Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I-Güz Dönemi2+33,56
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHastalıklara özgü beslenme ilkelerine uygun tıbbi beslenme tedavisini/diyetini planlayabilmesi için gerekli bilgiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Diyetetiğe Giriş ve Besin Değişim Listeleri,Obezite ve Yeme Bozuklukları ,Obezite ve Yeme Bozukluklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi,Diyabet,Diyabet, Reaktif Hipoglisemi, Metabolik Sendrom,Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi,Kalp-Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi,Hipertansiyon ve Tıbbi Beslenme Tedavisi,Gastrointestinal Sistem Hastalıkları,Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi,Yanık Hastalıkları ve Yanıkta Tıbbi Beslenme Tedavisi,Kemik ve Eklem Hastalıklarında Beslenme,Enteral Beslenme,Parenteral Beslenme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Obezite, yeme bozuklukları, diyabet, reaktif hipoglisemi, metabolik sendrom, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, gastointestinal sistem hastalıkları, kemik ve eklem hastalıkları ile yanık hastalıklarının tanımını ve etiyolojisini açıklar. 10, 14, 16, 4, 6, 9A, E, G
2. Hastalıkların klinik bulgularını ve komplikasyonlarını yorumlar.10, 14, 16, 4, 6, 9A, E, G
3. Akut ve kronik hastalığı olan bireylerde kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi programını geliştirir, uygular ve izler.10, 14, 16, 4, 6, 9A, E, G
4. Hastaların beslenme durumunu değerlendirir ve beslenme konusunda eğitim verme becerisini kazanır. 10, 14, 16, 4, 9A, D, E, G
5. Akut ve kronik hastalıkların önlenmesinde beslenmenin etkinliğini kavrar.10, 14, 16, 4, 9A, D, E, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Diyetetiğe Giriş ve Besin Değişim ListeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2Obezite ve Yeme Bozuklukları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3Obezite ve Yeme Bozukluklarında Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4DiyabetÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5Diyabet, Reaktif Hipoglisemi, Metabolik SendromÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6Diyabette Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7Kalp-Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8Hipertansiyon ve Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9Gastrointestinal Sistem HastalıklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11Yanık Hastalıkları ve Yanıkta Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12Kemik ve Eklem Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13Enteral BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14Parenteral BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynak
Diğer kaynaklardaki kitaplar ve kitap bölümleri. Vaka çözümleri ve çıktıları.
1. Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, ve ark.. Diyet El Kitabı, 4. baskı,Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2011. 2. Webster-Gandy J,Madden A, Holdsworth M (ed): Oxford Handbook of Nutrition And Dietetics , 2008 Oxford University Pres. 3. Annalyn Skipper: Dietitian’s Handbook of Enteral and Parenteral Nutrition, 3rd ed., Jones&Bartlet Learning , 2012. 4. Shills, M.E., Olsan, J.A., Shike, M., (1994). Modern Nutrition in Health and Disease, Lea&Febiger, USA. 5. Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 14, 2015. 6. Kutluay Merdol T (ed). Temel Beslenme ve Diyetetik, 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2023 7. Alphan ME (ed). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. 5. Baskı, Hatiboğlu Yayınları, 2019

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14342
Okul Dışı Diğer Faaliyetler122
Proje Sunumu / Seminer133
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı11717
Genel Sınav ve Hazırlığı12828
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)177
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(177/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I-Güz Dönemi2+33,56
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHastalıklara özgü beslenme ilkelerine uygun tıbbi beslenme tedavisini/diyetini planlayabilmesi için gerekli bilgiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Diyetetiğe Giriş ve Besin Değişim Listeleri,Obezite ve Yeme Bozuklukları ,Obezite ve Yeme Bozukluklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi,Diyabet,Diyabet, Reaktif Hipoglisemi, Metabolik Sendrom,Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi,Kalp-Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi,Hipertansiyon ve Tıbbi Beslenme Tedavisi,Gastrointestinal Sistem Hastalıkları,Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi,Yanık Hastalıkları ve Yanıkta Tıbbi Beslenme Tedavisi,Kemik ve Eklem Hastalıklarında Beslenme,Enteral Beslenme,Parenteral Beslenme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Obezite, yeme bozuklukları, diyabet, reaktif hipoglisemi, metabolik sendrom, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, gastointestinal sistem hastalıkları, kemik ve eklem hastalıkları ile yanık hastalıklarının tanımını ve etiyolojisini açıklar. 10, 14, 16, 4, 6, 9A, E, G
2. Hastalıkların klinik bulgularını ve komplikasyonlarını yorumlar.10, 14, 16, 4, 6, 9A, E, G
3. Akut ve kronik hastalığı olan bireylerde kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi programını geliştirir, uygular ve izler.10, 14, 16, 4, 6, 9A, E, G
4. Hastaların beslenme durumunu değerlendirir ve beslenme konusunda eğitim verme becerisini kazanır. 10, 14, 16, 4, 9A, D, E, G
5. Akut ve kronik hastalıkların önlenmesinde beslenmenin etkinliğini kavrar.10, 14, 16, 4, 9A, D, E, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Diyetetiğe Giriş ve Besin Değişim ListeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2Obezite ve Yeme Bozuklukları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3Obezite ve Yeme Bozukluklarında Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4DiyabetÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5Diyabet, Reaktif Hipoglisemi, Metabolik SendromÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6Diyabette Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7Kalp-Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8Hipertansiyon ve Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9Gastrointestinal Sistem HastalıklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11Yanık Hastalıkları ve Yanıkta Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12Kemik ve Eklem Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13Enteral BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14Parenteral BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynak
Diğer kaynaklardaki kitaplar ve kitap bölümleri. Vaka çözümleri ve çıktıları.
1. Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, ve ark.. Diyet El Kitabı, 4. baskı,Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2011. 2. Webster-Gandy J,Madden A, Holdsworth M (ed): Oxford Handbook of Nutrition And Dietetics , 2008 Oxford University Pres. 3. Annalyn Skipper: Dietitian’s Handbook of Enteral and Parenteral Nutrition, 3rd ed., Jones&Bartlet Learning , 2012. 4. Shills, M.E., Olsan, J.A., Shike, M., (1994). Modern Nutrition in Health and Disease, Lea&Febiger, USA. 5. Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 14, 2015. 6. Kutluay Merdol T (ed). Temel Beslenme ve Diyetetik, 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2023 7. Alphan ME (ed). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. 5. Baskı, Hatiboğlu Yayınları, 2019

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:55Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:57