Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Görkem ATA
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Miray BUDAK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSolunum sistemi anatomisi ve fizyolojisi ve solunum sistemi hastalıkları ve bu problemlerin aktivite performansı ve kişiye ait faktörler yönünden değerlendirilmesi ve ergoterapi yaklaşımları konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisi,Solunum sistemi hastalıkları ve patofizyolojisi,Pulmoner problemi olan hastalarda fiziksel aktivite ve egzersiz kapasitesi,Pulmoner problemlerde risk faktörleri,Pulmoner rehabilitasyon ,Pulmoner rehabilitasyona özgü sonuç ölçüm yöntemleri,Pulmoner rehabilitasyonda ergoterapistin rolü ,Pulmoner problemi olan hastalarda fiziksel fonksiyon ve günlük yaşam aktiviteleri,Gevşeme teknikleri ,Dispne ve rehabilitasyonu,Enerji koruma teknikleri,Pulmoner rehabilitasyonda ekipman ve çevre adaptasyonları,Pulmoner rehabilitasyonda psikososyal yaklaşımlar
,Hasta ve aile eğitimi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Solunum sistemi anatomi ve fizyolojisi ile solunum sistemi hastalıklarını genel anlamda tanımlar.
Solunum sistemi problemi olan kişilerde aktivitenin önemini ve etkisini açıklar.
Solunum sisteme ait risk faktörlerini tanımlar
Pulmoner rehabilitasyonda ergoterapistin rolünü açıklar.
Temel düzeyde pulmoner rehabilitasyona özgü sonuç ölçüm yöntemlerini ergoterapiye özel değerlendirme yöntemleri ile birleştirir, tanımlar ve uygular
Solunum sistemi problemlerinde ortaya çıkan klinik tablo doğrultusunda performans ve katılım problemlerini belirler ve listeler
Solunum problemi olan hastalarda fiziksel aktivitenin önemini açıklar ve bu amaçla ergoterapi müdahalelerini palanlar ve uygular
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisiİlgili kitap bölümünü okunması
2Solunum sistemi hastalıkları ve patofizyolojisiİlgili kitap bölümünü okunması
3Pulmoner problemi olan hastalarda fiziksel aktivite ve egzersiz kapasitesiİlgili kitap bölümünü okunması
4Pulmoner problemlerde risk faktörleriİlgili kitap bölümünü okunması
5Pulmoner rehabilitasyon İlgili kitap bölümünü okunması
6Pulmoner rehabilitasyona özgü sonuç ölçüm yöntemleriİlgili kitap bölümünü okunması
7Pulmoner rehabilitasyonda ergoterapistin rolü İlgili kitap bölümünü okunması
8Pulmoner problemi olan hastalarda fiziksel fonksiyon ve günlük yaşam aktiviteleriİlgili kitap bölümünü okunması
9Gevşeme teknikleri İlgili kitap bölümünü okunması
10Dispne ve rehabilitasyonuİlgili kitap bölümünü okunması
11Enerji koruma teknikleriİlgili kitap bölümünü okunması
12Pulmoner rehabilitasyonda ekipman ve çevre adaptasyonlarıİlgili kitap bölümünü okunması
13Pulmoner rehabilitasyonda psikososyal yaklaşımlar
İlgili kitap bölümünü okunması
14Hasta ve aile eğitimiİlgili kitap bölümünü okunması
Kaynak
1- Heidi McHugh Pendleton Occupational therapy practice skills for physical dysfunction , Mosby Elsevier 2005 2- Hodgin E. H., Celli B.R, Connars G.L. ( 2000 ) “ Pulmonary Rehabilitation guidelines to success” Lippincott Williams& Wilkins. 3- Cherniak NS. Rehabilitation of The Patient with Respiratory Disease. McGraw-Hill, NewYork,1999 4- Rachel Garrod Pulmonary Rehabilitation: A Multidisciplinary Approach Wiley-Blackwell 2004 5- Güncel literatür

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu