaman aktivitelerini değerlendirir.9A
Müdahale stratejilerini açıklar ve ergoterapi programını planlar.9A
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Pediatri uygulamalarında performans alanlarına göre kavramsal boyutMebis Notları
2Performans alanları olan günlük yaşam aktiviteleri, üretici aktiviteler,

oyun/serbest zaman aktiviteleri teorik çerçevesi
Mebis Notları
3Ailenin sorunlarıMebis Notları
4Özel gereksinimli çocuğu tutma ve taşıma yöntemlerinin temel prensipleri1.Kaynağın 7. Bölümü
5Uyku eğitimi- vaka üzerinde çalışma1. kaynağın 9. Bölümü
6Tuvalet eğitimi -vaka üzerinde çalışma1. kaynağın 9. bölümü
7Banyo eğitimi- vaka üzerinde çalışma1. kaynağın 9. bölümü
8Giyinme eğitimi- vaka üzerinde çalışma1. Kaynağın 9. Bölümü
9Beslenme eğitimi- vaka üzerinde çalışma1. kaynağın 9. bölümü
10Kavrama ve el becerileri eğitimi - vaka üzerinde çalışma1. kaynağın 13. Bölümü
11Oyun uygulamaları - vaka üzerinde çalışma1. kaynağın 3. Bölümü
Kaynak
1. Kramer P, Hinojosa J.: Frame of Reference for Pediatric Occupational Therapy, Lippincott, Williams & Wilkins 1999, USA 2. Kayıhan H, Kırdı N, Uyanık M, Düger T, Hazar G.: Serebral Paralizili Çocuk ve Bağımsız Yaşam, H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları 15, Ankara 1995. 3. Crepeau EB, Cohn ES, Schell BA B, Willard & Spackman’s Occupational Therapy, Lippincott Williams & Wilkins , 2003 USA. 4. Pedretti’s Occupational Therapy Practice Skills for Physical Dysfunction, Mosby Elsevier, 2006, USA.
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:03Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:06