Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BARİATRİK CERRAHİ VE BESLENME2+024
Ders Programı Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBariatrik cerrahi sonrası hastanın beslenme durumunu değerlendirmek ve uygun beslenme tedavisi planını oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve ekibin önemi,Bariatrik cerrahi yöntemleri,Makrobesin öğelerinin düzenlenmesi,Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programlarının planlanması,Bariatrik cerrahi yöntemlerinde beslenme yetersizliklerinin değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerinde metabolik komplikasyonların değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerinde diyete bağlı komplikasyonların değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi sonrası beslenme durumunun izlenmesi,Bariatrik cerrahi sonrası metabolik durumun izlenmesi,Metabolik hastalıklarda bariatrik cerrahinin değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi sonrası ağırlığın koruması ve yönetilmesi,Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası hastaların psikiyatrik değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi sonrası diyet tedavisinin planlanması ve sürdürülmesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1- Morbid obezitenin tedavisinde uygulanan bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası beslenme durumunu değerlendirebilmesi.1, 2, 3A, C
2. Hastanın gereksinimlerini karşılama konusunda izlenecek yöntemleri planlayabilmesi.1, 2, 3A, C
3. Diyet ile ilişkili uzun ve kısa süreli komplikasyonları çözümleyebilmesi1, 2, 3A, C
4. Bariatrik cerrahi hastalarının beslenmeyle ilişkili klinik bulgu ve komplikasyonlarını sorgulayabilmesi.1, 2, 3A, C
5. Besin desteği ve diyet tedavisini, ekibin önemini ayırt edebilmesi.1, 2, 3A, C
6. Beslenme yetersizliklerinde uygun beslenme tedavisi planını oluşturabilmesi.1, 2, 3A, C
7. Ürün seçimi konusunda mevcut ürünleri karşılaştırabilmesi.1, 2, 3A, C
8 İlaç-besin etkileşimini ilişkilendirebilmesi.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve ekibin önemiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2Bariatrik cerrahi yöntemleriKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3Makrobesin öğelerinin düzenlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programlarının planlanmasıKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6Bariatrik cerrahi yöntemlerinde beslenme yetersizliklerinin değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7Bariatrik cerrahi yöntemlerinde metabolik komplikasyonların değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8Bariatrik cerrahi yöntemlerinde diyete bağlı komplikasyonların değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9Bariatrik cerrahi sonrası beslenme durumunun izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10Bariatrik cerrahi sonrası metabolik durumun izlenmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11Metabolik hastalıklarda bariatrik cerrahinin değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12Bariatrik cerrahi sonrası ağırlığın koruması ve yönetilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası hastaların psikiyatrik değerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14Bariatrik cerrahi sonrası diyet tedavisinin planlanması ve sürdürülmesiKaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynak
Powerpoint sunuları, makale, kitap bölümleri
1.Alphan EM (edt). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatipoğlu Basım ve Yayın Sanayi Tic. Ltd. Şti. Hatipoğlu Yayınları: 168, Beslenme ve Diyetetik Dizisi: 06. Baskı: Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Yayıncı Sertifika No: 13777. Ankara. Birinci Baskı, 277-304, 2013. 2.Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 13, 2012. 3.Bariatrik Cerrahide Beslenme ve Diyet Tedavisi. In: Baysal A, Baş M. (eds). Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Birinci Basım, 292-308, 2008. 4.Mercanlıgil S, Dağ A. (eds). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 177-209, 2013 5.Obesity Surgery, Surgery for Obesity and Related Diseases vb. dergiler. 6.Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenleri Derneği (www.mbcdd.org) 7.The International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS (IFSO)(www.ifso.com) 8.Surgery for Obesity and Related Diseases (www.soard.org) 9.American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (https://asmbs.org) 10.Türk obezite cerrahisi derneği (www.turkishobesitysurgery.com)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu