Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KORUYUCU ERGOTERAPİ VE ÇEVRESEL DÜZENLEMELER-Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Hilal BOSTANCI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKoruyucu ergoterapi kavramları, bireyin rol performansını etkileyen ergonomik risk faktörleri, kişilerin çevresinde karşılaşabileceği engeller ve engelleri kaldırmaya yönelik uygun düzenlemeler öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Koruyucu ergoterapi kavramı(insan-aktivite- çevre) ve koruyucu

ergoterapi hedef grupları,Koruyucu ergoterapi stratejileri ve ergonomi,Farklı gruplarda değerlendirme sistemleri ve strateji geliştirme (grup

çalışması),Geliştirilen stratejilerin uygulanması I,Koruyucu ergoterapi deneyimlerinin, avantaj ve dezavantajlarının

tartışılması,Fiziksel çevre değerlendirme,Fiziksel çevre ve müdahale stratejileri,Sosyal çevre değerlendirme,Sosyal çevre ve müdahale stratejileri,Ev rehabilitasyonu ile ilgili ev değerlendirmeleri,Farklı özür grupları için ev adaptasyonları ve çevre düzenlemeleri,Farklı tasarımların üretilmesi ve tartışılması,Ergonomi Değerlendirmelerinin Uygulanması, Ergonomi Değerlendirmelerinin Uygulanması II ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Koruyucu ergoterapi kavramını tanımlar.9A
Bireyin rol performansını etkileyen ergonomik risk faktörlerini açıklar.12, 9A
Kişilerin çevresinde karşılaşabileceği engelleri tanımlar.13, 9A
Engelleri kaldırmaya yönelik uygun düzenlemeleri öğrenir.4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Koruyucu ergoterapi kavramı(insan-aktivite- çevre) ve koruyucu

ergoterapi hedef grupları
1. Scaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness.
2Koruyucu ergoterapi stratejileri ve ergonomi1. Scaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness.
3Farklı gruplarda değerlendirme sistemleri ve strateji geliştirme (grup

çalışması)
1. Scaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness.
4Geliştirilen stratejilerin uygulanması I2. Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.
5Koruyucu ergoterapi deneyimlerinin, avantaj ve dezavantajlarının

tartışılması
Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.
6Fiziksel çevre değerlendirme Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.
7Fiziksel çevre ve müdahale stratejileri Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.
8Sosyal çevre değerlendirme Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.
9Sosyal çevre ve müdahale stratejileri Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.ı
10Ev rehabilitasyonu ile ilgili ev değerlendirmeleriScaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness.
11Farklı özür grupları için ev adaptasyonları ve çevre düzenlemeleriScaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness.
12Farklı tasarımların üretilmesi ve tartışılmasıScaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness.
13Ergonomi Değerlendirmelerinin UygulanmasıMEBİS Ders Notları
14 Ergonomi Değerlendirmelerinin Uygulanması II MEBİS Ders Notları
Kaynak
1. Scaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness. 2. Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KORUYUCU ERGOTERAPİ VE ÇEVRESEL DÜZENLEMELER-Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Hilal BOSTANCI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKoruyucu ergoterapi kavramları, bireyin rol performansını etkileyen ergonomik risk faktörleri, kişilerin çevresinde karşılaşabileceği engeller ve engelleri kaldırmaya yönelik uygun düzenlemeler öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Koruyucu ergoterapi kavramı(insan-aktivite- çevre) ve koruyucu

ergoterapi hedef grupları,Koruyucu ergoterapi stratejileri ve ergonomi,Farklı gruplarda değerlendirme sistemleri ve strateji geliştirme (grup

çalışması),Geliştirilen stratejilerin uygulanması I,Koruyucu ergoterapi deneyimlerinin, avantaj ve dezavantajlarının

tartışılması,Fiziksel çevre değerlendirme,Fiziksel çevre ve müdahale stratejileri,Sosyal çevre değerlendirme,Sosyal çevre ve müdahale stratejileri,Ev rehabilitasyonu ile ilgili ev değerlendirmeleri,Farklı özür grupları için ev adaptasyonları ve çevre düzenlemeleri,Farklı tasarımların üretilmesi ve tartışılması,Ergonomi Değerlendirmelerinin Uygulanması, Ergonomi Değerlendirmelerinin Uygulanması II ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Koruyucu ergoterapi kavramını tanımlar.9A
Bireyin rol performansını etkileyen ergonomik risk faktörlerini açıklar.12, 9A
Kişilerin çevresinde karşılaşabileceği engelleri tanımlar.13, 9A
Engelleri kaldırmaya yönelik uygun düzenlemeleri öğrenir.4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Koruyucu ergoterapi kavramı(insan-aktivite- çevre) ve koruyucu

ergoterapi hedef grupları
1. Scaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness.
2Koruyucu ergoterapi stratejileri ve ergonomi1. Scaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness.
3Farklı gruplarda değerlendirme sistemleri ve strateji geliştirme (grup

çalışması)
1. Scaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness.
4Geliştirilen stratejilerin uygulanması I2. Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.
5Koruyucu ergoterapi deneyimlerinin, avantaj ve dezavantajlarının

tartışılması
Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.
6Fiziksel çevre değerlendirme Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.
7Fiziksel çevre ve müdahale stratejileri Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.
8Sosyal çevre değerlendirme Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.
9Sosyal çevre ve müdahale stratejileri Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.ı
10Ev rehabilitasyonu ile ilgili ev değerlendirmeleriScaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness.
11Farklı özür grupları için ev adaptasyonları ve çevre düzenlemeleriScaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness.
12Farklı tasarımların üretilmesi ve tartışılmasıScaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness.
13Ergonomi Değerlendirmelerinin UygulanmasıMEBİS Ders Notları
14 Ergonomi Değerlendirmelerinin Uygulanması II MEBİS Ders Notları
Kaynak
1. Scaffa Me., Reıtz Sm., Pızzı Ma. Occupatıonal Therapy In The Promotıon Of Health And Wellness. 2. Pendleton Hm, Shultz- Krohn. Pedrettı?s Occupatıonal Therapy Practıce Skılls For Physıcal Dysfunctıon. Mosby, Calıfornıa, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
2
PY-2. Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
3
PY-3. Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
4
PY-4. Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
5
PY-5. Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
9
PY-9. Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
10
PY-10. Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu