Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAŞLILIKTA BESLENME 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neda YOUSEFIRAD
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yaşlılık döneminde besin ögesi gereksinimi, beslenmenin önemi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlı sağlığının korunmasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayabilmektir
Dersin İçeriği Bu ders; Yaşlılığın Tanımı ve Önemi,Dünyada ve Türkiye'de Yaşlı Nüfus Yapısı Özellikleri,Hastalıkların Oluşumunda Beslenmenin Etkisi,Yaşlılıkta Oluşan Fiziksel ve Fizyolojik Değişiklikler I,Yaşlılıkta Oluşan Fiziksel ve Fizyolojik Değişiklikler II,Yaşlılarda Besin ve Besin Ögesi Gereksinmesi I,Yaşlılarda Besin ve Besin Ögesi Gereksinmesi II,Yaşlılarda Beslenme Durumunun Değerlendirmesi I,Yaşlılarda Beslenme Durumunun Değerlendirmesi II,Yaşlılarda Sıklıkla Rastlanılan Beslenme Yetersizliği Hastalıkları,Yaşlılarda Menü Planlama İlkeleri,Ödev Sunumları,Ödev Sunumları,Ödev Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yaşlılarda sağlıklı beslenmenin önemini kavrayabilmesi 1, 10, 2, 3 A
2. Yaşlılıkta besin öğesi gereksinimlerini ve beslenme durumunu saptayabilmesi 1, 10, 2, 3 A
3. Yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kronik hastalıkların önlenmesi, tedavisi ile ilişkili beslenme bilgilerini kavrayabilmesi 1, 10, 2, 3 A
4. Yaşlıda sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusunda sağlıklı beslenme önerilerini geliştirebilmesi 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yaşlılığın Tanımı ve Önemi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Dünyada ve Türkiye'de Yaşlı Nüfus Yapısı Özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Hastalıkların Oluşumunda Beslenmenin Etkisi Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Yaşlılıkta Oluşan Fiziksel ve Fizyolojik Değişiklikler I Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Yaşlılıkta Oluşan Fiziksel ve Fizyolojik Değişiklikler II Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Yaşlılarda Besin ve Besin Ögesi Gereksinmesi I Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Yaşlılarda Besin ve Besin Ögesi Gereksinmesi II Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Yaşlılarda Beslenme Durumunun Değerlendirmesi I Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Yaşlılarda Beslenme Durumunun Değerlendirmesi II Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Yaşlılarda Sıklıkla Rastlanılan Beslenme Yetersizliği Hastalıkları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
11 Yaşlılarda Menü Planlama İlkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Ödev Sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Ödev Sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Ödev Sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1-Geriatri ve Gerontoloji, (Ed:Arıoğul S) MN Medikal & Nobel, Özyurt Matbacılık, Ankara, 2006. 2-Nutrition For The Older Adult. Bernstein M., Luggen A. Jones & Bartlett Learning, 2009. 3-Nutrition for Middle Aged and Elderly. Bernhardt N., Kasko A. Nova Biomedikal, 2008. 4-Nutrition for the Middle Aged And Elderly. Bernhardt N., Kasko A. Nova Publishers, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir.
X
0
Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
X
0
Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
X
0
Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X
0
En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
X
0
Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
X
0
Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu