Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar programlarını yönetimsel ve operasyonel olarak etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, temel donanım, işletim sistemi ve ofis uygulamaları ve özellikle excel konusunda öğrencilere bilgi ve pratiklik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilgisayar Donan›m› ve Hata Bulma,Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya,Özel Uygulama Yazılımları,Çoklu Ortam Uygulamaları,EndNote Programı,Bilişim Hukuku ve Etiği,E-Öğrenme (EdModo),E-Devlet Uygulamaları,Bilgisayar ve Ağ Güvenliği,Ağ Güvenlik Uygulamaları,Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri,Bulut Bilişim ve Çeşitleri,Bulut Bilişim Uygulamaları,Büyük Veri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgisayar türleri hakkında bilgi sahibi olacak, 1, 19, 6 A, C
Bilgisayar ile ilgili temel bazı sorunları çözümleyebilecek ve çözebilecek 1, 19, 6 A, C
Bilgisayarın iç ve dış birimlerini tanımlayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Yeni iletişim teknolojileri ve internet’in önemini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Sosyal ağların kullanımını ifade edebilecek, 1, 19, 6 A, C
Sosyal medyanın önemini değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacak 1, 19, 6 A, C
Çoklu ortamlarda kullanılan temel kavramları tanımlayabilecek, 1, 19, 6 A, C
PDF yazılımının kullanım gerekçelerini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Bilgi Sistemleri ve Uzman Sistemler kavramlarını tanımlayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Web Tasarımı sürecini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Sanal Gerçeklik ve Robotlar kavramlarını tanımlayabileceğiz. 1, 19, 6 A, C
Bilişim hukuku ve bilişim suçları ile ilgili kavramları açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Fikrî haklar kavramı ve bilişim alanına ilişkin düzenlemeleri belirtebilecek, 1, 19, 6 A, C
Kişilik hakları, kişisel veri ve bilişim hukuku arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Bilişim etiği kavramını tanımlayabilecek 1, 19, 6 A, C
Öğrenmede elektronik teknoloji kullanımının gelişimini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
İçerik, etkileşim ve değerlendirme bileşenlerine örnek verebilecek, 1, 19, 6 A, C
Öğrenme yönetim sistemi ve sanal öğrenme ortamlarını tanımlayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Açık kaynak hareketini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Kişisel öğrenme ortamlarını ve sosyal öğrenmeyi tartışabilecek, 1, 19, 6 A, C
Kötü niyetli yazılımları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri sıralayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Antivirüs yazılımının görevini ve fonksiyonunu tanımlayarak güvenlik duvarı ile ilgili ayarları yapabilecek, 1, 19, 6 A, C
Akıllı telefonların güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Güvenli bir kablosuz ağ bağlantısı için ayarlamaları yaparak güvenli internet konusunda bilgi sahibi olabilecek, 1, 19, 6 A, C
Zaman içinde olgunlaşan bilişimin zorlukları ve fırsatlarını açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Kullanıcı odaklı bilişimin ipuçlarını fark edebilecek, 1, 19, 6 A, C
5651 sayılı Kanun ve getirdiği düzenlemeleri açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 19: Kavram Haritası, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar Donan›m› ve Hata Bulma İlgili Ders Notları
2 Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya İlgili Ders Notları
3 Özel Uygulama Yazılımları İlgili Ders Notları
4 Çoklu Ortam Uygulamaları İlgili Ders Notları
5 EndNote Programı İlgili Ders Notları
6 Bilişim Hukuku ve Etiği İlgili Ders Notları
7 E-Öğrenme (EdModo) İlgili Ders Notları
8 E-Devlet Uygulamaları İlgili Ders Notları
9 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği İlgili Ders Notları
10 Ağ Güvenlik Uygulamaları İlgili Ders Notları
11 Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri İlgili Ders Notları
12 Bulut Bilişim ve Çeşitleri İlgili Ders Notları
13 Bulut Bilişim Uygulamaları İlgili Ders Notları
14 Büyük Veri İlgili Ders Notları
Kaynaklar
Anadolu Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri-II https://www.acikakademi.com/portal/egitimler/t; Information Technology Law The Law and Society

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 58
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu