Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BESİN MİKROBİYOLOJİSİ VE BESİN GÜVENLİĞİ2+33,54
Ders Programı Pazartesi 09:00-09:45 Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 11:00-11:45 Pazartesi 12:00-12:45 Pazartesi 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBesinler ve mikroorganizmalar arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin getireceği yararlı veya zararlı etkileri değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Besin-mikroorganizma ilişkileri,Mikroorganizma kaynakları ve besinlere bulaşma yolları,Besinlerde mikroorganizmaların gelişimini etkileyen faktörler,Besinlerde mikrobiyel bozulmalar,Besinlerdeki mikroorganizmaların inhibisyonu ve inaktivasyonu için kullanılan yöntemler,Besin kaynaklı bakteriyel hastalık etkenleri I,Besin kaynaklı bakteriyel hastalık etkenleri II,Besin kaynaklı viral hastalık etkenleri,Mikotoksijenik küfler,Besin kaynaklı paraziter hastalık etkenleri,Fermantasyon ve fermente besinler, Probiyotikler,Besinlerde mikrobiyolojik muayene yöntemleri,Besinlerde mikrobiyolojik kalite kontrolü,Besin güvenliği sistemleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Besin-mikroorganizma ilişkilerini değerlendirebilecektir.1, 10, 13, 2, 3A, C, D
1.1.Mikroorganizmaları ve kaynaklarını ilişkilendirir.1, 10, 13, 2, 3A, C, D
1.2.Mikroorganizmaların besinlere bulaşma yollarını açıklar.1, 10, 13, 2, 3A, C, D
1.3.Mikroorganizmaların besinlerde gelişimini etkileyen faktörleri tartışır.1, 10, 13, 2, 3A, C, D
2.Besin kaynaklı hastalık etkenlerini tartışabilecektir.1, 10, 13, 2, 3A, C, D
2.1.Besinler ve bakteriler arasındaki ilişkiyi yorumlar.1, 10, 13, 2, 3A, C, D
2.2.Besinler ve virüsler arasındaki ilişkiyi yorumlar.1, 10, 13, 2, 3A, C, D
2.3.Besinler ve parazitler arasındaki ilişkiyi yorumlar.1, 10, 13, 2, 3A, C, D
2.4.Besinler ve küfler arasındaki ilişkiyi yorumlar.1, 10, 13, 2, 3A, C, D
3.Besinleri güvenilirlik yönüyle değerlendirebilecektir.1, 10, 13, 2, 3A, C, D
3.1.Besinleri mikrobiyolojik olarak değerlendirir.1, 10, 13, 2, 3A, C, D
3.2.Besinlerin mikrobiyolojik analiz sonuçlarını yorumlar1, 10, 13, 2, 3A, C, D
3.3.Besin güvenliği yönünden alınacak önlemleri uygular.1, 10, 13, 2, 3A, C, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Besin-mikroorganizma ilişkileriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Mikroorganizma kaynakları ve besinlere bulaşma yollarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Besinlerde mikroorganizmaların gelişimini etkileyen faktörlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Besinlerde mikrobiyel bozulmalarÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Besinlerdeki mikroorganizmaların inhibisyonu ve inaktivasyonu için kullanılan yöntemlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Besin kaynaklı bakteriyel hastalık etkenleri IÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Besin kaynaklı bakteriyel hastalık etkenleri IIÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Besin kaynaklı viral hastalık etkenleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Mikotoksijenik küflerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Besin kaynaklı paraziter hastalık etkenleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Fermantasyon ve fermente besinler, ProbiyotiklerÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Besinlerde mikrobiyolojik muayene yöntemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Besinlerde mikrobiyolojik kalite kontrolüÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Besin güvenliği sistemleriÖnerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Power Point Sunum
1. Ünlütürk, A., Turantaş, F. Gıda Mikrobiyolojisi. Mengi Tan Basımevi, İzmir, 1999. 2. Uğur,M, Nazlı,B., Bostan,K. Gıda Hijyeni. Teknik yayınları, 2001 3. Erol,İ. Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Pozitif Matbaacılık, 2007 4. Pichhardt,K. Gıda Mikrobiyolojisi. Literatür Yayıncılık, 2007 (Çeviri) 5. Adams,M.R., Moss,M.O. Food Microbiology. RSC, 2005

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu