Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERGOTERAPİDE ETİK2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEtik, ahlak ve deontoloji kavramlarını, ergoterapi etik kurallarını ve uygulama standartlarını, klinik ve araştırma etiğini öğretip benimseterek öğrencilerin bir ergoterapist olarak rehabilitasyon ekibi içinde profesyonel ve etik davranış göstermesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Ders içeriğinin anlatılması, önemli terimlerin tartışılması,2. Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları arasındaki ilişkilerde deontoloji, hasta ve çocuk haklarının incelenmesi,3. Rehabilitasyon kavramı, ekip çalışması ve sağlık profesyonellerinin çalışma prensipleri,4. Etik ve hukuk kavramı,5. Ergoterapistin rolü, ekip çalışmasında yeri, hukukta yeri, çalışma alanları, ergoterapistin eğitim durumu, Türkiye ve dünyadaki yeri(ödev sunumu),6. Ergoterapi etiğinde teorik perspektif ve yetkin birimler,7. Mesleki deontoloji ve ulusal/uluslar arası etik deklerasyonlar,8. Ergoterapistlerin etik prensipleri,9. Ergoterapide etik sorunlar ve çözüm yollar,10. Ergoterapide uygulama standartları,11. Ergoterapide uygulama standartlarının tartışılması,12. Etik problemler ve problem çözme (ödev sunumu),13. Araştırma etiği,14. Ergoterapinin çalışma alanları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ergoterapi mesleğinde etik prensipleri tartışabilmesi1, 11, 3A, C
Rehabilitasyon alanında etik kuralları tanımlayabilmesi1, 11, 3A, C
Ergoterapi mesleğinin etik prensiplerini açıklaması1, 11, 3A, C, D
Hasta, rehabilitasyon ekibinin hak ve sorumluluklarını ifade etmesi1, 11, 3A, C
Ergoterapist olarak etik uygulama standartlarını oluşturabilmesi1, 11, 3A, C
Ergoterapide etik prensipleri rapor etmesi1, 11, 3A, C
Ergoterapide etik sorunları çözümlemesi1, 11, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 11: Seminer, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Ders içeriğinin anlatılması, önemli terimlerin tartışılmasıÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
22. Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları arasındaki ilişkilerde deontoloji, hasta ve çocuk haklarının incelenmesiÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
33. Rehabilitasyon kavramı, ekip çalışması ve sağlık profesyonellerinin çalışma prensipleriÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
44. Etik ve hukuk kavramıÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
55. Ergoterapistin rolü, ekip çalışmasında yeri, hukukta yeri, çalışma alanları, ergoterapistin eğitim durumu, Türkiye ve dünyadaki yeri(ödev sunumu)Önceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
66. Ergoterapi etiğinde teorik perspektif ve yetkin birimlerÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
77. Mesleki deontoloji ve ulusal/uluslar arası etik deklerasyonlarÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
88. Ergoterapistlerin etik prensipleriÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
99. Ergoterapide etik sorunlar ve çözüm yollarÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
1010. Ergoterapide uygulama standartlarıÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
1111. Ergoterapide uygulama standartlarının tartışılmasıÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
1212. Etik problemler ve problem çözme (ödev sunumu)Önceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
1313. Araştırma etiğiÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
1414. Ergoterapinin çalışma alanlarıÖnceden verilen ders notuna hazırlanarak gelinmesi
Kaynak
Dersin sorumlusu tarafından verilecektir
-Reference Guide to the Occupational Therapy Code of Ethics ands Ethics Standarts, AOTA 2010 -Occupational Therapy: Principles and Practice, Alice J Punwar -Ethics in Rehabilitation, A clinical perspective, B.L.Kornblau, S.P. Starling -Continuing Professional Development: A Guide For Therapists -Tübitak araştırma ve yayın etiği kurulu yönetmeliği

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu