Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUM SAĞLIĞI BESLENME UYGULAMASI-Güz Dönemi0+307,58
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY, Dr.Öğr.Üye. Volkan ÖZKAYA, Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER, Dr.Öğr.Üye. Merve PEHLİVAN, Öğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin bireylerin ve toplumun beslenme durumunun saptanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, sorunların belirlenmesi, çözüm önerileri ve eğitim verme konularında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Oryantasyon Araştırma planlaması ve genel ilkeler,Araştırma planlaması ve genel ilkeler,Uygulama-Veri toplanması,Uygulama-Veri toplanması,Uygulama-Veri toplanması,Uygulama-Veri Toplanması,Uygulama-Veri Toplanması,Uygulama-Veri Girişi,Uygulama-Veri girişi,Uygulama-Veri kontrolü,Uygulama-Eğitim Materyalleri hazırlanması,Uygulama-Eğitim Materyalleri Hazırlanması,Uygulama- Araştırma Makalesi Yazımı,Uygulama-Araştırma Makalesi Yazımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toplumun beslenme durumunu ve beslenme alışkanlıklarını saptar.14, 2E, H
2. Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan direkt ve indirekt yöntemleri uygular.14, 2E, H
3. Bireye ve topluma yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda eğitimler planlar. 11, 14, 2E, H
4. Sağlık ve beslenme arasındaki ilişkiyi tanımlar.14, 2E, H
5. Toplumu bilinçlendirmek için yazılı ve görsel eğitim materyalleri değerlendirir.14, 2E, H
6. Özel gruplar için beslenme eğitim programları/materyalleri değerlendirir.14, 2E, H
7. Grubun beslenme özelliklerini saptar ve beslenme sorunlarını açıklar.14, 2E, H
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Oryantasyon Araştırma planlaması ve genel ilkelerÖnerilen kaynaklardan ilgili bölümün hazırlanılması
2Araştırma planlaması ve genel ilkelerÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
3Uygulama-Veri toplanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
4Uygulama-Veri toplanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
5Uygulama-Veri toplanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
6Uygulama-Veri ToplanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
7Uygulama-Veri ToplanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
8Uygulama-Veri GirişiÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
9Uygulama-Veri girişiÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
10Uygulama-Veri kontrolüÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
11Uygulama-Eğitim Materyalleri hazırlanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
12Uygulama-Eğitim Materyalleri HazırlanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
13Uygulama- Araştırma Makalesi YazımıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
14Uygulama-Araştırma Makalesi YazımıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
Kaynak
1. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Md./ T.C. S.B. Sağlık Projesi Genel Md. / Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi Saha Personeli için Toplum Beslenmesi Programı Eğitim Materyali, Ankara, 2002. 2. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Dairesi Başkanlığı. Beslenme Bilgi Serisi. 2006-2012. 3. Baysal A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2014. 4. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Beslenme Rehberi, Ankara, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati6212
Rehberli Problem Çözme632192
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)204
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(204/30)7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUM SAĞLIĞI BESLENME UYGULAMASI-Güz Dönemi0+307,58
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY, Dr.Öğr.Üye. Volkan ÖZKAYA, Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER, Dr.Öğr.Üye. Merve PEHLİVAN, Öğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin bireylerin ve toplumun beslenme durumunun saptanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, sorunların belirlenmesi, çözüm önerileri ve eğitim verme konularında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Oryantasyon Araştırma planlaması ve genel ilkeler,Araştırma planlaması ve genel ilkeler,Uygulama-Veri toplanması,Uygulama-Veri toplanması,Uygulama-Veri toplanması,Uygulama-Veri Toplanması,Uygulama-Veri Toplanması,Uygulama-Veri Girişi,Uygulama-Veri girişi,Uygulama-Veri kontrolü,Uygulama-Eğitim Materyalleri hazırlanması,Uygulama-Eğitim Materyalleri Hazırlanması,Uygulama- Araştırma Makalesi Yazımı,Uygulama-Araştırma Makalesi Yazımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toplumun beslenme durumunu ve beslenme alışkanlıklarını saptar.14, 2E, H
2. Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan direkt ve indirekt yöntemleri uygular.14, 2E, H
3. Bireye ve topluma yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda eğitimler planlar. 11, 14, 2E, H
4. Sağlık ve beslenme arasındaki ilişkiyi tanımlar.14, 2E, H
5. Toplumu bilinçlendirmek için yazılı ve görsel eğitim materyalleri değerlendirir.14, 2E, H
6. Özel gruplar için beslenme eğitim programları/materyalleri değerlendirir.14, 2E, H
7. Grubun beslenme özelliklerini saptar ve beslenme sorunlarını açıklar.14, 2E, H
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, H: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Oryantasyon Araştırma planlaması ve genel ilkelerÖnerilen kaynaklardan ilgili bölümün hazırlanılması
2Araştırma planlaması ve genel ilkelerÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
3Uygulama-Veri toplanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
4Uygulama-Veri toplanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
5Uygulama-Veri toplanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
6Uygulama-Veri ToplanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
7Uygulama-Veri ToplanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
8Uygulama-Veri GirişiÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
9Uygulama-Veri girişiÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
10Uygulama-Veri kontrolüÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
11Uygulama-Eğitim Materyalleri hazırlanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
12Uygulama-Eğitim Materyalleri HazırlanmasıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
13Uygulama- Araştırma Makalesi YazımıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
14Uygulama-Araştırma Makalesi YazımıÖnerilen kaynaklardan ön hazırlık yapılması
Kaynak
1. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Md./ T.C. S.B. Sağlık Projesi Genel Md. / Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi Saha Personeli için Toplum Beslenmesi Programı Eğitim Materyali, Ankara, 2002. 2. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Dairesi Başkanlığı. Beslenme Bilgi Serisi. 2006-2012. 3. Baysal A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2014. 4. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Beslenme Rehberi, Ankara, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:55Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:57