Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BARİATRİK CERRAHİ VE BESLENME 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nihal Zekiye ERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bariatrik cerrahi sonrası hastanın beslenme durumunu değerlendirmek ve uygun beslenme tedavisi planını oluşturmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve ekibin önemi,Bariatrik cerrahi yöntemleri,Makrobesin öğelerinin düzenlenmesi,Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programlarının planlanması,Bariatrik cerrahi yöntemlerinde beslenme yetersizliklerinin değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerinde metabolik komplikasyonların değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi yöntemlerinde diyete bağlı komplikasyonların değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi sonrası beslenme durumunun izlenmesi,Bariatrik cerrahi sonrası metabolik durumun izlenmesi,Metabolik hastalıklarda bariatrik cerrahinin değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi sonrası ağırlığın koruması ve yönetilmesi,Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası hastaların psikiyatrik değerlendirilmesi,Bariatrik cerrahi sonrası diyet tedavisinin planlanması ve sürdürülmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Morbid obezitenin tedavisinde uygulanan bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası beslenme durumunu değerlendirebilmesi. 1, 2, 3 A, C
2. Hastanın gereksinimlerini karşılama konusunda izlenecek yöntemleri planlayabilmesi. 1, 2, 3 A, C
3. Diyet ile ilişkili uzun ve kısa süreli komplikasyonları çözümleyebilmesi 1, 2, 3 A, C
4. Bariatrik cerrahi hastalarının beslenmeyle ilişkili klinik bulgu ve komplikasyonlarını sorgulayabilmesi. 1, 2, 3 A, C
5. Besin desteği ve diyet tedavisini, ekibin önemini ayırt edebilmesi. 1, 2, 3 A, C
6. Beslenme yetersizliklerinde uygun beslenme tedavisi planını oluşturabilmesi. 1, 2, 3 A, C
7. Ürün seçimi konusunda mevcut ürünleri karşılaştırabilmesi. 1, 2, 3 A, C
8 İlaç-besin etkileşimini ilişkilendirebilmesi. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bariatrik cerrahi tarihçesi, endikasyonları, kontrendikasyonları ve ekibin önemi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Bariatrik cerrahi yöntemleri Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Makrobesin öğelerinin düzenlenmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Bariatrik cerrahide hastanın ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun değerlendirilmesi, izlenmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Bariatrik cerrahi yöntemlerine göre beslenme desteği programlarının planlanması Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Bariatrik cerrahi yöntemlerinde beslenme yetersizliklerinin değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Bariatrik cerrahi yöntemlerinde metabolik komplikasyonların değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Bariatrik cerrahi yöntemlerinde diyete bağlı komplikasyonların değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Bariatrik cerrahi sonrası beslenme durumunun izlenmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Bariatrik cerrahi sonrası metabolik durumun izlenmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Metabolik hastalıklarda bariatrik cerrahinin değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Bariatrik cerrahi sonrası ağırlığın koruması ve yönetilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası hastaların psikiyatrik değerlendirilmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Bariatrik cerrahi sonrası diyet tedavisinin planlanması ve sürdürülmesi Kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunuları, makale, kitap bölümleri
1.Alphan EM (edt). Hastalıklarda Beslenme Tedavisi. Hatipoğlu Basım ve Yayın Sanayi Tic. Ltd. Şti. Hatipoğlu Yayınları: 168, Beslenme ve Diyetetik Dizisi: 06. Baskı: Alp Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Yayıncı Sertifika No: 13777. Ankara. Birinci Baskı, 277-304, 2013. 2.Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. (eds). Krause's Food and the Nutrition Care Process. Edition 13, 2012. 3.Bariatrik Cerrahide Beslenme ve Diyet Tedavisi. In: Baysal A, Baş M. (eds). Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Birinci Basım, 292-308, 2008. 4.Mercanlıgil S, Dağ A. (eds). Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 177-209, 2013 5.Obesity Surgery, Surgery for Obesity and Related Diseases vb. dergiler. 6.Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenleri Derneği (www.mbcdd.org) 7.The International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS (IFSO)(www.ifso.com) 8.Surgery for Obesity and Related Diseases (www.soard.org) 9.American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (https://asmbs.org) 10.Türk obezite cerrahisi derneği (www.turkishobesitysurgery.com)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu