Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BESİN MİKROBİYOLOJİSİ VE BESİN GÜVENLİĞİ 2+3 3,5 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşegül HOŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Besinler ve mikroorganizmalar arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin getireceği yararlı veya zararlı etkileri değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Besin-mikroorganizma ilişkileri,Mikroorganizma kaynakları ve besinlere bulaşma yolları,Besinlerde mikroorganizmaların gelişimini etkileyen faktörler,Besinlerde mikrobiyel bozulmalar,Besinlerdeki mikroorganizmaların inhibisyonu ve inaktivasyonu için kullanılan yöntemler,Besin kaynaklı bakteriyel hastalık etkenleri I,Besin kaynaklı bakteriyel hastalık etkenleri II,Besin kaynaklı viral hastalık etkenleri,Mikotoksijenik küfler,Besin kaynaklı paraziter hastalık etkenleri,Fermantasyon ve fermente besinler, Probiyotikler,Besinlerde mikrobiyolojik muayene yöntemleri,Besinlerde mikrobiyolojik kalite kontrolü,Besin güvenliği sistemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Besin-mikroorganizma ilişkilerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
1.1.Mikroorganizmaları ve kaynaklarını ilişkilendirir. 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
1.2.Mikroorganizmaların besinlere bulaşma yollarını açıklar. 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
1.3.Mikroorganizmaların besinlerde gelişimini etkileyen faktörleri tartışır. 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
2.Besin kaynaklı hastalık etkenlerini tartışabilecektir. 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
2.1.Besinler ve bakteriler arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
2.2.Besinler ve virüsler arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
2.3.Besinler ve parazitler arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
2.4.Besinler ve küfler arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
3.Besinleri güvenilirlik yönüyle değerlendirebilecektir. 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
3.1.Besinleri mikrobiyolojik olarak değerlendirir. 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
3.2.Besinlerin mikrobiyolojik analiz sonuçlarını yorumlar 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
3.3.Besin güvenliği yönünden alınacak önlemleri uygular. 1, 10, 13, 2, 3 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Besin-mikroorganizma ilişkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Mikroorganizma kaynakları ve besinlere bulaşma yolları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Besinlerde mikroorganizmaların gelişimini etkileyen faktörler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Besinlerde mikrobiyel bozulmalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Besinlerdeki mikroorganizmaların inhibisyonu ve inaktivasyonu için kullanılan yöntemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Besin kaynaklı bakteriyel hastalık etkenleri I Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Besin kaynaklı bakteriyel hastalık etkenleri II Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Besin kaynaklı viral hastalık etkenleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Mikotoksijenik küfler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Besin kaynaklı paraziter hastalık etkenleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Fermantasyon ve fermente besinler, Probiyotikler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Besinlerde mikrobiyolojik muayene yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Besinlerde mikrobiyolojik kalite kontrolü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Besin güvenliği sistemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Power Point Sunum
1. Ünlütürk, A., Turantaş, F. Gıda Mikrobiyolojisi. Mengi Tan Basımevi, İzmir, 1999. 2. Uğur,M, Nazlı,B., Bostan,K. Gıda Hijyeni. Teknik yayınları, 2001 3. Erol,İ. Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Pozitif Matbaacılık, 2007 4. Pichhardt,K. Gıda Mikrobiyolojisi. Literatür Yayıncılık, 2007 (Çeviri) 5. Adams,M.R., Moss,M.O. Food Microbiology. RSC, 2005

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 1 1
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 23 23
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu