Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ONKOLOJİK HASTALIKLARDA VE TRANSPLANTASYONDA TIB. BES. TED. 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER, Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD, Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN, Dr.Öğr.Üye. Hande BAKIRHAN, Öğr.Gör. Volkan ÖZKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri, beslenmenin kanserden korunmadaki etkinliği, uygulanan çeşitli tedavi yöntemlerinin yan etkilerini bilerek bu durumları beslenme programlarıyla nasıl hafifleteceği ve transplantasyon öncesi ve sonrası hastanın beslenme durumunun değerlendirilip uygun beslenme tedavisinin oluşturulması konularında bilgilendirmek ve geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Kanser oluşumunu önlemede beslenme etkisi , Kanserde beslenme durumunun saptanması ve beslenmenin kansere etkisi ,Kanserde enerji ve besin öğesi gereksinimi ,Kanser tedavisi sırasında kanser türlerine yönelik tıbbi beslenme tedavisi ,Kanser tedavisinin yol açtığı beslenme sorunları ve yönetimi ,Kanserde nütrisyonel destek tedavisi ,Kanser tedavisi sonrasında beslenme tedavisi ,Kanserde farklı beslenme uygulamaları ,Transplantasyonlarda beslenmeye genel bakış ,Böbrek transplantasyonu öncesi ve sonrasında beslenme tedavisi ,Karaciğer transplantasyonu öncesi ve sonrasında beslenme tedavisi ,Kalp transplantasyonu öncesi ve sonrasında beslenme tedavisi ,İnce barsak transplantasyonu öncesi ve sonrasında beslenme tedavisi ,Kemik iliği transplantasyonu öncesi ve sonrasında beslenme tedavisi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Onkoloji ve transplantasyon hastalarının klinik bulgularını yorumlayıp beslenme durumunu değerlendirilebilir.
Onkoloji ve transplantasyon hastalarının klinik bulgularını yorumlayıp tıbbi beslenme tedavisini uygulanabilir.
Tedavi kaynaklı beslenme sorunlarını saptayabilir ve hafifletmeye yönelik beslenme uygulamalarında bulunabilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kanser oluşumunu önlemede beslenme etkisi
2 Kanserde beslenme durumunun saptanması ve beslenmenin kansere etkisi
3 Kanserde enerji ve besin öğesi gereksinimi
4 Kanser tedavisi sırasında kanser türlerine yönelik tıbbi beslenme tedavisi
5 Kanser tedavisinin yol açtığı beslenme sorunları ve yönetimi
6 Kanserde nütrisyonel destek tedavisi
7 Kanser tedavisi sonrasında beslenme tedavisi
8 Kanserde farklı beslenme uygulamaları
9 Transplantasyonlarda beslenmeye genel bakış
10 Böbrek transplantasyonu öncesi ve sonrasında beslenme tedavisi
11 Karaciğer transplantasyonu öncesi ve sonrasında beslenme tedavisi
12 Kalp transplantasyonu öncesi ve sonrasında beslenme tedavisi
13 İnce barsak transplantasyonu öncesi ve sonrasında beslenme tedavisi
14 Kemik iliği transplantasyonu öncesi ve sonrasında beslenme tedavisi
Kaynaklar
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu