Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL KİMYA-Güz Dönemi2+33,55
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri maddenin yapısı, ölçüm ve belirsizlikler, atomun yapısı, periyodik cetvel, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar, katılar, mol, molekül kavramları, çözeltiler, asitler ve bazlar, kimyasal reaksiyonlar, reaksiyon denklemleri, radyoaktivite, kimyasal kinetik, kimyasal termodinamik konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel Kimyaya Giriş,Madde, ölçüm ve belirsizlik, maddenin özellikleri,Atomun yapısı,Orbitaller ve periyodik cetvel,Kimyasal bağlar,Sulu çözeltiler, çözelti hazırlama,Asitler-Bazlar, tampon çözeltiler,Redoks reaksiyonları, elektrokimya,Kimyasal reaksiyonlar,Termodinamik,Gazlar,Sıvılar ve katılar,Kimyasal kinetik,Radyoaktivite; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Maddenin yapısını ve özelliklerini tanımlar.10, 16, 9A
1.1. Maddenin tanımı yapar, özelliklerini ve madde hallerini tanımlar.10, 16, 9A
1.2. Maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerini tanımlar.10, 16, 9A
1.3. Maddenin ölçümü, SI birimleri ve bilimsel ölçümlerde belirsizlik kavramlarını tanımlar ve hesaplamalarını yapar.10, 16, 9A
2. Atom, mol, molekül yapılarını tanımlar, ilgili hesaplamaları yaparlar, periyodik tablonun özelliklerini açıklar.10, 16, 9A
2.1. Atomun yapısını, ilgili kuralları tanımlar ve yorumlar.10, 16, 9A
2.2. Mol ve molekül kavramlarını tanımlar ve yorumlar.10, 16, 9A
2.3. Atom, mol ve molekül kavramları ile ilgili hesaplamaları yapar.10, 16, 9A
3. Kimyasal reaksiyonları yazacak ve yorumlayabilecektir.10, 16, 9A
3.1. Kimyasal reaksiyonları sınıflandırır.10, 16, 9A
3.2. Kimyasal reaksiyonları yazar ve denkleştirir.10, 16, 9A
3.3. Sulu çözelti reaksiyonlarından asit-baz reaksiyonları, indirgenme-yükseltgenme reaksiyonlarını denkleştirir, stokiyometrik hesaplamaları yapar.10, 16, 9A
4. Kimyasal termodinamik yasalarını tanımlayacak, uygulayacak ve yorumlar.10, 16, 9A
4.1. Enerji ile ilgili kuramları bilir, enerji, entalpi ve entropi kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.10, 16, 9A
4.2. Enerji dönüşüm kurallarını bilir, ilgili hesaplamaları yapar.10, 16, 9A
4.3. Tepkime ısısı ölçümlerini bilir, enerji kaynağı yakıtları tanırlar.10, 16, 9A
5. Kimyasal kinetik ve reaksiyon hız kavramlarını tanımlar.10, 16, 9A
5.1. Reaksiyon hız denkliğini tanımlar, matematiksel olarak çıkarır ve yorumlar.10, 16, 9A
5.2. Reaksiyon hızının anlamını ve önemini kavrar.10, 16, 9A
5.3. Reaksiyon hız çeşitlerini bilir ve kimyasal kinetik açısından yorumlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel Kimyaya Giriş1, 2, 3, 4
2Madde, ölçüm ve belirsizlik, maddenin özellikleri1, 2, 3, 4
3Atomun yapısı1, 2, 3, 4
4Orbitaller ve periyodik cetvel1, 2, 3, 4
5Kimyasal bağlar1, 2, 3, 4
6Sulu çözeltiler, çözelti hazırlama1, 2, 3, 4
7Asitler-Bazlar, tampon çözeltiler1, 2, 3, 4
8Redoks reaksiyonları, elektrokimya1, 2, 3, 4
9Kimyasal reaksiyonlar1, 2, 3, 4
10Termodinamik1, 2, 3, 4
11Gazlar1, 2, 3, 4
12Sıvılar ve katılar1, 2, 3, 4
13Kimyasal kinetik1, 2, 3, 4
14Radyoaktivite1, 2, 3, 4
Kaynak
1. Ders notları
2. Kimya- Raymond Chang, çev.ed. A. Bahattin Soydan, A.Z. Aroğuz 3. Genel Kimya- Petrucci-Harwood, çev.ed. Tahsin Uyar 4. Temel Üniversite Kimyası-Prof.Dr. Ender Erdik, Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme12448
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12112
Okul Dışı Diğer Faaliyetler122
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12222
Genel Sınav ve Hazırlığı13232
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)158
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(158/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL KİMYA-Güz Dönemi2+33,55
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri maddenin yapısı, ölçüm ve belirsizlikler, atomun yapısı, periyodik cetvel, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar, katılar, mol, molekül kavramları, çözeltiler, asitler ve bazlar, kimyasal reaksiyonlar, reaksiyon denklemleri, radyoaktivite, kimyasal kinetik, kimyasal termodinamik konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Genel Kimyaya Giriş,Madde, ölçüm ve belirsizlik, maddenin özellikleri,Atomun yapısı,Orbitaller ve periyodik cetvel,Kimyasal bağlar,Sulu çözeltiler, çözelti hazırlama,Asitler-Bazlar, tampon çözeltiler,Redoks reaksiyonları, elektrokimya,Kimyasal reaksiyonlar,Termodinamik,Gazlar,Sıvılar ve katılar,Kimyasal kinetik,Radyoaktivite; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Maddenin yapısını ve özelliklerini tanımlar.10, 16, 9A
1.1. Maddenin tanımı yapar, özelliklerini ve madde hallerini tanımlar.10, 16, 9A
1.2. Maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerini tanımlar.10, 16, 9A
1.3. Maddenin ölçümü, SI birimleri ve bilimsel ölçümlerde belirsizlik kavramlarını tanımlar ve hesaplamalarını yapar.10, 16, 9A
2. Atom, mol, molekül yapılarını tanımlar, ilgili hesaplamaları yaparlar, periyodik tablonun özelliklerini açıklar.10, 16, 9A
2.1. Atomun yapısını, ilgili kuralları tanımlar ve yorumlar.10, 16, 9A
2.2. Mol ve molekül kavramlarını tanımlar ve yorumlar.10, 16, 9A
2.3. Atom, mol ve molekül kavramları ile ilgili hesaplamaları yapar.10, 16, 9A
3. Kimyasal reaksiyonları yazacak ve yorumlayabilecektir.10, 16, 9A
3.1. Kimyasal reaksiyonları sınıflandırır.10, 16, 9A
3.2. Kimyasal reaksiyonları yazar ve denkleştirir.10, 16, 9A
3.3. Sulu çözelti reaksiyonlarından asit-baz reaksiyonları, indirgenme-yükseltgenme reaksiyonlarını denkleştirir, stokiyometrik hesaplamaları yapar.10, 16, 9A
4. Kimyasal termodinamik yasalarını tanımlayacak, uygulayacak ve yorumlar.10, 16, 9A
4.1. Enerji ile ilgili kuramları bilir, enerji, entalpi ve entropi kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.10, 16, 9A
4.2. Enerji dönüşüm kurallarını bilir, ilgili hesaplamaları yapar.10, 16, 9A
4.3. Tepkime ısısı ölçümlerini bilir, enerji kaynağı yakıtları tanırlar.10, 16, 9A
5. Kimyasal kinetik ve reaksiyon hız kavramlarını tanımlar.10, 16, 9A
5.1. Reaksiyon hız denkliğini tanımlar, matematiksel olarak çıkarır ve yorumlar.10, 16, 9A
5.2. Reaksiyon hızının anlamını ve önemini kavrar.10, 16, 9A
5.3. Reaksiyon hız çeşitlerini bilir ve kimyasal kinetik açısından yorumlar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Genel Kimyaya Giriş1, 2, 3, 4
2Madde, ölçüm ve belirsizlik, maddenin özellikleri1, 2, 3, 4
3Atomun yapısı1, 2, 3, 4
4Orbitaller ve periyodik cetvel1, 2, 3, 4
5Kimyasal bağlar1, 2, 3, 4
6Sulu çözeltiler, çözelti hazırlama1, 2, 3, 4
7Asitler-Bazlar, tampon çözeltiler1, 2, 3, 4
8Redoks reaksiyonları, elektrokimya1, 2, 3, 4
9Kimyasal reaksiyonlar1, 2, 3, 4
10Termodinamik1, 2, 3, 4
11Gazlar1, 2, 3, 4
12Sıvılar ve katılar1, 2, 3, 4
13Kimyasal kinetik1, 2, 3, 4
14Radyoaktivite1, 2, 3, 4
Kaynak
1. Ders notları
2. Kimya- Raymond Chang, çev.ed. A. Bahattin Soydan, A.Z. Aroğuz 3. Genel Kimya- Petrucci-Harwood, çev.ed. Tahsin Uyar 4. Temel Üniversite Kimyası-Prof.Dr. Ender Erdik, Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:55Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:57