Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I2+33,56
Ders Programı Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15 Perşembe 09:00-09:45 Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Neda SALEKİ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN, Öğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHastalıklara özgü beslenme ilkelerine uygun tıbbi beslenme tedavisini/diyetini planlayabilmesi için gerekli bilgiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Diyetetiğe Giriş ve Besin Değişim Listeleri,Obezite ve Yeme Bozuklukları ,Obezite ve Yeme Bozukluklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi,Diyabet,Diyabet, Reaktif Hipoglisemi, Metabolik Sendrom,Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi,Kalp-Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi,Hipertansiyon ve Tıbbi Beslenme Tedavisi,Gastrointestinal Sistem Hastalıkları,Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi,Yanık Hastalıkları ve Yanıkta Tıbbi Beslenme Tedavisi,Kemik ve Eklem Hastalıklarında Beslenme,Enteral Beslenme,Parenteral Beslenme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Obezite, yeme bozuklukları, diyabet, reaktif hipoglisemi, metabolik sendrom, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, gastointestinal sistem hastalıkları, kemik ve eklem hastalıkları ile yanık hastalıklarının tanımını ve etiyolojisini açıklayabilmesi 1, 10, 14, 18, 2, 3, 4A, C, E
2. Hastalıkların klinik bulgularını ve komplikasyonlarını yorumlayabilmesi1, 10, 14, 18, 2, 3, 4A, C, E
3. Akut ve kronik hastalığı olan bireylerde kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi programını geliştirme, uygulama ve izleme becerisini kazanabilmesi1, 10, 14, 18, 2, 3, 4A, C, E
4. Hastaların beslenme durumunu değerlendirme ve beslenme konusunda eğitim verme becerisini kazanabilmesi. 1, 10, 14, 18, 2, 3A, B, C, E
5. Akut ve kronik hastalıkların önlenmesinde beslenmenin etkinliğini kavrayabilmesi1, 10, 14, 18, 2, 3A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Diyetetiğe Giriş ve Besin Değişim ListeleriÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2Obezite ve Yeme Bozuklukları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3Obezite ve Yeme Bozukluklarında Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4DiyabetÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5Diyabet, Reaktif Hipoglisemi, Metabolik SendromÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6Diyabette Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7Kalp-Damar Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8Hipertansiyon ve Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9Gastrointestinal Sistem HastalıklarıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11Yanık Hastalıkları ve Yanıkta Tıbbi Beslenme TedavisiÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12Kemik ve Eklem Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13Enteral BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14Parenteral BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunuları, makale, kitap bölümleri
1. Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, ve ark.. Diyet El Kitabı, 4. baskı,Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2011. 2. Webster-Gandy J,Madden A, Holdsworth M (ed): Oxford Handbook of Nutrition And Dietetics , 2008 Oxford University Pres. 3. Annalyn Skipper: Dietitian’s Handbook of Enteral and Parenteral Nutrition, 3rd ed., Jones&Bartlet Learning , 2012. 4. Shills, M.E., Olsan, J.A., Shike, M., (1994). Modern Nutrition in Health and Disease, Lea&Febiger, USA. 5. Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 13, 2012 6. Alphan EM (edt). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. 1. Basım, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 2013. 7. Nütrisyonda Güncel Konular, Türkiye Diyetisyenler Derneği. Derleyenler: Erdem NZ, Gümüşel S. Baskı Ata Ofset Matbaacılık, Ankara. 35-66 (2011) 8. Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 177-209, (2013). 9. Enteral ve Parenteral Nütrisyon. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 69-81, (2014). 10. Çeşitli dergiler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu