Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖĞRENCİ MEZUNİYET PROJESİ2+446
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Devrim TARAKCI, Öğr.Gör. Hilal BOSTANCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı ergoterapi lisans eğitimi boyunca öğrenilen bilgilerin literatür ışığında araştırılması, araştırma/proje planlama, araştırmayı uygulama, sonuçların yorumlanması ve araştırmanın/projenin yazılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; Mezuniyet projesi hakkında genel bilgi,Literatür bilgilerinin toplanması,Literatür bilgilerinin toplanması,Literatür bilgilerinin ve verilerin toplanması,Verilerin toplanması,Verilerin toplanması,İstatistiklerin yapılması,İstatistiklerin yapılması,Bulguların yorumlanması,Bulguların yorumlanması,Projenin yazılması,Projenin yazılması,Projenin sunumu,Mezuniyet projesi hakkında rapor; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Araştırma bulgularını yorumlar, analiz eder, tez halinde rapor yazar ve projesini sunar10, 12, 22, 3, 4B, D, F
Kişi- merkezli yaklaşımı kullanarak ergoterapi teorileri ile ilişkili biyolojik, tıbbi, psikolojik, sosyal ve teknolojik bilimlerden edindiği bilgileri sentezler ve proje geliştirir1, 10, 16, 22B, D, F
Eğitimleri boyunca edindikleri teorik ve pratik bilgiler ışığında literatür taraması yaparak ergoterapi yöntemlerini ve istatistiksel analizlerini uygular10, 12, 16, 22B, D, F
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 16: Proje Temelli Öğrenme, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mezuniyet projesi hakkında genel bilgi
2Literatür bilgilerinin toplanması
3Literatür bilgilerinin toplanması
4Literatür bilgilerinin ve verilerin toplanması
5Verilerin toplanması
6Verilerin toplanması
7İstatistiklerin yapılması
8İstatistiklerin yapılması
9Bulguların yorumlanması
10Bulguların yorumlanması
11Projenin yazılması
12Projenin yazılması
13Projenin sunumu
14Mezuniyet projesi hakkında rapor
Kaynak
www.scholar.google.com.tr https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu