Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YEME VE YUTMA BOZUKLUKLARI2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYutma bozukluğu tedavisinde interdisipliner sağlık ekibi içinde ergoterapinin katkısını keşfetmek ve sağlık profesyonelleri arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla kanıta dayalı yutma bozukluğu yaklaşımları için gerekli koşulları tanımlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yutma bozukluğuna eşlik eden belirtiler ve semptomlar,Güçsüzlük tedavisinde disiplinler arası sağlık ekibinde ergoterapinin rolü.,Kendine beslenme, biliş, algılama, duyu ve motor becerileri ve yutma bozukluğunda postürel kontrol içeren yutma eğitimi,Günlük yaşam aktivitelerinde güvenli bir şekilde performansı sağlamak veya müdahale ve metotları geliştirmek,Beslenme, beslenme performansını sağlamak için beslenme yeme ve yutma tedavisi,Temel ergoterapi eğitiminin bir parçası olarak değerlendirme.,Yutma bozukluğunun değerlendirilmesi,Yutma bozukluğunun değerlendirilmesi,Bireyselleştirilmiş konpanse edici yutma stratejileri, modifiye diyetler, özel yemekler ve ileri beslenme becerileri,Bireysel beslenme ve yutkunma stratejileri konusunda bakım veren eğitimi,Kognitif sorunlar,Kognitif sorunların değerlendirilmesi,Duyu bütünleme; prematürite için oral savunmasızlık aktiviteleri,Grup çalışması, vaka yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Yutma bozukluğuna eşlik eden problem ve semptomları tanımlar.
Yutma bozukluğu değerlendirme ve tedavisindeki en temel ilkeleri tanımlar.
Yutma bozukluğunda en iyi sonuca ulaşmak için sağlık profesyonelleri arasında işbirliğini teşvik etmek için gerekli koşulları tanımlar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yutma bozukluğuna eşlik eden belirtiler ve semptomlarVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
2Güçsüzlük tedavisinde disiplinler arası sağlık ekibinde ergoterapinin rolü.Verilen ders notuna önceden hazırlanılması
3Kendine beslenme, biliş, algılama, duyu ve motor becerileri ve yutma bozukluğunda postürel kontrol içeren yutma eğitimiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
4Günlük yaşam aktivitelerinde güvenli bir şekilde performansı sağlamak veya müdahale ve metotları geliştirmekVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
5Beslenme, beslenme performansını sağlamak için beslenme yeme ve yutma tedavisiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
6Temel ergoterapi eğitiminin bir parçası olarak değerlendirme.Verilen ders notuna önceden hazırlanılması
7Yutma bozukluğunun değerlendirilmesiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
8Yutma bozukluğunun değerlendirilmesiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
9Bireyselleştirilmiş konpanse edici yutma stratejileri, modifiye diyetler, özel yemekler ve ileri beslenme becerileriVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
10Bireysel beslenme ve yutkunma stratejileri konusunda bakım veren eğitimiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
11Kognitif sorunlarVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
12Kognitif sorunların değerlendirilmesiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
13Duyu bütünleme; prematürite için oral savunmasızlık aktiviteleriVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
14Grup çalışması, vaka yönetimiVerilen ders notuna önceden hazırlanılması
Kaynak
Numan Demir, Selen Serel Arslan, Ayşe Karaduman,(2015), Klinisyenler İçin Yutma Floroskopi Rehberi, Pelikan Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu