Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ I 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek
Dersin İçeriği Bu ders; Toplu Beslenmenin tanımı, önemi/TBYK, özellikleri TBS sistemleri, yeni üretim sistemleri.,Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon,Toplu Beslenme Sistemlerinde Stratejik Yönetim ve Kalite İyileştirme Stratejileri .,TBS'de İnsan Kaynakları Yönetimi,,TB çalışanlarının Organizasyonu, Görev Tanımları,TBS'de Fiziki Koşullar, Mutfak ve Yemekhane Donanımı,Toplu Beslenme Sistemlerinde Kullanılan Araç-Gereçler ,Yeni Teknoloji,Menü Yönetim ve Denetimi I,Menü Yönetim ve Denetimi II,Standart Yemek Tarifeleri,TBS'de Oluşan Artıklar nedenleri ve Önleme Yolları,Satın Alma Teknikleri,Depolama İlkeleri,Toplu Beslenme Sistemlerinde İş Güvenliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetici diyetisyen olma becerisi geliştirebilmesi 1, 2 A
2. Toplu beslenme süreçlerine ilişkin edindikleri bilgiler doğrultusunda menü denetimi uygulayabilmesi 1, 2 A
3. Toplu beslenme yapılan kurumlarda mutfağı artık oluşumunun en az olması yönünde organize edebilmesi 1, 2 A
4. Toplu beslenme yapılan kurumlarda fiziki koşulları değerlendirebilmesi 1, 2 A
5. Toplu beslenme yapılan kurumlarda iş güvenliği kurallarına uygun alınabilecek önlemleri açıklayabilmesi 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplu Beslenmenin tanımı, önemi/TBYK, özellikleri TBS sistemleri, yeni üretim sistemleri. Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Toplu Beslenme Sistemlerinde Stratejik Yönetim ve Kalite İyileştirme Stratejileri . Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 TBS'de İnsan Kaynakları Yönetimi, Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 TB çalışanlarının Organizasyonu, Görev Tanımları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 TBS'de Fiziki Koşullar, Mutfak ve Yemekhane Donanımı Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Toplu Beslenme Sistemlerinde Kullanılan Araç-Gereçler ,Yeni Teknoloji Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Menü Yönetim ve Denetimi I Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Menü Yönetim ve Denetimi II Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Standart Yemek Tarifeleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 TBS'de Oluşan Artıklar nedenleri ve Önleme Yolları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Satın Alma Teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Depolama İlkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Toplu Beslenme Sistemlerinde İş Güvenliği Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları
1. Fundamentals of Menu Planing. McVety P., Ware B.J., Ware C. L. John Wiley and Sons, Canada, 2009. 2. Study Guide to Accompany Management By Menu. Kotschevar L., Wıthrow D. Fourth edition. John Wiley and Sons, Canada, 2008. 3. Dağ A. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Standart Tarifeler Maliyet ve Hijyen Kontrolü. Mart 2006. 4. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel İçin Sanitasyon / Hijyen Eğitimi Rehberi. Hatipoğlu Yayıncılık, Ocak 2003. 5. Kutluay Merdol T. Toplu Beslenme Servisi Yapılan Kurumlar için Standart Yemek Tarifleri, Hatipoğlu Yayıncılık, Aralık 2016. 6. Kutluay Merdol T, Baysal A. Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar İçin Yemek Planlama Kuralları ve Yıllık Yemek Listeleri, Hatipoğlu Yayıncılık. 7. Tayar M. Hijyen El Kitabı, 2014. 8. Kutluay Merdol T. Toplu Beslenme Servisi (TBS) Sağlıklı Yönetim Rehberi, Hatipoğlu Yayınları. 9. Toplu Beslenme Sistemleri I ve II derslerinin güncel ders notları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 20 20
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 167
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu