Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TOPLUM SAĞLIĞI BESLENME UYGULAMASI0+307,58
Ders Programı Pazartesi 07:00-07:45 Pazartesi 08:00-08:45 Pazartesi 09:00-09:45 Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 11:00-11:45 Pazartesi 12:00-12:45 Pazartesi 12:45-13:30 Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15 Pazartesi 17:30-18:15 Pazartesi 18:30-19:15 Pazartesi 19:30-20:15 Pazartesi 20:30-21:15 Pazartesi 21:30-22:15 Salı 07:00-07:45 Salı 08:00-08:45 Salı 09:00-09:45 Salı 10:00-10:45 Salı 11:00-11:45 Salı 12:00-12:45 Salı 12:45-13:30 Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15 Salı 17:30-18:15 Salı 18:30-19:15 Salı 19:30-20:15 Salı 20:30-21:15 Salı 21:30-22:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Gülgün ERSOY, Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN, Dr.Öğr.Üye. Volkan ÖZKAYA, Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER, Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN, Öğr.Gör. Fatmanur ÖZYÜREK ARPA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin bireylerin ve toplumun beslenme durumunun saptanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, sorunların belirlenmesi, çözüm önerileri ve eğitim verme konularında bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Oryantasyon ve Uygulama,Uygulama,Uygulama,Uygulama ve değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Toplumun beslenme durumunu ve beslenme alışkanlıklarını saptayabilmesi.14, 16, 5C, F
2. Beslenme durumunun saptanmasında kullanılan direkt ve indirekt yöntemleri uygulaması.14, 16, 5C, F
3. Bireye ve topluma yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık konusunda eğitimler planlayabilmesi.14, 16, 5C, F
4. Sağlık ve beslenme arasındaki ilişkiyi tartışabilmesi.14, 16, 5C, F
5. Toplumu bilinçlendirmek için yazılı ve görsel eğitim materyalleri geliştirebilmesi.14, 16, 5C, F
6. Özel gruplar için beslenme eğitim programları/materyalleri geliştirebilmesi.14, 16, 5C, F
7. Grubun beslenme özelliklerini saptar ve beslenme sorunlarını çözümleyebilmesi.14, 16, 5C, F
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma, 16: Proje Temelli Öğrenme, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Oryantasyon ve UygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili bölümün hazırlanılması
2UygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili bölümün hazırlanılması
3UygulamaÖnerilen kaynaklardan ilgili bölümün hazırlanılması
4Uygulama ve değerlendirmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölümün hazırlanılması
Kaynak
1. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Md./ T.C. S.B. Sağlık Projesi Genel Md. / Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi Saha Personeli için Toplum Beslenmesi Programı Eğitim Materyali, Ankara, 2002. 2. T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Obezite Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Dairesi Başkanlığı. Beslenme Bilgi Serisi. 2006-2012. 3. Baysal A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2014. 4. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Beslenme Rehberi, Ankara, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu