Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KORUYUCU ERGOTERAPİ VE ÇEVRESEL DÜZENLEMELER2+022
Ders Programı Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Kübra Şahadet SEZER
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kübra Şahadet SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKoruyucu ergoterapi kavramları, bireyin rol performansını etkileyen ergonomik risk faktörleri, kişilerin çevresinde karşılaşabileceği engeller ve engelleri kaldırmaya yönelik uygun düzenlemeler öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Koruyucu ergoterapi kavramı(insan-aktivite- çevre) ve koruyucu

ergoterapi hedef grupları,Koruyucu ergoterapi stratejileri ve ergonomi,Farklı gruplarda değerlendirme sistemleri ve strateji geliştirme (grup

çalışması),Geliştirilen stratejilerin uygulanması I,Koruyucu ergoterapi deneyimlerinin, avantaj ve dezavantajlarının

tartışılması,Fiziksel çevre değerlendirme,Fiziksel çevre ve müdahale stratejileri,Sosyal çevre değerlendirme,Sosyal çevre ve müdahale stratejileri,Ev rehabilitasyonu ile ilgili ev değerlendirmeleri,Farklı özür grupları için ev adaptasyonları ve çevre düzenlemeleri,Farklı tasarımların üretilmesi ve tartışılması,Vaka Örneklemesi,Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ulaşılabilirliği sağlamak amacıyla fiziksel, sosyal, kültürel ve kurumsal çevreyi değerlendirmek ve düzenlemeler yapmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanması1, 10, 12, 15, 18, 3A, C, F
Koruyucu ergoterapi yaklaşımlarını tanımlayabilmesi1, 12, 15, 18, 3A, C
Ulaşılabilir bir çevrenin özelliklerini belirtebilmesi1, 12, 15, 18, 3A, C
Kişi ve toplulukların aktivite ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak uygulama metodları ve modelleri karşılaştırabilmesi1, 12, 15, 18, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Koruyucu ergoterapi kavramı(insan-aktivite- çevre) ve koruyucu

ergoterapi hedef grupları
Ders notuna hazırlanılması
2Koruyucu ergoterapi stratejileri ve ergonomiDers notuna hazırlanılması
3Farklı gruplarda değerlendirme sistemleri ve strateji geliştirme (grup

çalışması)
Ders notuna hazırlanılması
4Geliştirilen stratejilerin uygulanması IDers notuna hazırlanılması
5Koruyucu ergoterapi deneyimlerinin, avantaj ve dezavantajlarının

tartışılması
Ders notuna hazırlanılması
6Fiziksel çevre değerlendirmeDers notuna hazırlanılması
7Fiziksel çevre ve müdahale stratejileriDers notuna hazırlanılması
8Sosyal çevre değerlendirmeDers notuna hazırlanılması
9Sosyal çevre ve müdahale stratejileriDers notuna hazırlanılması
10Ev rehabilitasyonu ile ilgili ev değerlendirmeleriDers notuna hazırlanılması
11Farklı özür grupları için ev adaptasyonları ve çevre düzenlemeleriDers Notuna Hazırlanılması
12Farklı tasarımların üretilmesi ve tartışılmasıDers notuna hazırlanılması
13Vaka ÖrneklemesiDers notuna hazırlanılması
14Tartışma
Kaynak
1. Scaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness. 2. Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu