Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ II-Bahar Dönemi2+33,56
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Neda SALEKİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHastalıklara özgü beslenme ilkelerine uygun tıbbi beslenme tedavisini/diyetini planlayabilmesi için gerekli bilgiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Safra Kesesi ve Pankreas Hastalıklarında Beslenme,Karaciğer Hastalıklarında Beslenme,Karaciğer Hastalıklarında Beslenme,Böbrek Hastalıklarında Beslenme,Böbrek Hastalıklarında Beslenme,Kanser ve Beslenme,Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme,Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme,Sinir Sistemi Hastalıkları ve Beslenme,Solunum Sistemi Hastalıkları ve Beslenme,Test Diyetleri,İlaç-Besin Etkileşimi Allerji ve Beslenme,Vaka Çalışması,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Karaciğer hastalıkları, alkolizm, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS, kanser, allerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tanımlarını ve etiyolojilerini açıklar. 10, 14, 16, 4, 6, 9A, D, E, G
2. Hastalıkların klinik bulgularını ve komplikasyonlarını yorumlar.10, 14, 16, 4, 6, 9A, D, E, G
3. Akut ve kronik hastalığı olan bireylerde kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi programını geliştirme, uygulama ve izleme becerisini kazanır.10, 14, 4, 6, 9A, D, E, G
4. Hastaların beslenme durumunu değerlendirme ve beslenme konusunda eğitim verme becerisini kazanır.10, 14, 16, 4, 9A, D, E, G
5. Akut ve kronik hastalıkların önlenmesinde beslenmenin etkinliğini kavrar.10, 14, 16, 4, 9A, D, E, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Safra Kesesi ve Pankreas Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2Karaciğer Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3Karaciğer Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4Böbrek Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5Böbrek Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6Kanser ve BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7Enfeksiyon Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8Enfeksiyon Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9Sinir Sistemi Hastalıkları ve BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10Solunum Sistemi Hastalıkları ve BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11Test DiyetleriÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12İlaç-Besin Etkileşimi Allerji ve BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13Vaka ÇalışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14Vaka ÇalışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynak
Diğer kaynaklardaki kitaplar ve kitap bölümleri. Vaka çözümleri ve çıktıları.
1. Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, ve ark.. Diyet El Kitabı, 4. baskı,Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2011. 2. Webster-Gandy J,Madden A, Holdsworth M (ed): Oxford Handbook of Nutrition And Dietetics , 2008 Oxford University Pres. 3. Annalyn Skipper: Dietitian’s Handbook of Enteral and Parenteral Nutrition, 3rd ed., Jones&Bartlet Learning , 2012. 4. Shills, M.E., Olsan, J.A., Shike, M., (1994). Modern Nutrition in Health and Disease, Lea&Febiger, USA. 5. Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 14, 2015. 6. Kutluay Merdol T (ed). Temel Beslenme ve Diyetetik, 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2023 7. Alphan ME (ed). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. 5. Baskı, Hatiboğlu Yayınları, 2019

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14228
Okul Dışı Diğer Faaliyetler155
Proje Sunumu / Seminer122
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı122
Ara Sınav ve Hazırlığı11717
Genel Sınav ve Hazırlığı12828
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(166/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ II-Bahar Dönemi2+33,56
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Neda SALEKİ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıHastalıklara özgü beslenme ilkelerine uygun tıbbi beslenme tedavisini/diyetini planlayabilmesi için gerekli bilgiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Safra Kesesi ve Pankreas Hastalıklarında Beslenme,Karaciğer Hastalıklarında Beslenme,Karaciğer Hastalıklarında Beslenme,Böbrek Hastalıklarında Beslenme,Böbrek Hastalıklarında Beslenme,Kanser ve Beslenme,Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme,Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme,Sinir Sistemi Hastalıkları ve Beslenme,Solunum Sistemi Hastalıkları ve Beslenme,Test Diyetleri,İlaç-Besin Etkileşimi Allerji ve Beslenme,Vaka Çalışması,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Karaciğer hastalıkları, alkolizm, safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS, kanser, allerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tanımlarını ve etiyolojilerini açıklar. 10, 14, 16, 4, 6, 9A, D, E, G
2. Hastalıkların klinik bulgularını ve komplikasyonlarını yorumlar.10, 14, 16, 4, 6, 9A, D, E, G
3. Akut ve kronik hastalığı olan bireylerde kişiye özel tıbbi beslenme tedavisi programını geliştirme, uygulama ve izleme becerisini kazanır.10, 14, 4, 6, 9A, D, E, G
4. Hastaların beslenme durumunu değerlendirme ve beslenme konusunda eğitim verme becerisini kazanır.10, 14, 16, 4, 9A, D, E, G
5. Akut ve kronik hastalıkların önlenmesinde beslenmenin etkinliğini kavrar.10, 14, 16, 4, 9A, D, E, G
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Safra Kesesi ve Pankreas Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2Karaciğer Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3Karaciğer Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4Böbrek Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5Böbrek Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6Kanser ve BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7Enfeksiyon Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8Enfeksiyon Hastalıklarında BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9Sinir Sistemi Hastalıkları ve BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10Solunum Sistemi Hastalıkları ve BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11Test DiyetleriÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12İlaç-Besin Etkileşimi Allerji ve BeslenmeÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13Vaka ÇalışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14Vaka ÇalışmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynak
Diğer kaynaklardaki kitaplar ve kitap bölümleri. Vaka çözümleri ve çıktıları.
1. Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, ve ark.. Diyet El Kitabı, 4. baskı,Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2011. 2. Webster-Gandy J,Madden A, Holdsworth M (ed): Oxford Handbook of Nutrition And Dietetics , 2008 Oxford University Pres. 3. Annalyn Skipper: Dietitian’s Handbook of Enteral and Parenteral Nutrition, 3rd ed., Jones&Bartlet Learning , 2012. 4. Shills, M.E., Olsan, J.A., Shike, M., (1994). Modern Nutrition in Health and Disease, Lea&Febiger, USA. 5. Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 14, 2015. 6. Kutluay Merdol T (ed). Temel Beslenme ve Diyetetik, 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2023 7. Alphan ME (ed). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. 5. Baskı, Hatiboğlu Yayınları, 2019

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:55Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:57