Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BARİATRİK CERRAHİ VE BESLENME-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nihal Zekiye ERDEM
Dersi VerenlerDoç.Dr. Nihal Zekiye ERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBariatrik cerrahi sonrası hastanın beslenme durumunu değerlendirmek ve uygun beslenme tedavisi planını oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve ekibin önemi,Bariatrik cerrahi yöntemleri,Makrobesin öğelerinin düzenlenmesi,Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programlarının planlanması,Bariatrik cerrahi yöntemlerinde beslenme yetersizliklerinin değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerinde metabolik komplikasyonların değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerinde diyete bağlı komplikasyonların değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi sonrası beslenme durumunun izlenmesi,Bariatrik cerrahi sonrası metabolik durumun izlenmesi,Metabolik hastalıklarda bariatrik cerrahinin değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi sonrası ağırlığın koruması ve yönetilmesi,Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası hastaların psikiyatrik değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi sonrası diyet tedavisinin planlanması ve sürdürülmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Morbid obezitenin tedavisinde uygulanan bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası beslenme durumunu değerlendirir.10, 16, 4, 9A, E
2. Hastanın gereksinimlerini karşılama konusunda izlenecek yöntemleri planlar.10, 16, 4, 9A, E
3. Diyet ile ilişkili uzun ve kısa süreli komplikasyonları çözümler.10, 16, 4, 9A, E
4. Bariatrik cerrahi hastalarının beslenmeyle ilişkili klinik bulgu ve komplikasyonlarını sorgular.10, 16, 4, 9A, E
5. Besin desteği ve diyet tedavisini, ekibin önemini ayırt eder.10, 16, 4, 9A, E
6. Beslenme yetersizliklerinde uygun beslenme tedavisi planını oluşturur.10, 16, 4, 9A, E
7. Ürün seçimi konusunda mevcut ürünleri karşılaştırır.10, 16, 4, 9A, E
8 İlaç-besin etkileşimini ilişkilendirir.10, 16, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve ekibin önemiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Bariatrik cerrahi yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Makrobesin öğelerinin düzenlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programlarının planlanmasıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Bariatrik cerrahi yöntemlerinde beslenme yetersizliklerinin değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Bariatrik cerrahi yöntemlerinde metabolik komplikasyonların değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Bariatrik cerrahi yöntemlerinde diyete bağlı komplikasyonların değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Bariatrik cerrahi sonrası beslenme durumunun izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Bariatrik cerrahi sonrası metabolik durumun izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Metabolik hastalıklarda bariatrik cerrahinin değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Bariatrik cerrahi sonrası ağırlığın koruması ve yönetilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası hastaların psikiyatrik değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Bariatrik cerrahi sonrası diyet tedavisinin planlanması ve sürdürülmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Diğer kaynaklardaki kitaplar ve kitap bölümleri. Vaka çözümleri ve çıktıları.
1.Alphan EM (edt). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatipoğlu Basım ve Yayın Sanayi Tic. Ltd. Şti. Hatipoğlu Yayınları: 168, Beslenme ve Diyetetik Dizisi: 06. Baskı: Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Yayıncı Sertifika No: 13777. Ankara. Birinci Baskı, 277-304, 2013. 2.Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 15, 2015. 3.Bariatrik Cerrahide Beslenme ve Diyet Tedavisi. In: Baysal A, Baş M. (eds). Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Birinci Basım, 292-308, 2008. 4.Mercanlıgil S, Dağ A. (eds). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 177-209, 2013 5.Obesity Surgery, Surgery for Obesity and Related Diseases vb. dergiler. 6.Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenleri Derneği (www.mbcdd.org) 7.The International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS (IFSO)(www.ifso.com) 8.Surgery for Obesity and Related Diseases (www.soard.org) 9.American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (https://asmbs.org) 10.Türk obezite cerrahisi derneği (www.turkishobesitysurgery.com) 11. Kutluay Merdol T (ed). Temel Beslenme ve Diyetetik, 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2023 12. Alphan ME (ed). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. 5. Baskı, Hatiboğlu Yayınları, 2019

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(70/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BARİATRİK CERRAHİ VE BESLENME-Güz Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nihal Zekiye ERDEM
Dersi VerenlerDoç.Dr. Nihal Zekiye ERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBariatrik cerrahi sonrası hastanın beslenme durumunu değerlendirmek ve uygun beslenme tedavisi planını oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve ekibin önemi,Bariatrik cerrahi yöntemleri,Makrobesin öğelerinin düzenlenmesi,Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programlarının planlanması,Bariatrik cerrahi yöntemlerinde beslenme yetersizliklerinin değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerinde metabolik komplikasyonların değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerinde diyete bağlı komplikasyonların değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi sonrası beslenme durumunun izlenmesi,Bariatrik cerrahi sonrası metabolik durumun izlenmesi,Metabolik hastalıklarda bariatrik cerrahinin değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi sonrası ağırlığın koruması ve yönetilmesi,Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası hastaların psikiyatrik değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi sonrası diyet tedavisinin planlanması ve sürdürülmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Morbid obezitenin tedavisinde uygulanan bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası beslenme durumunu değerlendirir.10, 16, 4, 9A, E
2. Hastanın gereksinimlerini karşılama konusunda izlenecek yöntemleri planlar.10, 16, 4, 9A, E
3. Diyet ile ilişkili uzun ve kısa süreli komplikasyonları çözümler.10, 16, 4, 9A, E
4. Bariatrik cerrahi hastalarının beslenmeyle ilişkili klinik bulgu ve komplikasyonlarını sorgular.10, 16, 4, 9A, E
5. Besin desteği ve diyet tedavisini, ekibin önemini ayırt eder.10, 16, 4, 9A, E
6. Beslenme yetersizliklerinde uygun beslenme tedavisi planını oluşturur.10, 16, 4, 9A, E
7. Ürün seçimi konusunda mevcut ürünleri karşılaştırır.10, 16, 4, 9A, E
8 İlaç-besin etkileşimini ilişkilendirir.10, 16, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve ekibin önemiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Bariatrik cerrahi yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Makrobesin öğelerinin düzenlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programlarının planlanmasıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Bariatrik cerrahi yöntemlerinde beslenme yetersizliklerinin değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Bariatrik cerrahi yöntemlerinde metabolik komplikasyonların değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Bariatrik cerrahi yöntemlerinde diyete bağlı komplikasyonların değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Bariatrik cerrahi sonrası beslenme durumunun izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Bariatrik cerrahi sonrası metabolik durumun izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Metabolik hastalıklarda bariatrik cerrahinin değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Bariatrik cerrahi sonrası ağırlığın koruması ve yönetilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası hastaların psikiyatrik değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Bariatrik cerrahi sonrası diyet tedavisinin planlanması ve sürdürülmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Diğer kaynaklardaki kitaplar ve kitap bölümleri. Vaka çözümleri ve çıktıları.
1.Alphan EM (edt). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatipoğlu Basım ve Yayın Sanayi Tic. Ltd. Şti. Hatipoğlu Yayınları: 168, Beslenme ve Diyetetik Dizisi: 06. Baskı: Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Yayıncı Sertifika No: 13777. Ankara. Birinci Baskı, 277-304, 2013. 2.Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 15, 2015. 3.Bariatrik Cerrahide Beslenme ve Diyet Tedavisi. In: Baysal A, Baş M. (eds). Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Birinci Basım, 292-308, 2008. 4.Mercanlıgil S, Dağ A. (eds). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 177-209, 2013 5.Obesity Surgery, Surgery for Obesity and Related Diseases vb. dergiler. 6.Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenleri Derneği (www.mbcdd.org) 7.The International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS (IFSO)(www.ifso.com) 8.Surgery for Obesity and Related Diseases (www.soard.org) 9.American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (https://asmbs.org) 10.Türk obezite cerrahisi derneği (www.turkishobesitysurgery.com) 11. Kutluay Merdol T (ed). Temel Beslenme ve Diyetetik, 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2023 12. Alphan ME (ed). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. 5. Baskı, Hatiboğlu Yayınları, 2019

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
3
PY-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
4
PY-4. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
5
PY-5. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
6
PY-6. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
7
PY-7. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
8
PY-8. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
9
PY-9. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
10
PY-10. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
11
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:55Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 15:57