Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL KİMYA 2+3 3,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ümit Can ERİM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri maddenin yapısı, ölçüm ve belirsizlikler, atomun yapısı, periyodik cetvel, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar, katılar, mol, molekül kavramları, çözeltiler, asitler ve bazlar, kimyasal reaksiyonlar, reaksiyon denklemleri, radyoaktivite, kimyasal kinetik, kimyasal termodinamik konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel Kimyaya Giriş,Madde, ölçüm ve belirsizlik, maddenin özellikleri,Atomun yapısı,Orbitaller ve periyodik cetvel,Kimyasal bağlar,Sulu çözeltiler, çözelti hazırlama,Asitler-Bazlar, tampon çözeltiler,Redoks reaksiyonları, elektrokimya,Kimyasal reaksiyonlar,Termodinamik,Gazlar,Sıvılar ve katılar,Kimyasal kinetik,Radyoaktivite; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Maddenin yapısını ve özelliklerini tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Maddenin tanımı yapar, özelliklerini ve madde hallerini tanımlar. 1, 2, 3 A
1.2. Maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerini tanımlar. 1, 2, 3 A
1.3. Maddenin ölçümü, SI birimleri ve bilimsel ölçümlerde belirsizlik kavramlarını tanımlar ve hesaplamalarını yapar. 1, 2, 3 A
2. Atom, mol, molekül yapılarını tanımlar, ilgili hesaplamaları yaparlar, periyodik tablonun özelliklerini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
2.1. Atomun yapısını, ilgili kuralları tanımlar ve yorumlar. 1, 2, 3 A
2.2. Mol ve molekül kavramlarını tanımlar ve yorumlar. 1, 2, 3 A
2.3. Atom, mol ve molekül kavramları ile ilgili hesaplamaları yapar. 1, 2, 3 A
3. Kimyasal reaksiyonları yazacak ve yorumlayabilecektir. 1, 2, 3 A
3.1. Kimyasal reaksiyonları sınıflandırır. 1, 2, 3 A
3.2. Kimyasal reaksiyonları yazar ve denkleştirir. 1, 2, 3 A
3.3. Sulu çözelti reaksiyonlarından asit-baz reaksiyonları, indirgenme-yükseltgenme reaksiyonlarını denkleştirir, stokiyometrik hesaplamaları yapar. 1, 2, 3 A
4. Kimyasal termodinamik yasalarını tanımlayacak, uygulayacak ve yorumlayabilecektir. 1, 2, 3 A
4.1. Enerji ile ilgili kuramları bilir, enerji, entalpi ve entropi kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1, 2, 3 A
4.2. Enerji dönüşüm kurallarını bilir, ilgili hesaplamaları yapar. 1, 2, 3 A
4.3. Tepkime ısısı ölçümlerini bilir, enerji kaynağı yakıtları tanırlar. 1, 2, 3 A
5. Kimyasal kinetik ve reaksiyon hız kavramlarını tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A
5.1. Reaksiyon hız denkliğini tanımlar, matematiksel olarak çıkarır ve yorumlar. 1, 2, 3 A
5.2. Reaksiyon hızının anlamını ve önemini kavrar. 1, 2, 3 A
5.3. Reaksiyon hız çeşitlerini bilir ve kimyasal kinetik açısından yorumlar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel Kimyaya Giriş Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Madde, ölçüm ve belirsizlik, maddenin özellikleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Atomun yapısı Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Orbitaller ve periyodik cetvel Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Kimyasal bağlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Sulu çözeltiler, çözelti hazırlama Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Asitler-Bazlar, tampon çözeltiler Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Redoks reaksiyonları, elektrokimya Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Kimyasal reaksiyonlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Termodinamik Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Gazlar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Sıvılar ve katılar Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Kimyasal kinetik Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Radyoaktivite Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
• Ders notları
• Kimya- Raymond Chang, çev.ed. A. Bahattin Soydan, A.Z. Aroğuz • Genel Kimya- Petrucci-Harwood, çev.ed. Tahsin Uyar • Temel Üniversite Kimyası-Prof.Dr. Ender Erdik, Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya • Çeşitli bilimsel dergilerden elde edilen makaleler • http://www.chemspider.com/ • http://www.webelements.com/ • http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 12 4 48
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 12 1 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 158
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu