Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BÜYÜME VE GELİŞME2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Halime AVUNÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıNormal hareketin gelişimi, gelişimsel biomekanik, spinal eğrilerin gelişimi, sinir sistemi, refleksler, duyu ve algının gelişimi, kardiyovasküler ve pulmoner sistemlerin gelişimi, oromotor gelişim, düzeltici, koruyucu ve denge reaksiyonları, hareket disfonksiyonlarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Normal Gelişim Parametreleri,Gelişim Teorileri, Gelişim Kavramları,Hareket Gelişiminin Kinezyolojik Yönden İncelenmesi , Motor kontrol, öğrenme ve modelleri,Refleks, duyu, tecrübe, Gelişimi Etkileyen Muskuloskeletal Faktörler,Gelişimi Etkileyen Kardiyopulmoner Faktörler , Gelişimi Etkileyen Nöromotor Faktörler ,Gelişimi Etkileyen Psikososyal Faktörler,Gelişimin Önemli Olayları , Hareketin komponentleri,Ara sınav,Postüral Reaksiyonlar, Düzeltme, koruma ve denge reaksiyonları,Hareketin Gelişmesi , Aylara göre Dönüm noktaları,Oromotor gelişim , Neonat ve İnfant Devre gelişim,4.-6. ay Gelişim,7.-11.ay Gelişim,,Yürüme Çağındaki Çocuk Gelişimi,24-36.ay Gelişim; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Gelişimsel teorileri açıklayabilmesi.1, 3, 8A, C
Normal gelişim sürecini etkileyen faktörleri bilmesi.1, 3, 8A, C
Gelişimi etkileyen anormallikleri süreçle ilişkilendirerek karşılaştırabilmesi1, 3, 8A, C
Postüral reaksiyonlar, düzeltme, koruma ve denge reaksiyonlarını tanımlayabilmesi.1, 3, 8A, C
Hareketin gelişimini ifade edebilmesi1, 3, 8A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Normal Gelişim ParametreleriÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
2Gelişim Teorileri, Gelişim KavramlarıÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
3Hareket Gelişiminin Kinezyolojik Yönden İncelenmesi , Motor kontrol, öğrenme ve modelleriÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
4Refleks, duyu, tecrübe, Gelişimi Etkileyen Muskuloskeletal FaktörlerÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
5Gelişimi Etkileyen Kardiyopulmoner Faktörler , Gelişimi Etkileyen Nöromotor Faktörler ,Gelişimi Etkileyen Psikososyal FaktörlerÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
6Gelişimin Önemli Olayları , Hareketin komponentleriÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
7Ara sınavÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
8Postüral Reaksiyonlar, Düzeltme, koruma ve denge reaksiyonlarıÖnceden verilen ders notuna hazırlanılmas
9Hareketin Gelişmesi , Aylara göre Dönüm noktalarıÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
10Oromotor gelişim , Neonat ve İnfant Devre gelişimÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
114.-6. ay GelişimÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
127.-11.ay Gelişim,Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
13Yürüme Çağındaki Çocuk GelişimiÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
1424-36.ay GelişimÖnceden verilen ders notuna hazırlanılması
Kaynak
Dersin sorumlusu tarafından verilecektir.
1. Fogel A, Nelson G. Child Development, USA, 1988. 2. Scully RM, Barnes MR, ?Physical Therapy, Lippincotti Co, Philadelphia, 1989. 3. Trombly, CA ?Occupational Therapy for Physical Dysfunction?, William&Wilkins, 1989, Baltimore, USA. 4. Uyanık M, Kayıhan H. 2009. Down Syndrome: Sensory integration, vestibular stimulation and neurodevelopmental therapy approaches for children. In: JH Stone, M Blouin, editors. International Encyclopedia of Rehabilitation, USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu