Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ2+022
Ders Programı Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Yasemin OKAN ER
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Nagehan UZUN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇalışma ortamındaki kişilerin kendileri, iş arkadaşları, çalışma grupları ve örgütleri ile ilgili olarak davranışların temelinde yatan sebepleri kavrama, olumsuzlukları tespit etme ve iyileştirmek için gerekli teorik donanımı sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bir bilim olarak davranış bilimleri ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi

,Davranış yaklaşımları


,Algı, Tutum ve Atıf
, Öğrenme
, Yaşam Boyu Gelişim
,Kişilik, Benlik ve Duygular
,Sağlık Psikolojisi
,İhtiyaçlar ve Motivasyon
,Gruplar
,Kültür, İnanç ve Değerler
, İletişim
,Çatışma,Stres,Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları tanımlar. 1, 2, 3A
2. Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder. 1, 2, 3A
3. İhtiyaçlar ve motivasyon ile ilgili teorik yaklaşımları tanır. 1, 2A
4. Kişilik teorilerini ve örgütlerde ön plana çıkan kişilik özelliklerini yorumlar. 1, 2, 3A
5. Kişinin sosyal çevre ve kurumlar içindeki yeri hakkında yorum yapar. 1, 2, 3A
6. Kültür, değerler ve inançlar hakkında bilgi sahibidir. 1, 2, 3A
7. İletişim, çatışma ve stres yönetimi konusunda bilgi sahibi olur. 1, 2, 3A
8. Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar ile ilgili bilgi sahibidir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bir bilim olarak davranış bilimleri ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi

İlgili kitap bölümünün okunması
2Davranış yaklaşımları


İlgili kitap bölümünün okunması
3Algı, Tutum ve Atıf
İlgili kitap bölümünün okunması
4 Öğrenme
İlgili kitap bölümünün okunması
5 Yaşam Boyu Gelişim
İlgili kitap bölümünün okunması
6Kişilik, Benlik ve Duygular
İlgili kitap bölümünün okunması
7Sağlık Psikolojisi
İlgili kitap bölümünün okunması
8İhtiyaçlar ve Motivasyon
İlgili kitap bölümünün okunması
9Gruplar
İlgili kitap bölümünün okunması
10Kültür, İnanç ve Değerler
İlgili kitap bölümünün okunması
11 İletişim
İlgili kitap bölümünün okunması
12Çatışmaİlgili kitap bölümünün okunması
13Stresİlgili kitap bölümünün okunması
14Davranış bilimlerinde güncel tartışmalarİlgili kitap bölümünün okunması
Kaynak
Prof .Dr Feyzullah Eroğlu, Davranış Bilimleri ,Beta yayınları Prof. Dr. Salih Güney, Davranış Bilimleri, Nobel Akademi Yayıncılık. Prof. Dr. M. Şerif Şimşek, Prof. Dr. Tahir Akgemci, Prof . Dr. Adnan Çelik ( 2011 ) Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış , Gazi Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu