Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKİYATRİDE ERGOTERAPİ-Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özden ERKAN OĞUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özden ERKAN OĞUL
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Kübra Ş. SEZER
Dersin AmacıÇocuk, adolesan ve erişkin bireylerde demans, duygu durum bozuklukları, madde kullanımı, yeme problemleri, kişilik bozuklukları, şizofreni ve kafa travması sonrası oluşan davranış bozuklukları gibi mental sağlığın etkilendiği durumlarda sosyal ve kişilerarası ilişkilerle ilgili üretkenlik ve toplumsal katılımı analiz etmek ve müdahale programını planlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Psikiyatride ergoterapinin yeri,Yaratıcı beceri modelinin temel kavramları ve evreleri,Yaratıcı becerinin gelişimi, özellikleri ve değerlendirmesi,Yaratıcı becerinin değerlendirmesi - uygulama,Yaratıcı becerinin seviyeleri,Yaratıcı beceriler modeli- Grup 1,Yaratıcı beceriler modeli- Grup 2,Yaratıcı beceriler modeli- Grup 3,Çocuk psikiyatride ergoterapi,Adolesan psikiyatride ergoterapi,HIV/AIDS?de ergoterapi, Örnek uygulama,Örnek uygulama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Psikososyal değerlendirme sonuçlarını analiz edebilecektir.13, 19, 9A, E
Bireylerin iş, okul, sosyal çevre, günlük yaşam ve boş zaman aktivitelerini geliştirir.13, 19, 9A, E
Kişi merkezli yaratıcı beceriler modeli tanımlar ve uygular.13, 19, 9A, E
Seçtiği müdahale yöntemlerinde aktiviteleri kullanarak aktivite analiz ve sentezini açıklayabilecektir.13, 19, 9A, D
Kişilerin aktivite performanslarını geliştirmek üzere toplum ile işbirliği yapar.13, 19, 9A, E
Psikiyatri alanında ergoterapi değerlendirme ve müdahalelerinde kullanılan modelleri kavrayabilecektir.13, 19, 9A, E
Model çerçevesinde müdahale programı planlar.13, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Psikiyatride ergoterapinin yeriThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa 8-10
2Yaratıcı beceri modelinin temel kavramları ve evreleriThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa13-38
3Yaratıcı becerinin gelişimi, özellikleri ve değerlendirmesiThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa13-38
4Yaratıcı becerinin değerlendirmesi - uygulamaThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa 102-157
5Yaratıcı becerinin seviyeleriThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa 42-90
6Yaratıcı beceriler modeli- Grup 1The Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa 49-59
7Yaratıcı beceriler modeli- Grup 2The Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa 59-83
8Yaratıcı beceriler modeli- Grup 3The Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa 83-90
9Çocuk psikiyatride ergoterapiOccupational Therapy for Child and Adolescent Mental Health Bölüm 3 : Yaşlara Uygun Ergoterapi
10Adolesan psikiyatride ergoterapiOccupational Therapy for Child and Adolescent Mental Health Bölüm 3 : Yaşlara Uygun Ergoterapi
12HIV/AIDS?de ergoterapihttps://www.tcd.ie/tsmj/2003/HIVAIDS.htm
12 Örnek uygulamaThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice
13Örnek uygulamaThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice
Kaynak
Ders notu verilecektir.
