Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BESLENME ANTROPOLOJİSİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İdil ALPAT YAVAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarının değişimi-gelişimi, farklı dinlerde beslenme alışkanlıkları, beslenmeyi etkileyen sosyal, ekonomik, kültürel, politik, coğrafik nedenler/faktörler, ülkemiz ve ülkeler arası beslenme alışkanlıklarındaki farklılıklar konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Beslenme antropolojisinin tanımı ve beslenmeyi etkileyen faktörler,Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenme,Farklı coğrafya ve iklim koşullarında beslenme,Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü,Farklı politik ve dini yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü,Dünya mutfaklardan örnekler: Akdeniz mutfağı,Dünya mutfaklardan örnekler:Uzak Doğu mutfağı,Dünya mutfaklardan örnekler:Orta Doğu mutfağı,Dünya mutfaklarından örnekler: Osmanlı mutfağı,Türk mutfağı ve yemek kültürü,Doğu, Güney Doğu, İç Anadolu bölgesi mutfakları,Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesi muatfakları,Hızlı, hazır yemek kültürü,Yemek alışkanlıklarındaki değişimlerin beslenme ve sağlık yönünden değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarındaki değişimi etkileyen faktörleri açıklayıp karşılaştırır.9A, E
2. Yerel ve uluslararası çeşitli mutfakları yorumlar.9A, E
3. Kültürlere göre değişen beslenme alışkanlıklarını yorumlar sağlıkla ilişkilendirir.9A, E
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Beslenme antropolojisinin tanımı ve beslenmeyi etkileyen faktörlerİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
2Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenmeİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
3Farklı coğrafya ve iklim koşullarında beslenmeİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
4Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümüİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
5Farklı politik ve dini yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümüİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
6Dünya mutfaklardan örnekler: Akdeniz mutfağıİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
7Dünya mutfaklardan örnekler:Uzak Doğu mutfağıİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
8Dünya mutfaklardan örnekler:Orta Doğu mutfağıİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
9Dünya mutfaklarından örnekler: Osmanlı mutfağıİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
10Türk mutfağı ve yemek kültürüİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
11Doğu, Güney Doğu, İç Anadolu bölgesi mutfaklarıİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
12Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesi muatfaklarıİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
13Hızlı, hazır yemek kültürüİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
14Yemek alışkanlıklarındaki değişimlerin beslenme ve sağlık yönünden değerlendirilmesiİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
Kaynak
Ders notları
1.Beslenme Antropolojisi, Kutluay- Merdol T. ISBN: 978-975-832-242-8, Türkçe, 2012 2. Baysal A, Kutluay-Merdol T., Başoğlu S., Ciğerim N. Türk Mutfağından Örnekler, Hatiboğlu Yayınları, 2005. 3.. Nutritional Anthropology Biocultural Perspectives on Food & Nutrition 2th edition Oxford University Press, 2013 4. Belge M. Tarih Boyunca Yemek kültürü, ISBN: 9789754708653 İletişim Yayınevi. 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi14114
Okul Dışı Diğer Faaliyetler111
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı111
Ara Sınav ve Hazırlığı11111
Genel Sınav ve Hazırlığı11616
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)100
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(100/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BESLENME ANTROPOLOJİSİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Gülgün ERSOY
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İdil ALPAT YAVAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencileri, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarının değişimi-gelişimi, farklı dinlerde beslenme alışkanlıkları, beslenmeyi etkileyen sosyal, ekonomik, kültürel, politik, coğrafik nedenler/faktörler, ülkemiz ve ülkeler arası beslenme alışkanlıklarındaki farklılıklar konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Beslenme antropolojisinin tanımı ve beslenmeyi etkileyen faktörler,Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenme,Farklı coğrafya ve iklim koşullarında beslenme,Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü,Farklı politik ve dini yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümü,Dünya mutfaklardan örnekler: Akdeniz mutfağı,Dünya mutfaklardan örnekler:Uzak Doğu mutfağı,Dünya mutfaklardan örnekler:Orta Doğu mutfağı,Dünya mutfaklarından örnekler: Osmanlı mutfağı,Türk mutfağı ve yemek kültürü,Doğu, Güney Doğu, İç Anadolu bölgesi mutfakları,Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesi muatfakları,Hızlı, hazır yemek kültürü,Yemek alışkanlıklarındaki değişimlerin beslenme ve sağlık yönünden değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarındaki değişimi etkileyen faktörleri açıklayıp karşılaştırır.9A, E
2. Yerel ve uluslararası çeşitli mutfakları yorumlar.9A, E
3. Kültürlere göre değişen beslenme alışkanlıklarını yorumlar sağlıkla ilişkilendirir.9A, E
Öğretim Yöntemleri:9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Beslenme antropolojisinin tanımı ve beslenmeyi etkileyen faktörlerİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
2Tarihsel süreçte farklı yaşam ve yerleşim biçimlerine göre beslenmeİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
3Farklı coğrafya ve iklim koşullarında beslenmeİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
4Farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümüİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
5Farklı politik ve dini yapılanmalar altında beslenme alışkanlıklarının gelişimi, dönüşümüİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
6Dünya mutfaklardan örnekler: Akdeniz mutfağıİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
7Dünya mutfaklardan örnekler:Uzak Doğu mutfağıİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
8Dünya mutfaklardan örnekler:Orta Doğu mutfağıİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
9Dünya mutfaklarından örnekler: Osmanlı mutfağıİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
10Türk mutfağı ve yemek kültürüİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
11Doğu, Güney Doğu, İç Anadolu bölgesi mutfaklarıİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
12Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesi muatfaklarıİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
13Hızlı, hazır yemek kültürüİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
14Yemek alışkanlıklarındaki değişimlerin beslenme ve sağlık yönünden değerlendirilmesiİlgili kaynaktan önerilen bölümün okunması
Kaynak
Ders notları
1.Beslenme Antropolojisi, Kutluay- Merdol T. ISBN: 978-975-832-242-8, Türkçe, 2012 2. Baysal A, Kutluay-Merdol T., Başoğlu S., Ciğerim N. Türk Mutfağından Örnekler, Hatiboğlu Yayınları, 2005. 3.. Nutritional Anthropology Biocultural Perspectives on Food & Nutrition 2th edition Oxford University Press, 2013 4. Belge M. Tarih Boyunca Yemek kültürü, ISBN: 9789754708653 İletişim Yayınevi. 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:55Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:57