Crouch R., Alers V. Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health. Whurr Publishers, London, 2005. - Breınes EB. Occupational Therapy Actıvıtıes for Practice and Teaching. Whurr Publishers, London, 2004. - Brown C., Stoffel VC. Occupational Therapy in Mental Health, Davis Company, Philadelphia, 2011. - Scaffa M. Occupational Therapy in Community Based Practice Settıngs. Davis Company, 2001. The Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice, Independent Publishing Network (July 8, 2015)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(56/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PSİKİYATRİDE ERGOTERAPİ-Bahar Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özden ERKAN OĞUL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özden ERKAN OĞUL
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Kübra Ş. SEZER
Dersin AmacıÇocuk, adolesan ve erişkin bireylerde demans, duygu durum bozuklukları, madde kullanımı, yeme problemleri, kişilik bozuklukları, şizofreni ve kafa travması sonrası oluşan davranış bozuklukları gibi mental sağlığın etkilendiği durumlarda sosyal ve kişilerarası ilişkilerle ilgili üretkenlik ve toplumsal katılımı analiz etmek ve müdahale programını planlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Psikiyatride ergoterapinin yeri,Yaratıcı beceri modelinin temel kavramları ve evreleri,Yaratıcı becerinin gelişimi, özellikleri ve değerlendirmesi,Yaratıcı becerinin değerlendirmesi - uygulama,Yaratıcı becerinin seviyeleri,Yaratıcı beceriler modeli- Grup 1,Yaratıcı beceriler modeli- Grup 2,Yaratıcı beceriler modeli- Grup 3,Çocuk psikiyatride ergoterapi,Adolesan psikiyatride ergoterapi,HIV/AIDS?de ergoterapi, Örnek uygulama,Örnek uygulama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Psikososyal değerlendirme sonuçlarını analiz edebilecektir.13, 19, 9A, E
Bireylerin iş, okul, sosyal çevre, günlük yaşam ve boş zaman aktivitelerini geliştirir.13, 19, 9A, E
Kişi merkezli yaratıcı beceriler modeli tanımlar ve uygular.13, 19, 9A, E
Seçtiği müdahale yöntemlerinde aktiviteleri kullanarak aktivite analiz ve sentezini açıklayabilecektir.13, 19, 9A, D
Kişilerin aktivite performanslarını geliştirmek üzere toplum ile işbirliği yapar.13, 19, 9A, E
Psikiyatri alanında ergoterapi değerlendirme ve müdahalelerinde kullanılan modelleri kavrayabilecektir.13, 19, 9A, E
Model çerçevesinde müdahale programı planlar.13, 19, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Psikiyatride ergoterapinin yeriThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa 8-10
2Yaratıcı beceri modelinin temel kavramları ve evreleriThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa13-38
3Yaratıcı becerinin gelişimi, özellikleri ve değerlendirmesiThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa13-38
4Yaratıcı becerinin değerlendirmesi - uygulamaThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa 102-157
5Yaratıcı becerinin seviyeleriThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa 42-90
6Yaratıcı beceriler modeli- Grup 1The Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa 49-59
7Yaratıcı beceriler modeli- Grup 2The Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa 59-83
8Yaratıcı beceriler modeli- Grup 3The Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice Sayfa 83-90
9Çocuk psikiyatride ergoterapiOccupational Therapy for Child and Adolescent Mental Health Bölüm 3 : Yaşlara Uygun Ergoterapi
10Adolesan psikiyatride ergoterapiOccupational Therapy for Child and Adolescent Mental Health Bölüm 3 : Yaşlara Uygun Ergoterapi
12HIV/AIDS?de ergoterapihttps://www.tcd.ie/tsmj/2003/HIVAIDS.htm
12 Örnek uygulamaThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice
13Örnek uygulamaThe Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice
Kaynak
Ders notu verilecektir.
Crouch R., Alers V. Occupational Therapy in Psychiatry and Mental Health. Whurr Publishers, London, 2005. - Breınes EB. Occupational Therapy Actıvıtıes for Practice and Teaching. Whurr Publishers, London, 2004. - Brown C., Stoffel VC. Occupational Therapy in Mental Health, Davis Company, Philadelphia, 2011. - Scaffa M. Occupational Therapy in Community Based Practice Settıngs. Davis Company, 2001. The Vona Du Toit Model of Creative Ability: A Practical Guide for Acute Mental Health Occupational Therapy Practice, Independent Publishing Network (July 8, 2015)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:03Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:06